BibTex RIS Kaynak Göster

THE EFFECTS SAMPLE PHYSICAL EDUCATION PROGRAM AIMING MOTOR MOVEMENT PATTERNS ON THE DEVELOPMENT OF BASIC MOTOR MOVEMENTS OF CHILDREN IN 5–6 AGES

Yıl 2013, Cilt: 2013 Sayı: 1, 74 - 87, 01.03.2013

Öz

This study aimed to investigate the effects of 16 weeks physical educatıon programs on the physical fitness of preschool children aging 5–6. In this Project, total 60 preschool children as 30 experimental (15 girls 15 boys), and 30 (16 girls 14 boys) control group were included To investigate the effects of phsical education programs on preschool children; static and dinamik balance, hand and pinc-grip strength, vertical jump and flexibility, static long jump, throwing tennisball, speed and agility tests were evaluated. SPSS package program were used for the statistical analysises. Independent t test were used to compare the result of experimental and control groups. Paired Samples t test were use for differences between first – last tests in both groups. Significance level showed difference acording to test batterries applied as (p

Kaynakça

 • BAYRAKTAR, L. (2005). 11-12 Yaş Grubu Yüzme Cimnastik ve Atletizm Sporları Yapan Bayan Sporcuların Fiziksel ve Motorsal Gelişim Özelliklerinin Karşılaştırılması, M.Ü.Sağ.Bil.Ens. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • DURSUN, M., Z. (2004). Temel Becerileri İçeren Özel Beden Eğitimi Program Tasarısının Okulöncesi 6 Yaş Çocukların Motor Beceri Erişileri Üzerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • FROST, J. L., KLEİN, B. (1979). Children’s Play and Playgrounds, Allyn and Bacon. Boston.
 • GALLAHUE, D. (1982). Understanding Motor Development in Children, Jhon, W., Sons,Inc. Canada.
 • GALLAHUE, D. (1989). Understanding Motor Development, Benchmark Pres., Carmen, Indiana.
 • GALLAHUE, D.L., OZMUN, J.C. (1995). Understanding Motor Development Infants, Children, Adolescents, Adults McGraw- Hill, New York.
 • GÖKMEN, KARAGÜL, v.d.,(1995). Psikomotor Gelişim, GSGM Yayınları, No: 139 s. 3, Ankara.
 • GÖNÜLTAŞ, E. (2003). İlköğretim Tüm Sınıflar İçin Beden Eğitimi. 1. Baskı, Bu Yayıncılık İstanbul.
 • HAKTANIR, G. (1994). 3-4 Yaş Çocukların Motor Gelişim Özelliklerinin İncelenmesi, YaPa Semineri, Okulöncesi Eğitimi Yaygınlaştırılması Ankara.
 • HOFMAN-STAVSKY, v.d., (1995). The Effect Of Water Restriction Anaerobik Pover And Vertical Jumping Height İn Basketball Players, Int J Sport Med, 16s.214-8.
 • KASAP, H.(1999). Spor Becerilerinin Öğrenme ve Performansında Transfer Etkisi. Beyaz Yayınları, İstanbul.
 • KATİE-BRAD, vd., (2003). “Contribution Of Timetabled Physical Education To Total Physical Activity In Primary School Children, Cross Sectional Study”. BMJ Volume, 327, 13 September.
 • KEOGH, J. (1965). Motor Performance of Elementary School Childeren, Department of Physical Education. University of California. Los Angeles.
 • KERKEZ-KALKAVAN v.d., (2001). “Bazı Psikomotor Ve Fiziksel Özellilerin Koordinatif Yeteneğe Etkisinin Van’lı 9-11 Yaş Grubu Erkek Çocukların Üzerinde Araştırılması”. Spor Araştırmaları Der.,Cilt:5,Sayı:1,(s.). 19–27.
 • MORRİS-WİLLİAMS, v.d., (1982). “Age And Sex Differences İn Motor Performance Of 3 Through 6 Year Old Childeren”. Research Quarterly For Exercise and Sport.,(S.), 53, (s.), 214–221.
 • MÜNİROĞLU, S. (1995). “Anaokullarına Devam Eden 4-5 Yaş Çocukların Motor Gelişimlerine Etki Eden Faktörler Üzerine Bir İnceleme”. A.Ü.Fen Bil.Ens. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • SAYGIN, Ö. (2003). “10-12 Yaş Çocukların Fiziksel Aktivite Düzeyleri Ve Fiziksel Uygunluklarının İncelenmesi”. M.Ü.Sağ.Bil.Ens.Bed.Eğt. ve Spor ABD. Yayınlanmamış Doktora Tezi.S:60, İstanbul.
 • SAYGIN-POLAT v.d.,( 2005). “Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi”. F.Ü.Sağ. Bil. Der.(s.) 205-212.
 • SEVİMAY, D. (1986). “3-6 Yaş Çocuklarının Motor Performanslarının İncelenmesi”. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara.
 • TÜFEKÇİOĞLU, E. (2002). “Okul Öncesi 4-6 Yaş Çocuklarında Algısal Motor Gelişim Programlarının Denge ve Çabukluk Üzerine Etkisi”. M.Ü.Sağ.Bil.Ens.Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • YENAL-ÇAMLIYER v.d., (1999). “İlköğretim İkinci Devre Çocuklarında Beden Eğitimi Ve Spor Etkinliklerinin Motor Beceri ve Yetenekler Üzerine Etkisi”. G.Ü. BESBD, (S.), 4, (s.)15-24.
 • ZİYAGİL-TAMER v.d., (1996). “Eurofit Test Bataryası Vasıtasıyla 10-12 yaşları arasındaki Erkek İlkokul Öğrencilerinin Fiziksel Uygunluk ve Antropometrik Özelliklerinin Yaş Gruplarına ve Spor Yapma Alışkanlıklarına Göre Değerlendirilmesi”. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, (S.) 1, (s.) 20-28.

