Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 231 - 236 2019-09-30

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Müzik Terapi Konusundaki Düşüncelerinin Belirlenmesi

Demet TURAN BAYRAKTAR [1] , Merve YETiMOĞLU [2]


Tamamlayıcı tedavi içerisinde yer alan müzik insan yaşamının her döneminde var olan bir kavramdır ve son zamanlarda tedavi yöntemi olarak da sıkça kullanılmaktadır. Bu çalışma, yoğun bakım hemşirelerinin müzik terapi konusundaki bilgi ve düşüncelerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Karadeniz Teknik üniversitesi Farabi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerin de (Yenidoğan YBÜ ve Pediatri YBÜ hariç) çalışan 100 hemşire oluşturmuştur.
Örneklem literatür doğrultusunda hazırlanan veri toplama formu, çalışmaya katılmayı kabul eden hemşirelere yüz yüze görüşme tekniği ile uygulanmıştır. Araştırmaya katılan hemşirelerin %39 'unu 19-25 yaş arası , %34'ünü 33-40yaş arası oluşturmakta olup katılımcıların %66'önlisans - lisans mezunu olduğu , %87'si ise yaşamını hastanenin bulunduğu şehirde geçirmektedir.
Çalışmaya katılan katılımcıların %95'i yoğun bakımda tedavi gören hastaların ajitasyon, huzursuzluk, depresyon, uyum güçlüğü, duygusal yoksunluk, uyku bozukluğu gibi problemler yaşadıklarını, %97' sinin müzik terapinin hastalar üzerinde rahatlatıcı etkisinin olduğunu, %93'ünde müzik terapinin yoğun bakım hastalarında etkili bir yöntem olduğunu belirtmişlerdir. Sonuç olarak, çalışmaya katılan hemşirelerin müzik terapinin hastalar üzerindeki etkilerini genel hatlarıyla bilmektedir ancak fizyolojik etkisi konusunda tereddütler yaşadıkları, müzikle terapi konusunda eğitimlerin arttırılması ve uygulaması kolay pahalı olmayan bu yöntemin birimlerde uygulanması hastaların prognozu açısından olumlu etkiler yaratacağı belirlenmiştir.
: Müzik terapi, Yoğun bakım, Hemşire
 • 1.Demir F, Dramalı A. Yoğun bakım ünitelerinin tasarımı. Yoğun Bakım Hemşireliği 2002;6 (1):8-15.
 • 2. Fontaine DK, Briggs LP, Pope-Smith B. Designing humanistic critical care environments. Critical Care Nursing Quarterly 2001;24 (3):21,14.
 • 3. Kaçmaz N. Yoğun bakım hastalarının psikolojik sorunları ve hemşirelik yaklaşımları. Yoğun Bakım Hemşireleri Dergisi 2002;6 (2):75-81.
 • 4.Özçetin Uzar Y, Hiçdurmaz D. İhmal edilen bir gerçek: Duygusal problemlerin yoğun bakım hastalarına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2015;75–81.
 • 5.Arslan S, Özer N. Yoğun bakım hastalarının duyusal girdi sorunlarında tamamlayıcı tedaviler. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi,2009;13:2.
 • 6. Lafçı D. Müziğin kanser hastalarının uyku kalitesi üzerine etkisi. Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Adana: 2009.
 • 7. Dündar Altundağ S. Pediatri kliniğindeki hemşire ve doktorların müziğin klinikteki kullanımı hakkındaki düşünceleri.ADÜ Tıp Fakültesi dergisi 2011; 12(3) 11-15.
 • 8. Erer S, Atıcı E.Selçuklu ve Osmanlılarda müzikle tedavi yapılan hastaneler. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2010;36(1): 29-32.
 • 9. Araç B. Müzik terapinin cerrahi yoğun bakım hastalarının yaşam bulgularına etkisi. İnönü Üniversitesi: Sağlık Bilimleri Enstitüsü,Yükseklisans Tezi. Malatya: 2012.
 • 10. Bulfone T, Quattrin R, Zanotti R, Regattin, L, Brusaferro S. Effectiveness of Music Therapy For Anxiety Reduction in Women With Breast Cancer İn Chemotherapy Treatment. Holist Nurs Pract 2009:23(4): 238-242.
 • 11. Çoban I. Ercp esnasında dinletilen müziğin yaşam bulgularına ve kaygıya etkisi. İnönü Üniversitesi: Sağlık Bilimleri Enstitüsü,Yükseklisans bitirme Projesi. Malatya: 2012.
 • 12. Bulfone T, Quattrin, R, Zanotti R, Regattin L, Brusaferro S.Effectiveness of music therapy for anxiety reduction in women with breast cancer in chemotherapy treatment. Holist Nurs Pract 2009; 23(4): 238-242.
 • 13. Tascilar M, De Jong FA, Verweij J, Mathijssen RHI. Complementary and alternative medicine during cancer treatment. Beyond İnnocence Oncologist 2006; 11(7): 732–741.
 • 14. Bekiroğlu T.Klasik Türk müziğinin hipertansiyon hastalarının kan basınçlarına ve anksiyete düzeylerine etkisi. Gaziantep Üniversitesi: Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yükseklisans Tezi. Gaziantep:2011.
 • 15. Vicdan N, Özer Z. Yoğun bakım hemşirelerinde önemli bir özellik: Eleştirel düşünme. Turk kardiyol dern kardiyovaskuler hemşirelik dergisi 2011; 1(2):7-11.
 • 16.Khorsıd L, Akın E. Mekanik Ventilatöre Bağlı Hastalarda Anksiyete Yönetiminde Müzik Terapinin Yeri. Yoğun bakım hemşireliği dergisi 2007;11(2):83-88.
 • 17.Alaca Ç, Yiğit R, Özcan A. Yoğun bakım nitesinde yatan hastaların hastalık sürecinde yaşadığı deneyimler konusunda hasta ve hemşire görüşlerinin karşılaştırılması. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi- Journal of Psychiatric Nursing. 2011;2(2):69-74.
 • 18. Uzelli D, Korhan Akın E. Yoğun bakım hastalarında duyusal girdi sorunları ve hemşirelik yaklaşımı. F.N. Hem. Derg 2014; Cilt 22 - Sayı 2: 120-128 ISSN 2147-4923.
 • 19.Arslan, S. Dokunma, müzik terapi ve aromaterapinin yoğun bakım hastalarının fizyolojik durumlarına etkisi. Atatürk Üniversitesi: Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi. Erzurum.2007.
 • 20. Chlan L. Effectiveness of a music therapy intervention on relaxation and anxiety for patientsreceiving ventilatory assistance. Heart & Lung 1998: 27(3): 169-176.
 • 21. Wong HLC, Lopez-Nahas V, Molassiotis A. Effects of music therapy on anxiety in ventilator-dependent patients. Heart & Lung 2001; 30(5):376-87.
 • 22. . Chan, M.F, Wong OC, Chan, HL, Fong MC, Lai SY, LoC W, ve ark. Effects Of Music On Patients Undergoing A C-Clamp Procedure After Percutaneous Coronary İnterventions. Journal of Advanced Nursing 2006:53(6): 669-679.
 • 23.Uçan Ö, Ovayolu N, Savaş M. Üst Gastrointestinial sistem endoskopi işleminde dinletilen hastaların bazı değerlerine memnuniyetine işlem başarısına etkisi.Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2007; 10: 3.
 • 24. Le OK, Chung YF, Chan, M.F, ChanWM.Music and its Effect on the Physiological Responses and Anxiety Levels Of Patients Receiving Mechanical Ventilation: a pilot study. Journal of Clinical Nursing.2005; 14(5): 609-620.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2710-5657
Yazar: Demet TURAN BAYRAKTAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7728-5257
Yazar: Merve YETiMOĞLU

