Cilt: 4 Sayı: 1, 19.06.2019

Yıl: 2019

Makaleler

Olgu Sunumu

6. TERS OMUZ ARTROPLASTİSİ UYGULANAN HASTANIN TEDAVİ VE BAKIMINDA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM: OLGU SUNUMU