Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

OKUL ÇAĞI DÖNEMİNDEKİ SEREBRAL PALSİ’Lİ ÇOCUKLARDA GÖRSEL-MOTOR ALGI ETKİLENİMİ

Yıl 2022, Cilt: Özel Sayı , 19 - 23, 05.03.2022

Öz

Serebral Palsi’li (SP) çocuklarda görsel bellek ve görsel algıdaki bozuklukların seviyesi beyindeki fonksiyonel bozuklukların seviyesine bağlıdır. Bu çocuklarda herhangi bir görme bozukluğu olsun ya da olmasın beyindeki fonksiyon bozuklukları görsel algılamada da bozulmaya neden olmaktadır. Çalışmamızın amacı, SP’li çocuklarda görsel-motor algı etkilenimini Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi (BGGMAT) ile değerlendirmekti. Çalışmaya 5-11 yaş arası 30 sağlıklı, 30 SP’li çocuk dahil edildi. Değerlendirme BGGMAT ile yapıldı. İstatiksel analiz için IBM SPSS programı kullanıldı. Tanımlayıcı analizler nominal değişkenler için frekans tabloları; normal dağılmayan ve ordinal değişkenler için ortanca ve minimum- maksimum değerler kullanılarak verildi. Gruplar arası farklılığın belirlenmesinde nominal değişkenler için Ki-kare Testi, normal dağılmayan değişkenlerde Mann- Whitney U testi, grup içi değişkenler arası farklılığın belirlenmesinde ise Wilcoxon Testi kullanıldı. Yapılan değerlendirme sonucunda iki grup arasında persantil oranları bakımından anlamlı ölçüde fark saptanırken (p<0,05); hata puanı ve zekâ yaşları arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). SP’li bireylerde BGGMAT hata puanları, persantil oranları ve zekâ yaşları yaşa, cinsiyete ve alınan fizyoterapi süresine göre incelendiğinde, yaşa ve fizyoterapi süresine göre anlamlı fark olduğu gözlemlenirken (p<0,05); cinsiyetler arasında bir fark gözlenmedi (p>0,05). BGGMAT’e göre SP’li çocuklarda görsel-motor algının etkilendiği saptandı. Bu problemin rehabilitasyon sürecine olumsuz etkileri olabileceğinden SP’li çocuklarda rutin uygulamalara görsel-motor algı değerlendirmesinin de eklenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Kaynakça

  • 1. Morris, C. (2007). Definition and classification of cerebral palsy: a historical perspective. Dev Med Child Neurol Supply ;109(1):3-7.
  • 2. Bax, MC. (2005). Goldstein M, Rosenbaum P, et al. Proposed defi¬nition and classification of cerebral palsy. Dev Med Child Neurol ;47(8):571-76.
  • 3. Boltshauser E. (2015) Cerebral Palsy: Science and Clinical Practice. Neuropediatrics. 46: 146.
  • 4. Berk T, Özturk T, Yaman A. (2010). Serebral Palsili çocuklarda göz problemleri. Türkiye Oftalmoloji Derneği Dergisi ;40(4):209-16.
  • 5. Tuzcu, E. (2012). Ocular problems in children with cerebral palsy. Dicle Medical Journal / Dicle Tip Dergisi, 39(3), 381–386.
  • 6. Koppitz, E. M. (1964). The Bender Gestalt Test for young children. Grune & Stratton.
  • 7. Bender, Lauretta, (1938) A Visual Motor Gestalt Test and Its Clinical Use. Research Monographs No. 3 American Orth opsychiatric Association. New York, George Banta Co., Inc., Menasha, Wisconsin.
  • 8. IBM Corp. Released 2012. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 22.0. Armonk, NY: IBM Corp.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Semra OĞUZ Bu kişi benim 0000-0002-7148-4562

Tuğçe DUMAN ÖZKAN Bu kişi benim 0000-0001-9340-6605

Merve CİVELEK Bu kişi benim 0000-0002-5905-4244

Aysel YILDIZ Bu kişi benim 0000-0003-0739-6143

Mine GÜLDEN POLAT Bu kişi benim 0000-0002-9705-9740

Yayımlanma Tarihi 5 Mart 2022
Gönderilme Tarihi 11 Ocak 2022
Kabul Tarihi 23 Şubat 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: Özel Sayı

