Son Sayı

Cilt: 11 - Sayı: 2

Yıl: 2022

Araştırma Makaleleri

Derlemeler

Sayı Editör Kurulu

Sağlık Ekonomisi, Sağlık Yönetimi, Sağlıkla İlgili Çok Disiplinli Bilimler
Dr. Arş. Gör. Zekiye GÖKTEKİN GUMUSHANE UNIVERSITY, FACULTY OF HEALTH SCIENCES 0000-0003-1666-6109
Acil Tıp, Afet, Risk Yönetimi ve Sakınım Planlaması
Dr. Arş. Gör. Murat SEMERCİ Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 0000-0002-0840-7134
Sağlık Bilimleri, Halk Sağlığı Hemşireliği, Afet, Risk Yönetimi ve Sakınım Planlaması
Dr. Öğr. Üyesi Sefa MIZRAK Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü 0000-0002-3751-131X
Afet, Risk Yönetimi ve Sakınım Planlaması
Dr. Öğr. Üyesi Seher ÇAKMAK GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Sağlık Bilimleri, Hematoloji, Hemşirelik, Tıbbi Onkoloji
Sağlık Sosyolojisi
Dr. Öğr. Üyesi Özcan KOÇ Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Billimleri fakültesi
Sağlık Yönetimi
Dr. Öğr. Üyesi Aysel BAŞOĞLU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Spektroskopi
Antrenman, Egzersiz ve Spor Fizyolojisi
Dr. Öğr. Üyesi İmdat AYGÜL Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Biyokimya
Dr. Öğr. Üyesi Nesibe ARSLAN BURNAZ GUMUSHANE UNIVERSITY, GÜMÜŞHANE HEALTH ACADEMY, DEPARTMENT OF NUTRITION AND DIETETICS 0000-0003-1163-4829
Biyokimya
Acil Tıp, Aile Hekimliği, Beslenme ve Diyetetik, Tıbbi Biyokimya
Dr. Öğr. Üyesi Sevil CENGİZ GUMUSHANE UNIVERSITY, FACULTY OF HEALTH SCIENCES
Afet, Risk Yönetimi ve Sakınım Planlaması
Biyoloji, Sağlık Bilimleri, Beslenme ve Diyetetik, Tıbbi Biyokimya, Afet, Risk Yönetimi ve Sakınım Planlaması
Doç. Dr. Yeşim BAYRAKDAROĞLU GUMUSHANE UNIVERSITY, SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS 0000-0003-1460-4780
Spor Bilimleri
Sağlık Bilimleri, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Geriatri, Halk Sağlığı, İş ve Meslek Hastalıkları, Sağlık Yönetimi, Tıp, Afet, Risk Yönetimi ve Sakınım Planlaması

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri  Dergisi ; Tıp Bilimleri, Hemşirelik, Ebelik, Beslenme ve Diyetetik, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmetler, İş Sağlığı ve Güvenliği, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Spor ve Sağlık, Çocuk Gelişimi, İlk ve Acil Yardım (Paramedik), Tıbbi Laboratuvar gibi sağlık alanlarındaki bilimsel yazıları yayımlayan hakemli bir dergidir. 

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi'nde Tıp Bilimleri, Hemşirelik, Ebelik, Beslenme ve Diyetetik, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmetler, İş Sağlığı ve Güvenliği, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Spor ve Sağlık, Çocuk Gelişimi, İlk ve Acil Yardım (Paramedik), Tıbbi Laboratuvar başlıkları ile ilgili aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan yazılar yayımlanabilir:

*Derleme: Belli bir konuda yakın zamana kadar yapılmış bilimsel çalışmaların kapsamlı derlemesi,

**Araştırma Makalesi: Özgün araştırmaları tanıtan ve sonuçlarını sunan bilimsel formatta yazılmış makale,

***Olgu sunumu: Topluma göre farklı nitelikteki vaka incelenme çalışmaları yer alır. 

Dergi yılda dört kez yayınlanmaktadır.

Dergide önceden yayımlanmış, yayımlanmak üzere kabul edilmiş ve yayımlanmak için değerlendirilmekte olan yazılar değerlendirmeye alınmaz.

Dergiye makale gönderimi sadece Dergipark üzerinden sağlanabilir.

Yazardan düzeltme istenilmesi durumunda, düzeltmenin en geç 1 ay içinde yapılması gerekmektedir.

Yayımlanan yazıların sorumluluğu tümüyle yazar(lara) aittir. 

*Dergimizde Türkçe ve İngilizce dillerinden herhangi biri ile yazılmış yazılar yayınlanır.

*Yazar makale yazım aşamasında web sayfamızdaki makale şablonu kullanılması önerilir.

