Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Walls Are Talking: Investigation of the Writings on Walls in the Education Faculty Classes

Yıl 2017, Cilt 2017, Sayı 8, 316 - 341, 30.04.2017

Öz

The aim of this study is to examine what is written on the walls of the classrooms of the education faculty. Research is the type of document analysis from qualitative research methods. The photographs are photographed by the researcher on the walls of the classrooms. The research was conducted in September, 2016. An eucation faculty located in Central Anatolia has been determined as the research environment. The walls of 50 classrooms used as classrooms were examined. When the classrooms were empty, the letters on the walls were photographed one by one. The walls in which the board is located have not been examined. The right and left walls and the rear wall are examined. 958 photographs were taken in the examinations. In the analysis of the data, inductive analysis was used for the thematic analysis. The photographs taken with the camera are primarily encoded. Then the codes were reached in the categories. The categories reached the theme. The data are gathered under certain themes and presented in a way that the reader can easily understand. The themes reached at the end of the research are: copy, name, politics, painting, love, other. Based on the results of the research, suggestions were made.

Kaynakça

 • AKBABA, S., DİLEKMEN, M. (1995). Okul sıraları üzerindeki yazı, şekil ve resimlerle ilgili bir araştırma. Çağdaş Eğitim Dergisi. Sayı: 216, 14-19.
 • BAŞER, D. KIRLIOĞLU, M., MAVİLİ AKTAŞ A. (2014). Ergenlikte kendini ifade etme biçimi olarak duvar yazıları: sosyal hizmet perspektifinden nitel bir çalışma. Toplum ve Sosyal Hizmet. 25 (1), 7-20.
 • BOGDAN, R., BIKLEN, S. K. (2007). Qualitative research for education : an introduction to theories and methods (5th ed.). Boston: Pearson Education, Inc.
 • BRAUN, V., CLARKE V. (2006) Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology. 3 (2), 77-101.
 • CRESWELL, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches (2nd ed.). United States of America: Sage Publications, Inc.
 • CRESWELL, J. W. (2013). Araştırma deseni: nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (Çev. Ed: S. B. Demir). İstanbul: Eğiten Kitap.
 • ÇINARCI, M. N. (2014). Âşık Çelebi’den Faruk Nafiz’e duvar şiirleri. International Journal of Languages’ Education and Teaching. 2 (3), 79-87.
 • ÇOBAN, F. (2013). Riot is not diet”: Berlin örnek alanında kadın grafiticiler. Fe Dergi. 5 (1), 76-87.
 • EKTİ, M. (2014). Psikogöstergesel bağlamda duvar yazılarının yansımasına ilişkin bir analiz örneği. Edebiyat Fakültesi Dergisi. 31 (2), 115-126.
 • FARNIA, M. (2014). A thematic analysis of graffiti on the university classroom walls - a case of Iran. International Journal of Applied Linguistics & English Literature. 3 (3). 48-57.
 • GACH, V. (1973). Graffiti. College English. 35 (3), 285-287.
 • LEONG, P. (2016) American graffiti: deconstructing gendered communication patterns in bathroom stalls. Gender, Place & Culture. 23 (3), 306-327.
 • MERRIAM, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. Selahattin Turan (Çeviri Editörü). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • MILES, B., HUBERMAN, M. (2015). Genişletilmiş bir kaynak kitap: nitel veri analizi (Çev. Ed: Sadegül Akbaba Altun - Ali Ersoy). Ankara: Pegem Akademi.
 • PATTON, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (3. Baskıdan Çeviri). (Çeviri Editörleri: Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir). Ankara: Pegem Akademi.
 • SÖNMEZ, V., ALACAPINAR, F. G. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • ŞAD, S.N., KUTLU, M. (2009). A Study of graffiti in teacher education. Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research. 36, 39-56.
 • TAYLOR, S. J., BOGDAN, R, DEVAULT, M. J. (2016) Introduction to qualitative research methods: a guidebook and resource (4th edition). Canada: JohnWiley & Sons, Inc.
 • TURAN, M., ŞEKERCİ, H., BOZKURT, E., KÖMÜRBAY, S. (2013). İlköğretim okulları dersliklerinde yer alan sıralar üzerindeki yazıların analizi üzerine bir çalışma. International Journal of Language Academy. 1 (1). 71-80.
 • YILDIRIM, A., ŞİMŞEK, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Duvarlar Dile Geldi: Eğitim Fakültesi Derslikleri Duvarlarına Yazılanların İncelenmesi