TEMEL MOTOR HAREKETLERİN GELİŞTİRİLMESİNİ İÇEREN BEDEN EĞİTİMİ PROGRAM TASARISININ 5–6 YAŞ ÇOCUKLARIN TEMEL MOTOR HAREKETLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Yıl 2013, Cilt: 2013 Sayı: 1, 74 - 87, 01.03.2013

Öz

Bu araştırma, 16 haftalık beden eğitimi program tasarısının, 5–6 yaş okulöncesi dönemindeki çocuklara uygulanarak, çocukların temel motor becerilerinin gelişimine etkisini incelenmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 5–6 yaş çocuk grubundan oluşmuş, 30 öğrenci deney (15 kız 15 erkek) ve 30 öğrenci kontrol (16 kız 14 erkek) grubu olarak toplam 60 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada uygulanan beden eğitimi programının çocukların üzerindeki etkisini araştırmak için; statik (flamingo) ve dinamik denge (stabiliometre), el ve parmak kuvveti, dikey sıçrama ve havada kalma süresi, esneklik ve durarak uzun atlama, sürat ve çeviklik ile tenis topu fırlatma testleri uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS istatistik paket programı kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubu arasındaki farklılığı bulmak için independent t testi, hem kontrol hem de deney grubunun ön ve son testleri arasındaki farklılığı bulmak için ise paired samples t testi uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi uygulanan test bataryalarına göre, (p