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil424130, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {231 - 236}, doi = {}, title = {Yoğun Bakım Hemşirelerinin Müzik Terapi Konusundaki Düşüncelerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {TURAN BAYRAKTAR, Demet and YETiMOĞLU, Merve} }
APA TURAN BAYRAKTAR, D , YETiMOĞLU, M . (2019). Yoğun Bakım Hemşirelerinin Müzik Terapi Konusundaki Düşüncelerinin Belirlenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 8 (3) , 231-236 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/48952/424130
MLA TURAN BAYRAKTAR, D , YETiMOĞLU, M . "Yoğun Bakım Hemşirelerinin Müzik Terapi Konusundaki Düşüncelerinin Belirlenmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 231-236 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/48952/424130>
Chicago TURAN BAYRAKTAR, D , YETiMOĞLU, M . "Yoğun Bakım Hemşirelerinin Müzik Terapi Konusundaki Düşüncelerinin Belirlenmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 231-236
RIS TY - JOUR T1 - Yoğun Bakım Hemşirelerinin Müzik Terapi Konusundaki Düşüncelerinin Belirlenmesi AU - Demet TURAN BAYRAKTAR , Merve YETiMOĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 231 EP - 236 VL - 8 IS - 3 SN - -2146-9954 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Yoğun Bakım Hemşirelerinin Müzik Terapi Konusundaki Düşüncelerinin Belirlenmesi %A Demet TURAN BAYRAKTAR , Merve YETiMOĞLU %T Yoğun Bakım Hemşirelerinin Müzik Terapi Konusundaki Düşüncelerinin Belirlenmesi %D 2019 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 8 %N 3 %R %U
ISNAD TURAN BAYRAKTAR, Demet , YETiMOĞLU, Merve . "Yoğun Bakım Hemşirelerinin Müzik Terapi Konusundaki Düşüncelerinin Belirlenmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 / 3 (Eylül 2019): 231-236 .
AMA TURAN BAYRAKTAR D , YETiMOĞLU M . Yoğun Bakım Hemşirelerinin Müzik Terapi Konusundaki Düşüncelerinin Belirlenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 8(3): 231-236.
Vancouver TURAN BAYRAKTAR D , YETiMOĞLU M . Yoğun Bakım Hemşirelerinin Müzik Terapi Konusundaki Düşüncelerinin Belirlenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 8(3): 236-231.