*Makale şablonunda da belirtilen yazılar Word 2003 veya üzeri sürümlerde, A4 boyutunda, “Times New Roman” yazı stili, Ana metin 12 punto ve tek satır aralığı, her iki yana yaslı ve iki sütun şeklinde yazılmalıdır. .doc uzantılı olarak dergiye makale gönderilir.

Paragraflarda ilk satır girintisi 0,5 cm olmalıdır. Paragraf öncesi ve sonrası aralarında 6 nk boşluk olmalı, boş satır metinler arası fazla boşluk olmamalıdır.

Türkçe başlık: her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde, kalın 12 punto ile yazılmalıdır.

İngilizce başlık: her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde, normal 10 punto ile yazılmalıdır.


1Ünvan,Yazar Adı SOYADI, Uzmanlık Alanı, Çalıştığı Kurum ve Bölüm, e-posta, ORCID:XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

2Doç. Dr., Yazar Adı SOYADI, Halk Sağlığı, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, e-posta, ORCID:XXXX-XXXX-XXXX-XXXX


İletişim / Corresponding Author: Ad SOYAD                                   Geliş Tarihi / Received:         00.00.2021

e-posta/e-mail: xxxxxx@xxxxxmail                                                   Kabul Tarihi/Accepted: 00.00.2021

1.Örnek Yazar alt bilgi

Yazarların isimleri 1.Örnek yazar alt bilgi kısmında belirtildiği gibi: İsim ve Soyad olarak İngilizce başlığın altında ve yan yana yazılmalıdır. Başlık Sonrası gelen yazar isimleri ünvan kullanılmaksızın önce Büyük harfle başlayan isim, sonra tamamı büyük harflerle soy isim yazılmalıdır. Yazarların adlarının sonuna üst simge şeklinde numara konularak sayfanın en altında tablo şablonu alanına bu rakamlara uygun olarak yazarların sırasıyla: akademik unvanı, uzmanlık alanı ve görev yaptığı kurum, ORCID bilgisi 8 punto ile yazılmalıdır. Yazar bilgilerinin üst kısmında italik olarak:  araştırma bilimsel bir toplantıda bildiri (sözlü ya da poster) olarak sunulmuşsa yada tez çalışması ise yazının başlık sayfasının altında şablonda gösterildiği şekilde tarihi ve yeri ile birlikte belirtilmelidir. Proje numarası eklenebilir. Bu alanda teşekkür bilgileri yer alabilir.

Makale başlıklar:

”İngilizce makalelerde abstract kısmı (Sayfanın Solunda), özet (Sayfanın sağında) kısmından önce yazılır”

ARAŞTIRMA: ÖZET«ABSTRACT, GİRİŞ, MATERYAL VE METOT, BULGULAR VE TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER, KAYNAKLAR

DERLEME: ÖZET«ABSTRACT, GİRİŞ, Konu ile ilgili Alt Başlıklar, SONUÇ VE ÖNERİLER, KAYNAKLAR

SİSTEMATİK DERLEME: ÖZET«ABSTRACT, GİRİŞ, YÖNTEM, BULGULAR VE TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER, KAYNAKLAR

OLGU SUNUMU: ÖZET«ABSTRACT, GİRİŞ, MATERYAL VE METOT: (Veri Toplama-Olgu Sunumu), BULGULAR VE TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER, KAYNAKLAR

Ana başlıklar tek sütun genişliğinde, sayfaya ortalı ve Kalın BÜYÜK harfle yazılmalıdır.

Özetler: 10 punto ile yazılmış ve 250 kelimeyi aşmayacak şekilde olmalıdır. Özette denklem, atıf, standart dışı kısaltmalar yer almamalıdır. Özet paragraflarında Alt başlıklar özete eklenmemelidir. Yazılarda geçen kısaltmalar yazı içinde ilk kullanımlarında açık olarak yazılmalı ve hemen yanında parantez içinde kısaltılmış şekli verilmelidir. Başlıklara numara verilmemeli ve paragraf başı ile hizalı bir şekilde tamamen büyük harflerle kalın yazılmalıdır. Anahtar kelimeler; Index Medicus: Medical Subject Headings (https://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) ve Türkiye Bilim Terimleri sözlüğü ile uyumlu olmalıdır.


“GİRİŞ” bölümü ikinci sayfadan başlamalıdır ve son paragrafı makalenin amacını içermelidir.

Yazı, çizim veya grafiklerin yazım alanı içinde olmalarına dikkat edilmelidir. Yazılarda sayfa kenar boşlukları; üst ve sol 2,5 cm, alt ve sağ 2 cm olmalıdır.

Yazılar, şekil ve tablolar dahil 25 sayfayı geçmemelidir.

Tablo ve Şekil sayısı toplamda 5'i geçmemelidir.

Yazılardaki resim, şekil ve grafikler "Şekil" adı altında gösterilmeli; şekil ve grafikler bilgisayar ortamında çizilmelidir. Tablo, şekil ve denklemlere sıra numarası verilmeli, başlıklar tabloların üzerine, şekillerin ise altına her sözcüğün ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

Tablolar; metin içinde uygun yere yerleştirilmeli, ondalık sayılar nokta ile değil virgül ile ayrılmalıdır (İngilizce özet hariç). Tablolar tablo menüsünden yararlanılarak yapılmalı, hücrelerde birden fazla değer yer almamalı, hizalamalar boşluk tuşu ile yapılmamalı, cetvel yardımıyla yapılmalı, sayılar sağa yaslı şekilde olmalıdır. Tablo Başlıkları 10 punto, Tablo İçeriği 8-10 punto, Kaynaklar 8 punto ile yazılmalıdır. Ardı sıra tablo ve şekiller makale içerisinde gösterilmemelidir. Eğer tablo sayfaya sığmıyor ise diğer-yeni bir sayfada Tablo X. (Devamı) şeklinde verilmelidir.

Kullanılan kısaltmalar şekil, resim, tablo ve grafiklerin altındaki açıklamada belirtilmelidir. Daha önce basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise yazılı izin alınmalıdır ve bu izin açıklama olarak şekil, resim, tablo ve grafik açıklamasında belirtilmelidir ve kaynak olarak atıf yapılmalıdır.

Yazarlar yalnızca doğrudan yararlandıkları kaynakları makalelerinde gösterebilirler. Dergimiz, başka çalışmalarda bildirilen kaynakların aktarma şeklinde kullanılmasını kesinlikle uygun görmez.

Kaynak numaraları; metin içerisinde veya cümle sonunda noktadan sonra üst simge şeklinde1 yazılmalıdır.

Kaynak sayısı toplamda makalelerde 40'dan, derlemelerde 65'den fazla olmamalıdır.

Kaynaklar yazıda kullanılış sırasına göre sıralanmalıdır. Birden çok kaynak numarası yazılırken aradaki virgülden sonra boşluk bırakılmalı, birbirini takip eden ikiden fazla kaynak numarası yazılacaksa ilk numara ile son numara arasına “-“ işareti konularak yazılmalıdır. Kaynak gösterimi yalnızca cümle sonunda olmalıdır. Kaynak olarak; yayınlanmamış ve sayfa numaralarıyla verilemeyecek kaynak (yayınlanmamış kongre, sempozyum, toplantı, vb. belgeler) kullanılamaz.

Kaynaklar APA stiline benzerdir, kaynakça yazım şekli makale şablonunun en son sayfasında örnek olarak verilmiştir. Çalışmanızın her bir kaynağını tek tek kontrol ederek gönderiniz. Birden çok yazarlı bir çalışmayı tek yazar adıyla kısaltmamaya ve kaynak sayfalarının başlangıç ve bitimlerinin belirtilmesine dikkat edilmelidir. Kullanılacak kısaltmalar Index Medicus'a uygun olmalıdır. 

İnsanlar üzerinde yapılan deneysel çalışmaların sonuçlarını bildiren yazılarda, bu çalışmanın yapıldığı gönüllü ya da hastalara uygulanacak prosedürlerin özelliği tümüyle anlatıldıktan sonra, kendilerinin bilgilendirilip onaylarının alındığını gösterir bir cümle Materyal Metotta “Çalışmanın Etik Yönü alt başlığında” bulunmalıdır. Yazarlar, bu tür bir çalışma söz konusu olduğunda, ilgili Etik Kuruldan aldıkları onayı göndermelidir. Olgu sunumlarında bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına ve eğer olgu ile görüşme/mülakat yapılmışsa etik kurul izin belgesinin olduğuna dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar için de ilgili, etik izin alınmalıdır. Hasta kimliğini tanıtacak fotoğraf kullanıldığında, hastanın yazılı onayı alınmalı ve hastanın gözleri bantla kapalı olmalıdır. Kurum gibi özel ait bir kuruluşa ait bir fotoğraf kullanıldığında yazılı izin alındığı makale içinde belirtilmeli ve izin bilgileri tarafımıza iletilmelidir. Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınmalı ve bu çalışmada belirtilmelidir. Kullanılan fotoğraf bilgileri “Resim X.“ simgesiyle açıklaması yapılmalıdır.


Makalenin materyal ve metot bölümünde çalışmayı destekleyen kuruluşlar, proje çalışmasıysa numarası, etik kurul raporu ve izin alınan kuruluş ve tarihleriyle birlikte yazılmalıdır. Ayrıca ilk sayfada da yazar bilgilerinin üstünde italik olarak belirtilir.