Kaynakça

 • BAYRAKTAR, L. (2005). 11-12 Yaş Grubu Yüzme Cimnastik ve Atletizm Sporları Yapan Bayan Sporcuların Fiziksel ve Motorsal Gelişim Özelliklerinin Karşılaştırılması, M.Ü.Sağ.Bil.Ens. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • DURSUN, M., Z. (2004). Temel Becerileri İçeren Özel Beden Eğitimi Program Tasarısının Okulöncesi 6 Yaş Çocukların Motor Beceri Erişileri Üzerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • FROST, J. L., KLEİN, B. (1979). Children’s Play and Playgrounds, Allyn and Bacon. Boston.
 • GALLAHUE, D. (1982). Understanding Motor Development in Children, Jhon, W., Sons,Inc. Canada.
 • GALLAHUE, D. (1989). Understanding Motor Development, Benchmark Pres., Carmen, Indiana.
 • GALLAHUE, D.L., OZMUN, J.C. (1995). Understanding Motor Development Infants, Children, Adolescents, Adults McGraw- Hill, New York.
 • GÖKMEN, KARAGÜL, v.d.,(1995). Psikomotor Gelişim, GSGM Yayınları, No: 139 s. 3, Ankara.
 • GÖNÜLTAŞ, E. (2003). İlköğretim Tüm Sınıflar İçin Beden Eğitimi. 1. Baskı, Bu Yayıncılık İstanbul.
 • HAKTANIR, G. (1994). 3-4 Yaş Çocukların Motor Gelişim Özelliklerinin İncelenmesi, YaPa Semineri, Okulöncesi Eğitimi Yaygınlaştırılması Ankara.
 • HOFMAN-STAVSKY, v.d., (1995). The Effect Of Water Restriction Anaerobik Pover And Vertical Jumping Height İn Basketball Players, Int J Sport Med, 16s.214-8.
 • KASAP, H.(1999). Spor Becerilerinin Öğrenme ve Performansında Transfer Etkisi. Beyaz Yayınları, İstanbul.
 • KATİE-BRAD, vd., (2003). “Contribution Of Timetabled Physical Education To Total Physical Activity In Primary School Children, Cross Sectional Study”. BMJ Volume, 327, 13 September.
 • KEOGH, J. (1965). Motor Performance of Elementary School Childeren, Department of Physical Education. University of California. Los Angeles.
 • KERKEZ-KALKAVAN v.d., (2001). “Bazı Psikomotor Ve Fiziksel Özellilerin Koordinatif Yeteneğe Etkisinin Van’lı 9-11 Yaş Grubu Erkek Çocukların Üzerinde Araştırılması”. Spor Araştırmaları Der.,Cilt:5,Sayı:1,(s.). 19–27.
 • MORRİS-WİLLİAMS, v.d., (1982). “Age And Sex Differences İn Motor Performance Of 3 Through 6 Year Old Childeren”. Research Quarterly For Exercise and Sport.,(S.), 53, (s.), 214–221.
 • MÜNİROĞLU, S. (1995). “Anaokullarına Devam Eden 4-5 Yaş Çocukların Motor Gelişimlerine Etki Eden Faktörler Üzerine Bir İnceleme”. A.Ü.Fen Bil.Ens. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • SAYGIN, Ö. (2003). “10-12 Yaş Çocukların Fiziksel Aktivite Düzeyleri Ve Fiziksel Uygunluklarının İncelenmesi”. M.Ü.Sağ.Bil.Ens.Bed.Eğt. ve Spor ABD. Yayınlanmamış Doktora Tezi.S:60, İstanbul.
 • SAYGIN-POLAT v.d.,( 2005). “Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi”. F.Ü.Sağ. Bil. Der.(s.) 205-212.
 • SEVİMAY, D. (1986). “3-6 Yaş Çocuklarının Motor Performanslarının İncelenmesi”. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara.
 • TÜFEKÇİOĞLU, E. (2002). “Okul Öncesi 4-6 Yaş Çocuklarında Algısal Motor Gelişim Programlarının Denge ve Çabukluk Üzerine Etkisi”. M.Ü.Sağ.Bil.Ens.Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • YENAL-ÇAMLIYER v.d., (1999). “İlköğretim İkinci Devre Çocuklarında Beden Eğitimi Ve Spor Etkinliklerinin Motor Beceri ve Yetenekler Üzerine Etkisi”. G.Ü. BESBD, (S.), 4, (s.)15-24.
 • ZİYAGİL-TAMER v.d., (1996). “Eurofit Test Bataryası Vasıtasıyla 10-12 yaşları arasındaki Erkek İlkokul Öğrencilerinin Fiziksel Uygunluk ve Antropometrik Özelliklerinin Yaş Gruplarına ve Spor Yapma Alışkanlıklarına Göre Değerlendirilmesi”. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, (S.) 1, (s.) 20-28.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa ALTINKÖK Bu kişi benim

Esra VAZGEÇER Bu kişi benim

Burçin ÖLÇÜCÜ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2013
Gönderilme Tarihi 17 Haziran 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 2013 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA ALTINKÖK, M., VAZGEÇER, E., & ÖLÇÜCÜ, B. (2013). TEMEL MOTOR HAREKETLERİN GELİŞTİRİLMESİNİ İÇEREN BEDEN EĞİTİMİ PROGRAM TASARISININ 5–6 YAŞ ÇOCUKLARIN TEMEL MOTOR HAREKETLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2013(1), 74-87.