Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 70 - 86 2020-03-28

Havayolu Ulaştırma Hizmetlerinin Turizm Talebi Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Edremit ve Güllük Körfezi Örneği
Determination of the Effect of Airline Transportation Services on the Demand of Tourism: a Case of Edremit and Gulluk Gulf

Mehmet Oğuzhan İLBAN [1] , Alev GÜNGÖR [2]


Zamanla gelişen havayolu ulaşımı, dünya genelinde en çok talep gören ulaştırma sistemi olarak öne çıkmaktadır. Türkiye’nin de önemli söz sahibi olduğu bu sektör turizm sektörü içinde son derece mühimdir. Bu çalışmada, turizm açısından Türkiye’ye önemli bir etki sağlayan; Güney Ege Bölgesindeki Muğla iline bağlı olan Milas-Bodrum havalimanı ile hem Marmara hem de Kuzey Ege’ye sınırı olan Balıkesir Koca Seyit havalimanın bölgesel turizm talebine etkisi incelenmiştir. Geleneksel birim kök testlerinin (Augmented Dickey Fuller ve Phillips Perron) yanı sıra, yapısal kırılmanın varlığının tespiti için, