Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Samsun AFAD Management in Disasters and Emergency Situations

Yıl 2022, Cilt: 11 Sayı: 2, 625 - 634, 30.06.2022
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1097420

Öz

In this research, notice registered data coming to 122 numbered emergency denunciation line between dates of 01.01.2014 and 31.12.2018 in Disaster and Emergency Management Center of the Provincial Directorate of Disaster and Emergency Situation of Samsun is obtained. The results obtained from 983 notices used in the research; The frequency and percentage distributions were obtained by using SPSS 21 program and analyzed by Chi-Square test. As a result of the data analyzed in the study, it was aimed to make suggestions so that the notices coming to the Provincial Disaster and Emergency Management Centers reach the relevant institutions faster.
Acording to the results of this research, in 22,4 % of 983 notices coming to Samsun Provincial Disaster and Emergency Management Center emergency response team was directed. It was determined that 72,8 % of notices were directed to other public instutitions. It is observed that Samsun Provincial Disaster and Emergency Directorate Emergency Response Team intervene 24,5 % traffic accidents, 21,4 % missing incidents, 9,1 % stuck incidents and 8,2 % flood incidents respectively. 59,3 % total notices were recorded as being stranded and patient transfer. According to the result of the analysis, it is determined that the BSBB and District Municipality Teams were directed to 73,3 % of stranded incidents and 78,2 of patient transfer incidents. In addition it has been determined that 85% of stranded incidents and patient transport incidents (99.5%) occurred during the winter months. It has been revealed that there is a significant difference between the events that took place and the months it occurred.

Kaynakça

 • 1. Akbulut, M. ve Kaya, A.A. (2020). “Bir Afet Olarak Küresel İklim Değişikliği ve İlkokul Öğretmenlerinin İklim Değişikliği Farkındalığının İncelenmesi: Gümüşhane İli Örneği”. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9 (2), 112-124.
 • 2. Kıymış, İ. ve Kaya, A.A. (2019). “Afetlerde Güvenli Hastaneler ve Derecelendirilmesi: Gümüşhane İli Örneği”. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 8 (4), 424-437.
 • 3. Oruç, A. (2021). Acil Durum ve Afetlerde Samsun Afad Yönetimi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Afet Yönetimi Anabilim Dalı, Gümüşhane.
 • 4. Clemens, T, Tamim, H, Rotondi, M. and Macpherson, A.K. (2016). “A Population Based Study of drowning in Canada”. BMC Public Health, 16 (1), 1-8. 5. Orhan, İ. ve Turgut, A. (2018). “Samsun İlinde Suda Boğulma Vakalarının İncelenmesi”. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 8 (1), 11-23.
 • 6. Turgut, A. ve Akdağ, E. (2017). “Gaziantep İlinde Suda Boğulma Vakalarının İncelenmesi”. Mediterranean Journal of Humanities, 7 (2), 437-444.
 • 7. Bahadır, M. (2015). “Samsun’da Meydana Gelen 4 Temmuz Ve 6 Ağustos 2012 Taşkınlarının Klimatik Analizi”. Coğrafya Dergisi, 0 (29), 28-50.
 • 8. Kox, T, Lüder, C, and Gerhold, L. (2018). “Anticipation and response: Emergency services in severe weather situations in Germany”. International Journal of Disaster Risk Science, 9(1), 116-128.
 • 9. AFAD; (2019). “23 Ağustos 2019 yılında gerçekleşen Samsun seli”. https://www.afad.gov.tr/ Erişim Tarihi: 08.09.2020
 • 10. Nişancı, A. ve Şahin, K. (2003). “Trafik ve Yol Güvenliği İle Yer şekilleri ve Hava Koşulları Arasındaki İlişkiler: Samsun Örneği”. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11, 467-480.
 • 11. Yılmaz, G. (2018), Samsun Büyükşehir Belediye İtfaiyesi İlkadım Bölge Grup Amirliği 2016 Yılı Kayıtlarının Afet Yönetimi Açısından Analizi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Gümüşhane
 • 12. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi. (2015). “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu”. https://www.balikesir.bel.tr/faaliyet-rapor (Erişim Tarihi: 1.10.2019).

Afetlerde ve Acil Durumlarda Samsun AFAD Yönetimi

Yıl 2022, Cilt: 11 Sayı: 2, 625 - 634, 30.06.2022
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1097420

Öz

Bu araştırma da Samsun Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine 01.01.2014 ve 31.12.2018 tarihleri arasında 122 nolu acil ihbar hattına gelen kayıtlı ihbar verileri incelenerek sonuçlar elde edilmiştir. Araştırmada kullanılan 983 adet ihbardan elde edilen sonuçlar; frekans ve yüzde dağılımları ile SPSS 21 programı kullanılarak Ki-Kare testi ile analiz edilmiştir. Çalışmada analiz edilen veriler sonucunda İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerine gelen ihbarların ilgili kurumlara daha hızlı ulaşabilmesi için önerilerde bulunabilmesi hedeflenmiştir.
Bu Araştırma sonuçlarına göre; Samsun il afet ve acil durum müdürlüğü afet ve acil durum yönetim merkezine gelen 983 ihbarın (%22,4)’ üne acil müdahale ekibi yönlendirilmiştir. İhbarların (%72,8)’ine diğer kamu kurumlarının yönlendirildiği tespit edilmiştir. Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Acil Müdahale Ekiplerinin müdahale ettiği olayların ilk sırasıyla %24,5 ile trafik kazaları, %21,4 ile kayıp olayları, %9,1 ile mahsur kalma olaylar ve %8,2 ile su taşkını olayları olduğu görülmektedir. Toplam ihbarların %59,3 mahsur kalma ve hasta nakli olarak kayıtlara geçmiştir. Yapılan analiz sonucunda ise mahsur kalma olaylarının (%73,3)’ üne ve hasta nakli olaylarının (%78,2)’ sine BŞBB ve İlçe Belediye ekiplerinin yönlendirildiği tespit edilmiştir. Ayrıca mahsur kalma olaylarının (%85)’nin ve hasta nakli olaylarının (%99,5)’nin kış aylarında meydana geldiği belirlenmiştir. Gerçekleşen olaylar ile meydana geldiği aylar arasında anlamlı farklılık olduğu ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

 • 1. Akbulut, M. ve Kaya, A.A. (2020). “Bir Afet Olarak Küresel İklim Değişikliği ve İlkokul Öğretmenlerinin İklim Değişikliği Farkındalığının İncelenmesi: Gümüşhane İli Örneği”. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9 (2), 112-124.
 • 2. Kıymış, İ. ve Kaya, A.A. (2019). “Afetlerde Güvenli Hastaneler ve Derecelendirilmesi: Gümüşhane İli Örneği”. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 8 (4), 424-437.
 • 3. Oruç, A. (2021). Acil Durum ve Afetlerde Samsun Afad Yönetimi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Afet Yönetimi Anabilim Dalı, Gümüşhane.
 • 4. Clemens, T, Tamim, H, Rotondi, M. and Macpherson, A.K. (2016). “A Population Based Study of drowning in Canada”. BMC Public Health, 16 (1), 1-8. 5. Orhan, İ. ve Turgut, A. (2018). “Samsun İlinde Suda Boğulma Vakalarının İncelenmesi”. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 8 (1), 11-23.
 • 6. Turgut, A. ve Akdağ, E. (2017). “Gaziantep İlinde Suda Boğulma Vakalarının İncelenmesi”. Mediterranean Journal of Humanities, 7 (2), 437-444.
 • 7. Bahadır, M. (2015). “Samsun’da Meydana Gelen 4 Temmuz Ve 6 Ağustos 2012 Taşkınlarının Klimatik Analizi”. Coğrafya Dergisi, 0 (29), 28-50.
 • 8. Kox, T, Lüder, C, and Gerhold, L. (2018). “Anticipation and response: Emergency services in severe weather situations in Germany”. International Journal of Disaster Risk Science, 9(1), 116-128.
 • 9. AFAD; (2019). “23 Ağustos 2019 yılında gerçekleşen Samsun seli”. https://www.afad.gov.tr/ Erişim Tarihi: 08.09.2020
 • 10. Nişancı, A. ve Şahin, K. (2003). “Trafik ve Yol Güvenliği İle Yer şekilleri ve Hava Koşulları Arasındaki İlişkiler: Samsun Örneği”. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11, 467-480.
 • 11. Yılmaz, G. (2018), Samsun Büyükşehir Belediye İtfaiyesi İlkadım Bölge Grup Amirliği 2016 Yılı Kayıtlarının Afet Yönetimi Açısından Analizi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Gümüşhane
 • 12. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi. (2015). “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu”. https://www.balikesir.bel.tr/faaliyet-rapor (Erişim Tarihi: 1.10.2019).
Toplam 11 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Abdurrahman Oruç Bu kişi benim 0000-0001-8405-6981

Afşin Ahmet Kaya 0000-0003-2082-6478

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 11 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Oruç, A., & Kaya, A. A. (2022). Afetlerde ve Acil Durumlarda Samsun AFAD Yönetimi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(2), 625-634. https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1097420
AMA Oruç A, Kaya AA. Afetlerde ve Acil Durumlarda Samsun AFAD Yönetimi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. Haziran 2022;11(2):625-634. doi:10.37989/gumussagbil.1097420
Chicago Oruç, Abdurrahman, ve Afşin Ahmet Kaya. “Afetlerde Ve Acil Durumlarda Samsun AFAD Yönetimi”. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11, sy. 2 (Haziran 2022): 625-34. https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1097420.
EndNote Oruç A, Kaya AA (01 Haziran 2022) Afetlerde ve Acil Durumlarda Samsun AFAD Yönetimi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 2 625–634.
IEEE A. Oruç ve A. A. Kaya, “Afetlerde ve Acil Durumlarda Samsun AFAD Yönetimi”, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 11, sy. 2, ss. 625–634, 2022, doi: 10.37989/gumussagbil.1097420.
ISNAD Oruç, Abdurrahman - Kaya, Afşin Ahmet. “Afetlerde Ve Acil Durumlarda Samsun AFAD Yönetimi”. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11/2 (Haziran 2022), 625-634. https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1097420.
JAMA Oruç A, Kaya AA. Afetlerde ve Acil Durumlarda Samsun AFAD Yönetimi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022;11:625–634.
MLA Oruç, Abdurrahman ve Afşin Ahmet Kaya. “Afetlerde Ve Acil Durumlarda Samsun AFAD Yönetimi”. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 11, sy. 2, 2022, ss. 625-34, doi:10.37989/gumussagbil.1097420.
Vancouver Oruç A, Kaya AA. Afetlerde ve Acil Durumlarda Samsun AFAD Yönetimi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022;11(2):625-34.