Yıl 2019, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 29 - 39 2019-06-19

POSTPARTUM İLK 48 SAATTE VERİLEN AİLE PLANLAMASI EĞİTİMİNİN YÖNTEM SEÇİMİ VE KULLANIMINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Şengül YAMAN SÖZBİR [1] , Burcu HEREK [2] , Melike ERGÜVEN BOĞA [3] , Gözde KOÇAK [4] , Pınar AKBAŞ [5]


Doğum sonu dönem; doğurganlığın bilinçli bir şekilde planlanması amacına yönelik olarak, bireylere hizmet sunmak için iyi bir fırsattır. Bu dönem, kadınların aile planlaması yöntemi kullanma konusunda isteklerinin yüksek olduğu bir dönem olarak belirtilmektedir.

Amaç: Bu çalışmada doğum sonrası ilk 48 saat içinde verilen AP eğitiminin annelerin doğum sonrası aile planlaması yöntem seçimi ve kullanımına etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Yöntem: Yarı deneysel tipte yapılan çalışmanın örneklemini 30 deney ve 30 kontrol olmak üzere toplam 60 anne oluşturmuştur. Deney grubundaki annelere postpartum ilk iki gün içerisinde taburcu olmadan önce aile planlaması eğitimi verilmiş; postpartum ikinci ayın sonunda ve altıncı ayın sonunda telefonla aranarak aile planlaması kullanım durumları sorgulanmıştır.

Bulgular: Deney ve kontrol grubundaki katılımcıların postpartum ikinci ayda ve altıncı ayda aile planlaması kullanımı ve en sık kullandıkları aile planlaması yöntemi (kondom) açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (p>0.05)bulunmamıştır.

Sonuç: Postpartum ilk 48 saat içerisinde verilen aile planlaması eğitimin postpartum aile planlaması yöntemi kullanımı üzerinde etkili olmadığı düşünülmüştür. Postpartum aile planlaması yöntemi kullanımı için verilecek eğitimin gebeliğin son trimestirinde ya da postpartum 4-6. Haftalarda yapılması önerilmiştir.

Postpartum, aile planlaması, hemşire, sağlık eğitimi
  • 1. Hotun Şahin N. Doğurganlığın Düzenlenmesi. Editör: Kızılkaya Beji N. Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2015 s: 119-134. 2. Dilbaz B. Kontrasepsiyon. Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics. 2013; 4 (6): 40-44. 3. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, T.C. Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK. 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, Elma Teknik Basım Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara 2014. 4. Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, Genişletilmiş XIII. Baskı, Özyurt Matbaacılık, Ankara 2016 5. Dilek U. Postpartum Kontrasepsiyon. Editör: Güner H. 3. Uluslar Arası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Bildiri Kitabı. Bilimsel Araştırmalar Basın ve Yayın, Ankara 2005 s:77. 6. Mungan T. Laktasyonda Kontrasepsiyon. Editör: Güner H. 3. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Bildiri Kitabı. Bilimsel Araştırmalar Basın ve Yayın, Ankara 2005 s: 151-152. 7. Eroğlu K. Doğum ve düşük sonrası kontraseptif yöntemler. Editör: Güner H. 6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Bildiri Kitabı. Bilimsel Araştırmalar Basın ve Yayın, Ankara 2009 s:35-39. 8. Gölbaşı Z, Tümay HS, Koç D, Yıldız H. Bir Sağlık Ocağı Bölgesindeki Kadınların Postpartum Dönemde Gebelikten Korunma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Cumhuriyet Univ Hemsire YO Derg. 2005; 12(1): 29-38. 9. Erenel AŞ, Eroğlu K. Doğum Sonrası Dönemde Ev Ziyareti Yoluyla Desteklenen Emzirme Eğitim Modelinin Laktasyonel Amenore Metoduna Etkisi. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2009; 19(4): 179-188. 10. Saygılı P. Aile Planlaması Hizmetlerinde Hemşirenin Rolü. Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci. 2006; 2 (13): 37-44. 11. Engin-Üstün Y, Üstün Y, Çetin F, Meydanlı MM, Kafkaslı A, Sezgin B. Effect of postpartum counseling on postpartum contraceptive use. Arch Gynecol Obstet. 2007; 275(6), 429-432. 12. World Health Organization. Postpartum care of the mother and newborn: a practical guide, WHO Publications, Geneva 1998 13. Naçar M, Öztürk A, Öztürk Y. Doğum Sonrası Dönemde Verilen Aile Planlaması Eğitiminin Yöntem Kullanmaya Etkisi. Erciyes Med J. 2003; 25 (3): 122-130. 14. Little P, Griffin S, Dickson N, Sadler C, Kelly J. Unwanted Pregnancy and Contraceptive Knowledge: Identifying Vulnerable Groups From a Randomized Controlled Trial of Educational Interventions. J Fam Pract. 2000; 18 (4): 449-453. 15. Miller VL, Laken MA, Ager J, Essenmacher L. Contraceptive Decision Making Among Medicaid-Eligible Women. J Community Health, 2000; 25(6): 473-480. 16. Erenel AŞ, Kavlak T, Bingöl B. Kadınların Doğum Sonrası Altı Ay Sonunda Aile Planlaması Yöntemi Kullanma Durumu. Van Med J. 2011; 18(2): 68-76. 17. Bostancı MS. Doğu Anadolu Bölgesindeki Bir İlçede Kadınların Kullandıkları Kontraseptif Yöntemleri İçin Bilgi Kaynakları ve İstenmeyen Gebeliklerle İlişkisi. Dicle Med J. 2011; 38(2): 202-207. 18. Öçal P, Cansever İ, Salihoğlu F, Çepni İ, Işıloğlu H. Cerrahpaşa Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’nde Kontraseptif Kullanımı. Klin Gelişim. 2004; 17(3): 37-41. 19. Dereli Yılmaz S, Ege E, Akın B, Çelik Ç. 15-49 Yaş Kadınların Kürtaj Nedenleri ve Kontraseptif Tercihleri. İ.U.F.N. Hemşirelik Dergisi. 2010; 18(3): 156-
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Şengül YAMAN SÖZBİR (Sorumlu Yazar)

Yazar: Burcu HEREK

Yazar: Melike ERGÜVEN BOĞA

Yazar: Gözde KOÇAK

Yazar: Pınar AKBAŞ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 19 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { gsbdergi579703, journal = {Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2548-0383}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {29 - 39}, doi = {}, title = {POSTPARTUM İLK 48 SAATTE VERİLEN AİLE PLANLAMASI EĞİTİMİNİN YÖNTEM SEÇİMİ VE KULLANIMINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {YAMAN SÖZBİR, Şengül and HEREK, Burcu and ERGÜVEN BOĞA, Melike and KOÇAK, Gözde and AKBAŞ, Pınar} }
APA YAMAN SÖZBİR, Ş , HEREK, B , ERGÜVEN BOĞA, M , KOÇAK, G , AKBAŞ, P . (2019). POSTPARTUM İLK 48 SAATTE VERİLEN AİLE PLANLAMASI EĞİTİMİNİN YÖNTEM SEÇİMİ VE KULLANIMINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi , 4 (1) , 29-39 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gsbdergi/issue/46054/579703
MLA YAMAN SÖZBİR, Ş , HEREK, B , ERGÜVEN BOĞA, M , KOÇAK, G , AKBAŞ, P . "POSTPARTUM İLK 48 SAATTE VERİLEN AİLE PLANLAMASI EĞİTİMİNİN YÖNTEM SEÇİMİ VE KULLANIMINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (2019 ): 29-39 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gsbdergi/issue/46054/579703>
Chicago YAMAN SÖZBİR, Ş , HEREK, B , ERGÜVEN BOĞA, M , KOÇAK, G , AKBAŞ, P . "POSTPARTUM İLK 48 SAATTE VERİLEN AİLE PLANLAMASI EĞİTİMİNİN YÖNTEM SEÇİMİ VE KULLANIMINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (2019 ): 29-39
RIS TY - JOUR T1 - POSTPARTUM İLK 48 SAATTE VERİLEN AİLE PLANLAMASI EĞİTİMİNİN YÖNTEM SEÇİMİ VE KULLANIMINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Şengül YAMAN SÖZBİR , Burcu HEREK , Melike ERGÜVEN BOĞA , Gözde KOÇAK , Pınar AKBAŞ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 39 VL - 4 IS - 1 SN - 2548-0383- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi POSTPARTUM İLK 48 SAATTE VERİLEN AİLE PLANLAMASI EĞİTİMİNİN YÖNTEM SEÇİMİ VE KULLANIMINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Şengül YAMAN SÖZBİR , Burcu HEREK , Melike ERGÜVEN BOĞA , Gözde KOÇAK , Pınar AKBAŞ %T POSTPARTUM İLK 48 SAATTE VERİLEN AİLE PLANLAMASI EĞİTİMİNİN YÖNTEM SEÇİMİ VE KULLANIMINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2019 %J Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2548-0383- %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD YAMAN SÖZBİR, Şengül , HEREK, Burcu , ERGÜVEN BOĞA, Melike , KOÇAK, Gözde , AKBAŞ, Pınar . "POSTPARTUM İLK 48 SAATTE VERİLEN AİLE PLANLAMASI EĞİTİMİNİN YÖNTEM SEÇİMİ VE KULLANIMINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi 4 / 1 (Haziran 2019): 29-39 .
AMA YAMAN SÖZBİR Ş , HEREK B , ERGÜVEN BOĞA M , KOÇAK G , AKBAŞ P . POSTPARTUM İLK 48 SAATTE VERİLEN AİLE PLANLAMASI EĞİTİMİNİN YÖNTEM SEÇİMİ VE KULLANIMINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 4(1): 29-39.
Vancouver YAMAN SÖZBİR Ş , HEREK B , ERGÜVEN BOĞA M , KOÇAK G , AKBAŞ P . POSTPARTUM İLK 48 SAATTE VERİLEN AİLE PLANLAMASI EĞİTİMİNİN YÖNTEM SEÇİMİ VE KULLANIMINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 4(1): 39-29.