Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ ANLATI METİNLERİNDE METİNLERARASI İLİŞKİLER

Yıl 2018, Cilt 13, Sayı 2, 161 - 177, 26.12.2018

Öz

Bütün metinler mutlaka bir başka metinle ilişkilidir. Ne kadar özgün olduğu iddia edilirse edilsin herhangi bir metin kendinden önceki metinlerden bağımsız değildir. Bu ifadeler metinlerarasılık kavramı ile açıklanmaktadır. Bu kavram, 1960’lı yıllardan beri metin incelemelerinde yerini almaya başlamıştır. Bu çalışmada metinlerarasılık kavramı ile 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe Ders Kitaplarında bulunan anlatı metinleri incelenmiş ve metinler arası ilişkileri saptanmıştır. Araştırma nitel araştırmaya bağlı bir doküman analizi çalışmasıdır. Verilerin analizinde ise betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak, incelenen metinlerin metinlerarasılık yönünden zayıflıklar içerdiği söylenebilir.

Kaynakça

 • Aktulum, K. (2007). Metinler arası İlişkiler. İstanbul: Öteki. Aktulum, K. (2011). Metinlerarasılık Göstergelerarasılık. Ankara: Kanguru Yayınları.
 • De Beaugrande, R. & Dressler, W. (1981). Introduction to Text Linguistics. London and New York: Longman.
 • Coşkun, E. (2005). İlköğretim öğrencilerinin öyküleyici anlatımlarında bağdaşıklık, tutarlılık ve metin elementleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Günay, D. (2007). Metin bilgisi (3. baskı). İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • Karatay, H. (2010). Türkçe Dersi Öğretim Araçlarında Yapılandırmacılık Metinlerarasılık. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14), 155–178.
 • Kitiş, E. (2017). A Study On Intertextual Readıng In Turkısh Textbooks. Idil Journal of Art and Language, 6(39), 2999–3009.
 • Ögeyik, M. C. (2008). Metinlerarasılık ve Yazın Eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şerefoğlu, Z. K. (2013). Atlansoy’un “Su Burcu”ndaMetinlerarasılık. FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, (1), 307-344.
 • Torusdağ, G. ve Aydın, İ. (2017). Metindilbilim ve Örnek Metin Çözümlemeleri. (1. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Tüfekçi, C. D. (2014). Dilin Gelişimi: Genel Bir Bakış. International Journal of Languages’ EducationandTeaching, 10.
 • Türkdoğan, M. (2007). Rasim Özdenören’in “Kuyu” Öyküsünde Metinler arası İlişkiler. A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi(Erzurum), 35, s.167-189.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

INTERTEXTUALITY RELATIONS in NARRATIVE TEXTS in SECONDARY SCHOOL TURKISH TEXTBOOKS

Yıl 2018, Cilt 13, Sayı 2, 161 - 177, 26.12.2018

Öz

All texts are absolutely related to another text. No matter how alleged to be original, anytext is not independent of the previous text itself. These expressions are explained by the concept of intertextuality. This concept has begun to take its place in text reviews since the 1960s. In this study, narrative texts in 5th, 6th, 7th, and 8th-grade Turkish Textbooks were examined and intertextual relations were determined. Research is a document analysis study based on qualitative research. In the analysis of the data, descriptive analysis method was used. As a result, it can be said that the analyzed texts contain weaknesses in terms of intertextuality.

Kaynakça

 • Aktulum, K. (2007). Metinler arası İlişkiler. İstanbul: Öteki. Aktulum, K. (2011). Metinlerarasılık Göstergelerarasılık. Ankara: Kanguru Yayınları.
 • De Beaugrande, R. & Dressler, W. (1981). Introduction to Text Linguistics. London and New York: Longman.
 • Coşkun, E. (2005). İlköğretim öğrencilerinin öyküleyici anlatımlarında bağdaşıklık, tutarlılık ve metin elementleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Günay, D. (2007). Metin bilgisi (3. baskı). İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • Karatay, H. (2010). Türkçe Dersi Öğretim Araçlarında Yapılandırmacılık Metinlerarasılık. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14), 155–178.
 • Kitiş, E. (2017). A Study On Intertextual Readıng In Turkısh Textbooks. Idil Journal of Art and Language, 6(39), 2999–3009.
 • Ögeyik, M. C. (2008). Metinlerarasılık ve Yazın Eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şerefoğlu, Z. K. (2013). Atlansoy’un “Su Burcu”ndaMetinlerarasılık. FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, (1), 307-344.
 • Torusdağ, G. ve Aydın, İ. (2017). Metindilbilim ve Örnek Metin Çözümlemeleri. (1. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Tüfekçi, C. D. (2014). Dilin Gelişimi: Genel Bir Bakış. International Journal of Languages’ EducationandTeaching, 10.
 • Türkdoğan, M. (2007). Rasim Özdenören’in “Kuyu” Öyküsünde Metinler arası İlişkiler. A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi(Erzurum), 35, s.167-189.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İlker AYDIN> (Sorumlu Yazar)
ORDU ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
0000-0003-3369-7724
Türkiye


Enes ÇİNPOLAT>
ORDU ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
0000-0002-3411-4300
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Aralık 2018
Başvuru Tarihi 1 Ağustos 2018
Kabul Tarihi 24 Ekim 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 13, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gopsbad502438, journal = {Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi}, issn = {1306-732X}, eissn = {2564-680X}, address = {Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü TOKAT}, publisher = {Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {13}, number = {2}, pages = {161 - 177}, title = {ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ ANLATI METİNLERİNDE METİNLERARASI İLİŞKİLER}, key = {cite}, author = {Aydın, İlker and Çinpolat, Enes} }
APA Aydın, İ. & Çinpolat, E. (2018). ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ ANLATI METİNLERİNDE METİNLERARASI İLİŞKİLER . Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 13 (2) , 161-177 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gopsbad/issue/41638/502438
MLA Aydın, İ. , Çinpolat, E. "ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ ANLATI METİNLERİNDE METİNLERARASI İLİŞKİLER" . Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 13 (2018 ): 161-177 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gopsbad/issue/41638/502438>
Chicago Aydın, İ. , Çinpolat, E. "ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ ANLATI METİNLERİNDE METİNLERARASI İLİŞKİLER". Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 13 (2018 ): 161-177
RIS TY - JOUR T1 - ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ ANLATI METİNLERİNDE METİNLERARASI İLİŞKİLER AU - İlkerAydın, EnesÇinpolat Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 161 EP - 177 VL - 13 IS - 2 SN - 1306-732X-2564-680X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ ANLATI METİNLERİNDE METİNLERARASI İLİŞKİLER %A İlker Aydın , Enes Çinpolat %T ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ ANLATI METİNLERİNDE METİNLERARASI İLİŞKİLER %D 2018 %J Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi %P 1306-732X-2564-680X %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Aydın, İlker , Çinpolat, Enes . "ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ ANLATI METİNLERİNDE METİNLERARASI İLİŞKİLER". Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 13 / 2 (Aralık 2018): 161-177 .
AMA Aydın İ. , Çinpolat E. ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ ANLATI METİNLERİNDE METİNLERARASI İLİŞKİLER. SBAD. 2018; 13(2): 161-177.
Vancouver Aydın İ. , Çinpolat E. ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ ANLATI METİNLERİNDE METİNLERARASI İLİŞKİLER. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2018; 13(2): 161-177.
IEEE İ. Aydın ve E. Çinpolat , "ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ ANLATI METİNLERİNDE METİNLERARASI İLİŞKİLER", Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, c. 13, sayı. 2, ss. 161-177, Ara. 2018


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.