Kaynak Göster

APA OĞUZ, S., DUMAN ÖZKAN, T., CİVELEK, M., YILDIZ, A., vd. (2022). OKUL ÇAĞI DÖNEMİNDEKİ SEREBRAL PALSİ’Lİ ÇOCUKLARDA GÖRSEL-MOTOR ALGI ETKİLENİMİ. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, Özel Sayı, 19-23. https://doi.org/10.52881/gsbdergi.1082722
AMA OĞUZ S, DUMAN ÖZKAN T, CİVELEK M, YILDIZ A, GÜLDEN POLAT M. OKUL ÇAĞI DÖNEMİNDEKİ SEREBRAL PALSİ’Lİ ÇOCUKLARDA GÖRSEL-MOTOR ALGI ETKİLENİMİ. Gazi sağlık bilim. derg. Mart 2022;Özel Sayı:19-23. doi:10.52881/gsbdergi.1082722
Chicago OĞUZ, Semra, Tuğçe DUMAN ÖZKAN, Merve CİVELEK, Aysel YILDIZ, ve Mine GÜLDEN POLAT. “OKUL ÇAĞI DÖNEMİNDEKİ SEREBRAL PALSİ’Lİ ÇOCUKLARDA GÖRSEL-MOTOR ALGI ETKİLENİMİ”. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi Özel Sayı, Mart (Mart 2022): 19-23. https://doi.org/10.52881/gsbdergi.1082722.
EndNote OĞUZ S, DUMAN ÖZKAN T, CİVELEK M, YILDIZ A, GÜLDEN POLAT M (01 Mart 2022) OKUL ÇAĞI DÖNEMİNDEKİ SEREBRAL PALSİ’Lİ ÇOCUKLARDA GÖRSEL-MOTOR ALGI ETKİLENİMİ. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi Özel Sayı 19–23.
IEEE S. OĞUZ, T. DUMAN ÖZKAN, M. CİVELEK, A. YILDIZ, ve M. GÜLDEN POLAT, “OKUL ÇAĞI DÖNEMİNDEKİ SEREBRAL PALSİ’Lİ ÇOCUKLARDA GÖRSEL-MOTOR ALGI ETKİLENİMİ”, Gazi sağlık bilim. derg, c. Özel Sayı, ss. 19–23, 2022, doi: 10.52881/gsbdergi.1082722.
ISNAD OĞUZ, Semra vd. “OKUL ÇAĞI DÖNEMİNDEKİ SEREBRAL PALSİ’Lİ ÇOCUKLARDA GÖRSEL-MOTOR ALGI ETKİLENİMİ”. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi ÖZEL SAYI (Mart 2022), 19-23. https://doi.org/10.52881/gsbdergi.1082722.
JAMA OĞUZ S, DUMAN ÖZKAN T, CİVELEK M, YILDIZ A, GÜLDEN POLAT M. OKUL ÇAĞI DÖNEMİNDEKİ SEREBRAL PALSİ’Lİ ÇOCUKLARDA GÖRSEL-MOTOR ALGI ETKİLENİMİ. Gazi sağlık bilim. derg. 2022;Özel Sayı:19–23.
MLA OĞUZ, Semra vd. “OKUL ÇAĞI DÖNEMİNDEKİ SEREBRAL PALSİ’Lİ ÇOCUKLARDA GÖRSEL-MOTOR ALGI ETKİLENİMİ”. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. Özel Sayı, 2022, ss. 19-23, doi:10.52881/gsbdergi.1082722.
Vancouver OĞUZ S, DUMAN ÖZKAN T, CİVELEK M, YILDIZ A, GÜLDEN POLAT M. OKUL ÇAĞI DÖNEMİNDEKİ SEREBRAL PALSİ’Lİ ÇOCUKLARDA GÖRSEL-MOTOR ALGI ETKİLENİMİ. Gazi sağlık bilim. derg. 2022;Özel Sayı:19-23.