e-ISSN: 2757-5543
Başlangıç: 2020
Yayıncı: Gazi Üniversitesi
Kapak Resmi

GÜFFD çevrimiçi e-dergi olarak 2020 yılında yayım hayatına başlamıştır. 

2023 sayılarından itibaren TR-Dizin'e kabul edilmiştir.

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi’nde Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, İstatistik alanlarında orijinal araştırma makaleler ve derleme makaleler yayımlanır.

Tüm orijinal araştırma makaleleri ve derlemeler, kabul edilmeden önce alanında uzman en az iki hakem tarafından incelenir.

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi ulusal hakemli ve açık erişimli bir e-dergidir. Dergiye Türkçe makale kabul edilmektedir. Dergimiz ulusal ve uluslar arası veri tabanlarında (indekslerinde) taranmakta ve depolanmaktadır.

Araştırma makaleleri AKADEMİK TEŞVİK kriterini sağlamaktadır.

Derginin editörlük ve yayın süreçleri Yayın Etiği Komitesi (COPE) yönergelerine göre şekillendirilir.

Dergi, Mayıs ve Kasım aylarında birer sayı olmak üzere yılda bir cilt iki sayı olarak yayımlanır.

Her sayıda en az 4 makale yer almaktadır (2023 yılından itibaren geçerlidir).

GÜFFD yalnızca elektronik ortamda e-dergi olarak yayınlanır.

Tüm makaleler, hakem değerlendirme sürecinden sonra çevrimiçi (açık erişim) olarak yayımlanır.

Yazarlar, yayımlanmış makaleler için herhangi bir ücret ödemezler.

Hakem Değerlendirme Süreci: Kör Sistem Hakem Değerlendirme Süreci
Yayın Sıklığı: Altı Aylık [Yılda 1 cilt 2 sayı (Mayıs ve Kasım)]
Yazı Dili: Türkçe
Kısaltılmış Başlık: GÜFFD
Erişilebilirlik: Açık Erişim