Makalenizin ön kontrol aşamasında tarafımızca ölçülen benzerlik oranının %20 ve altında olması gerekmektedir.

Yazara yazım kural kontrolü için yazar kontrol listesini doldurmalı, makale yazar kontrol listesindeki tüm basamaklarının “Evet” seçeneğine uyumlu olmalıdır.

Yayın telif hakkı devir belgesi ve etik kurul ve varsa Kurum izin belgesinin makale gönderimi ile birlikte ek dosya olarak gönderilmesi gerekmektedir. 

Yukarıdaki formata uygun olmayan çalışmalar içerik açısından değerlendirilmeye alınmayacak ve editör tarafından yazara iade edilecektir.

Bu nedenle; Makalenizi dergimize göndermeden önce son bir kez "Yazar Kontrol Listesi"ne göre kontrol ediniz. Makale şablonu yazım biçimi konusunda yazara kolaylık sağlayacaktır.

 

"Committee on Publication Ethics (COPE) " belirttiği yayın etik ilke ölçütleri konusunda; yazarlarımıza, editörlerimize ve danışmanlarımıza rehber olmaktadır.

2020 yılı için girişimsel araştırma nitelikli makalelerde ve mülakat, anket çalışmalarında makale yazarlarından; Ölçek, anket, görüşme, gözlem gibi yollarla veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı alındığı (etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı) aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmesi ve belgelendirilmesi, Bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına ilişkin bilgiye makalede yer verilmesi, veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterildiğinin kanıtlarının (başkalarının ölçek, anket, belgelerinin kullanılması için izin alınması ve izin bilgisinin dergiye iletimi gibi) makale içinde sunulması, makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulduğunun belirtilmesi talep edilmektedir. *Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.*Bu başlık altında, hakem, yazar ve editör için ayrı başlıklar altında etik kurallarla ilgili bilgi verilmelidir.*Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.*Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir.*Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.*Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için: TR Dizin Kriterleri

Telif hakkı dergimize verilen yayınlanmış yayınlar konusunda yazar başka bir kitapta yayınlamak için yeniden telif iznini dergiden geri talep edemez.

Makale gönderimi sürecinde yazarın makalesini dergimizin ana sayfasında yer alan örnek makale şablon formatına gönderilen makale uyarlanmış olması gerekir.

Makalenin daha önceden önceden bir dergi, kitap veya tam metin bildiri olarak yayınlanmamış olması gerekir.

Telif bilgisi, Etik kurul izni gerektiren araştırma makalelerinde (Retrospektif çalışmalar dahildir); materyal metod kısmında etik kurul izin bilgileri çalışmanın kısıtlılıkları (varsa), destekleyen kurum bilgisi (varsa), ölçek izin bilgisi (gerekli ise) ek dosya olarak dergimize iletilmelidir.

Etik izin, kurum izin veya onam bilgileri açık olarak belirtilmemişse (Olgu sunumlarından gerekli ise; etik kurul ve kurum izni bilgisi talep edilebilir.), izin bilgisi dosya olarak makale dosya alanından ekli değilse ön kontrol sürecine ilgili makale kabul edilmeyecektir.

Etik kurul izin bilgisi makale başlığı ve yazar bilgisiyle uyumlu olmalıdır.

Yazarın gönderdiği makalenin benzerlik değeri tarafımızca kontrol edilmektedir. Dergi yayın ilkesi olarak benzerlik değeri makalenin ön kontrolde %20 ve altında  olması gerekir. (Yazarın benzerlik değerini makale gönderimi öncesi kontrol etmesi yarar sağlayacaktır.) Yazara benzerlik bilgisi yüksek ise rapor çıktılı olarak dergi tarafından bilgi sunulur.

Yazarın makalenin özgün değerini belirten bir iki cümle gönderim sırasında editöre not alanında yazması önemlidir.

Eğer yöntemde materyal, veri toplanması, etik, kurum izni, istatistiksel aşamalar konusunda eksiklikler olduğu düşünülürse makale değerlendirme süreçleri içerisinde yazara bilgi verilerek makale red edilebilir.

Etik izin, tez konusu ise açıklaması, Sözel bildiri, poster bildiri ile ilgili ve/ya tez makaleleri ile ilgili yazarın makale ilk sayfasında yazar bilgisi üzerinde açıklama yapması önemlidir.

Tüm materyal metodu aynı olan tam metin bildiriler makale olarak dergi yayın sürecine kabul edilmemektedir, yazardan özet sayfalarını editör ek dosya bilgi talebinde bulunabilir.

Dergimizde, hakem sürecinde hakem seçimi için çift kör hakemlik yapılmaktadır.

Dergide yayınlanan makaleler için bir ücret ödenmez.