Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİ SÜRECİNDE ADÖLESANLARIN EKRAN KULLANIMI, DEPRESYON DURUMLARI VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2022, Cilt Özel Sayı, 7 - 13, 05.03.2022
https://doi.org/10.52881/gsbdergi.1082594

Öz

COVİD-19 pandemisinin yayılımının kontrolü için alınan tedbirler, bireylerin beslenme alışkanlıkları, eğitim- öğretim yöntemleri ile gündelik yaşantılarını hızla değiştirmiştir. Adölesan dönemdeki bireyler de pandemi döneminden oldukça etkilenmiştir. Özellikle uzaktan eğitim sürecinin başlaması adölesanların ekran kullanım süresinin etkilenmesine neden olmuştur. Bu çalışma; adölesanların pandemi öncesi ve sırasında; ekran kullanım ve uyku süreleri, depresyon durumları ve antropometrik ölçümlerindeki değişimleri değerlendirmek amacıyla planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Araştırma; 10-17 yaş aralığında, 379 erkek, 603 kız olmak üzere toplam 982 adölesan ile yürütülen kesitsel bir çalışmadır. Araştırma, çevrimiçi anket yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Bu ankette bireylerin sosyodemografik özellikleri, ekran kullanım ve uyku süreleri ile depresyon durumları sorgulanmıştır. Bireylerin depresyon durumlarının değerlendirilmesi için CES Depresyon Ölçeği kullanılmıştır. Bireylerin antropometrik ölçümleri (boy uzunluğu, vücut ağırlığı) beyana dayalı olarak sorgulanmıştır.Bu çalışmada katılımcıların tamamının ekran kullanım süreleri artmıştır. Adölesanların 5-6 saat aralığında ders çalışma, sosyal medya kullanma, video/dizi film izleme, oyun oynama, iletişim kurma amacıyla ekran kullanım süreleri pandemi sırasında sırasıyla %108; %650; %44; %83 ve %56 oranında artmıştır. Pandemiyle birlikte adölesanların toplam uyku süreleri ve CES depresyon puanları artmıştır (p<0,05). Pandemi sürecinde adölesanların %79,7'sinin toplam uyku süresinde değişiklik olmuş ve %68,7'sinde bu değişimin sebebi COVID-19 kaygısının oluşması olarak tespit edilmiştir. Sosyal medyada geçirilen sürenin artışı vücut ağırlığı ve depresyon skorunda artış ile ilişkilendirilmiştir. COVİD-19 salgını nedeniyle okulların kapanması, adölesanların ekran süresini, uyku süresini ve depresyon durumunu etkilemiştir. Pandemi sürecinde ergenlerin ekran başında kalma sürelerinin ve depresyon puanlarının arttığı tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • 1. Hossain MM, Tasnim S, Sultana A, Faizah F, Mazumder H, Zou L, et al. Epidemiology of mental health problems in COVID-19: a review. F1000Res. 2020; 9: 636.
 • 2. Khan M, Adil SF, Alkhathlan HZ, Tahir MN, Saif S, Khan M, et al. COVID-19: A Global Challenge with Old History, Epidemiology and Progress So Far. Molecules (Basel, Switzerland). 2020; 26 (1): 39.
 • 3. 3.Guessoum SB, Lachal J, Radjack R, Carretier E, Minassian S, Benoit L, et al. Adolescent psychiatric disorders during the COVID-19 pandemic and lockdown. Psychiatry Res. 2020;291:113264.
 • 4. Singh S, Roy D, Sinha K, Parveen S, Sharma G, Joshi G. Impact of COVID-19 and lockdown on mental health of children and adolescents: A narrative review with recommendations. Psychiatry Res. 2020; 293: 113429.
 • 5. Keles B, McCrae N, Grealish A. A systematic review: the influence of social media on depression, anxiety and psychological distress in adolescents. International Journal of Adolescence and Youth. 2020; 25 (1): 79-93.
 • 6. Tatar A, Saltukoglu G. The adaptation of the CES-Depression Scale into Turkish through the use of confirmatory factor analysis and item response theory and the examination of psychometric characteristics. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology. 2010; 20 (3): 213-227.
 • 7. Roberts RE, Lewinsohn PM, Seeley JR. Screening for Adolescent Depression: A Comparison of Depression Scales. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 1991; 30 (1): 58-66.
 • 8. Ahmad AR, Murad HR. The Impact of Social Media on Panic During the COVID-19 Pandemic in Iraqi Kurdistan: Online Questionnaire Study. J Med Internet Res. 2020;22(5):e19556.
 • 9. Gao J, Zheng P, Jia Y, Chen H, Mao Y, Chen S, et al. Mental health problems and social media exposure during COVID-19 outbreak. PloS one. 2020; 15 (4): e0231924-e.
 • 10. Schmidt SCE, Anedda B, Burchartz A, Eichsteller A, Kolb S, Nigg C, et al. Physical activity and screen time of children and adolescents before and during the COVID-19 lockdown in Germany: a natural experiment. Sci Rep. 2020;10 (1): 21780. 11. Ding X, Yao J. Peer Education Intervention on Adolescents' Anxiety, Depression, and Sleep Disorder during the COVID-19 Pandemic. Psychiatr Danub. 2020; 32 (3-4): 527-535.
 • 12. Magson NR, Freeman JYA, Rapee RM, Richardson CE, Oar EL, Fardouly J. Risk and Protective Factors for Prospective Changes in Adolescent Mental Health during the COVID-19 Pandemic. J Youth Adolesc. 2021; 50 (1): 44-57.
 • 13. Oosterhoff B, Palmer CA, Wilson J, Shook N. Adolescents' Motivations to Engage in Social Distancing During the COVID-19 Pandemic: Associations With Mental and Social Health. J Adolesc Health. 2020; 67 (2):179-185.
 • 14. Chen F, Zheng D, Liu J, Gong Y, Guan Z, Lou D. Depression and anxiety among adolescents during COVID-19: A cross-sectional study. Brain Behav Immun. 2020; 88: 36-38.
 • 15. Ivie EJ, Pettitt A, Moses LJ, Allen NB. A meta-analysis of the association between adolescent social media use and depressive symptoms. J Affect Disord. 2020; 275: 165-174.
 • 16. Jeri-Yabar A, Sanchez-Carbonel A, Tito K, Ramirez-delCastillo J, Torres-Alcantara A, Denegri D, et al. Association between social media use (Twitter, Instagram, Facebook) and depressive symptoms: Are Twitter users at higher risk? Int J Soc Psychiatry. 2019; 65(1): 14-19.
 • 17. Barthorpe A, Winstone L, Mars B, Moran P. Is social media screen time really associated with poor adolescent mental health? A time use diary study. J Affect Disord. 2020; 274: 864-870.
 • 18. de Figueiredo CS, Sandre PC, Portugal LCL, Mázala-de-Oliveira T, da Silva Chagas L, Raony Í, et al. COVID-19 pandemic impact on children and adolescents' mental health: Biological, environmental, and social factors. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2021;106: 110171.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Elif ÇELİK Bu kişi benim
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Makbule GEZMEN KARADAĞ Bu kişi benim
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Ayşe Derya BAYAZIT Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 5 Mart 2022
Gönderilme Tarihi 11 Ocak 2022
Kabul Tarihi 23 Şubat 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt Özel Sayı