Yıl 2017, Cilt 2017, Sayı 8, 316 - 341, 30.04.2017

Öz

Bu araştırmanın amacı eğitim fakültesi derslikleri duvarlarında yazılanların incelenmesidir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi türündedir. Araştırmacı tarafından dersliklerin duvarlarında yazılanlar fotoğraf makinesiyle fotoğraflanmıştır. Araştırma, 2016 yılı eylül ayında gerçekleştirilmiştir. Araştırma ortamı olarak Orta Anadolu’da bulunan bir eğitim fakültesi belirlenmiştir. Derslik olarak kullanılan 50 sınıfın duvarları incelenmiştir. Dersliklerin boş olduğu zamanlarda, duvarlarındaki yazıların teker teker fotoğrafı çekilmiştir. Araştırmada tahtanın bulunduğu duvarlar incelenmemiştir. Sağ ve sol duvarlar ile arka duvar incelenmiştir. Yapılan incelemelerde 958 adet fotoğraf çekilmiştir. Verilerin analizinde tümevarımsal olarak gerçekleştirilen tematik analiz kullanılmıştır. Fotoğraf makinesiyle çekilen fotoğraflar öncelikle kodlandırılmıştır. Ardından kodlardan kategorilere ulaşılmıştır. Ulaşılan kategorilerden ise temalara ulaşılmıştır. Veriler belirli temalar altında toplanarak, okuyucunun kolayca anlayabileceği bir şekilde sunulmuştur. Araştırma sonucunda ulaşılan temalar şunlardır: kopya, isim, siyasi, resim, aşk, diğer. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • AKBABA, S., DİLEKMEN, M. (1995). Okul sıraları üzerindeki yazı, şekil ve resimlerle ilgili bir araştırma. Çağdaş Eğitim Dergisi. Sayı: 216, 14-19.
 • BAŞER, D. KIRLIOĞLU, M., MAVİLİ AKTAŞ A. (2014). Ergenlikte kendini ifade etme biçimi olarak duvar yazıları: sosyal hizmet perspektifinden nitel bir çalışma. Toplum ve Sosyal Hizmet. 25 (1), 7-20.
 • BOGDAN, R., BIKLEN, S. K. (2007). Qualitative research for education : an introduction to theories and methods (5th ed.). Boston: Pearson Education, Inc.
 • BRAUN, V., CLARKE V. (2006) Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology. 3 (2), 77-101.
 • CRESWELL, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches (2nd ed.). United States of America: Sage Publications, Inc.
 • CRESWELL, J. W. (2013). Araştırma deseni: nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (Çev. Ed: S. B. Demir). İstanbul: Eğiten Kitap.
 • ÇINARCI, M. N. (2014). Âşık Çelebi’den Faruk Nafiz’e duvar şiirleri. International Journal of Languages’ Education and Teaching. 2 (3), 79-87.
 • ÇOBAN, F. (2013). Riot is not diet”: Berlin örnek alanında kadın grafiticiler. Fe Dergi. 5 (1), 76-87.
 • EKTİ, M. (2014). Psikogöstergesel bağlamda duvar yazılarının yansımasına ilişkin bir analiz örneği. Edebiyat Fakültesi Dergisi. 31 (2), 115-126.
 • FARNIA, M. (2014). A thematic analysis of graffiti on the university classroom walls - a case of Iran. International Journal of Applied Linguistics & English Literature. 3 (3). 48-57.
 • GACH, V. (1973). Graffiti. College English. 35 (3), 285-287.
 • LEONG, P. (2016) American graffiti: deconstructing gendered communication patterns in bathroom stalls. Gender, Place & Culture. 23 (3), 306-327.
 • MERRIAM, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. Selahattin Turan (Çeviri Editörü). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • MILES, B., HUBERMAN, M. (2015). Genişletilmiş bir kaynak kitap: nitel veri analizi (Çev. Ed: Sadegül Akbaba Altun - Ali Ersoy). Ankara: Pegem Akademi.
 • PATTON, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (3. Baskıdan Çeviri). (Çeviri Editörleri: Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir). Ankara: Pegem Akademi.
 • SÖNMEZ, V., ALACAPINAR, F. G. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • ŞAD, S.N., KUTLU, M. (2009). A Study of graffiti in teacher education. Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research. 36, 39-56.
 • TAYLOR, S. J., BOGDAN, R, DEVAULT, M. J. (2016) Introduction to qualitative research methods: a guidebook and resource (4th edition). Canada: JohnWiley & Sons, Inc.
 • TURAN, M., ŞEKERCİ, H., BOZKURT, E., KÖMÜRBAY, S. (2013). İlköğretim okulları dersliklerinde yer alan sıralar üzerindeki yazıların analizi üzerine bir çalışma. International Journal of Language Academy. 1 (1). 71-80.
 • YILDIRIM, A., ŞİMŞEK, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özgür BABAYİĞİT>

0000-0001-6123-0609

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 2017, Sayı 8

Kaynak Göster

APA Babayiğit, Ö. (2017). Duvarlar Dile Geldi: Eğitim Fakültesi Derslikleri Duvarlarına Yazılanların İncelenmesi . Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 2017 (8) , 316-341 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/goputeb/issue/34591/382284