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gsbdergi1082594, journal = {Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2548-0383}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {Özel Sayı}, pages = {7 - 13}, doi = {10.52881/gsbdergi.1082594}, title = {COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİ SÜRECİNDE ADÖLESANLARIN EKRAN KULLANIMI, DEPRESYON DURUMLARI VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Çelik, Elif and Gezmen Karadağ, Makbule and Bayazıt, Ayşe Derya} }
APA Çelik, E. , Gezmen Karadağ, M. & Bayazıt, A. D. (2022). COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİ SÜRECİNDE ADÖLESANLARIN EKRAN KULLANIMI, DEPRESYON DURUMLARI VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ . Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi , Özel Sayı-2022 , 7-13 . DOI: 10.52881/gsbdergi.1082594
MLA Çelik, E. , Gezmen Karadağ, M. , Bayazıt, A. D. "COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİ SÜRECİNDE ADÖLESANLARIN EKRAN KULLANIMI, DEPRESYON DURUMLARI VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ" . Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi Özel Sayı (2022 ): 7-13 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gsbdergi/issue/68772/1082594>
Chicago Çelik, E. , Gezmen Karadağ, M. , Bayazıt, A. D. "COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİ SÜRECİNDE ADÖLESANLARIN EKRAN KULLANIMI, DEPRESYON DURUMLARI VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi Özel Sayı (2022 ): 7-13
RIS TY - JOUR T1 - COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİ SÜRECİNDE ADÖLESANLARIN EKRAN KULLANIMI, DEPRESYON DURUMLARI VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - ElifÇelik, MakbuleGezmen Karadağ, Ayşe DeryaBayazıt Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.52881/gsbdergi.1082594 DO - 10.52881/gsbdergi.1082594 T2 - Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 13 VL - Özel Sayı IS - SN - 2548-0383- M3 - doi: 10.52881/gsbdergi.1082594 UR - https://doi.org/10.52881/gsbdergi.1082594 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİ SÜRECİNDE ADÖLESANLARIN EKRAN KULLANIMI, DEPRESYON DURUMLARI VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Elif Çelik , Makbule Gezmen Karadağ , Ayşe Derya Bayazıt %T COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİ SÜRECİNDE ADÖLESANLARIN EKRAN KULLANIMI, DEPRESYON DURUMLARI VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2022 %J Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2548-0383- %V Özel Sayı %N %R doi: 10.52881/gsbdergi.1082594 %U 10.52881/gsbdergi.1082594
ISNAD Çelik, Elif , Gezmen Karadağ, Makbule , Bayazıt, Ayşe Derya . "COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİ SÜRECİNDE ADÖLESANLARIN EKRAN KULLANIMI, DEPRESYON DURUMLARI VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi Özel Sayı / (Mart 2022): 7-13 . https://doi.org/10.52881/gsbdergi.1082594
AMA Çelik E. , Gezmen Karadağ M. , Bayazıt A. D. COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİ SÜRECİNDE ADÖLESANLARIN EKRAN KULLANIMI, DEPRESYON DURUMLARI VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Gazi sağlık bilim. derg. 2022; Özel Sayı: 7-13.
Vancouver Çelik E. , Gezmen Karadağ M. , Bayazıt A. D. COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİ SÜRECİNDE ADÖLESANLARIN EKRAN KULLANIMI, DEPRESYON DURUMLARI VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; Özel Sayı: 7-13.
IEEE E. Çelik , M. Gezmen Karadağ ve A. D. Bayazıt , "COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİ SÜRECİNDE ADÖLESANLARIN EKRAN KULLANIMI, DEPRESYON DURUMLARI VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ", Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. Özel Sayı, ss. 7-13, Mar. 2022, doi:10.52881/gsbdergi.1082594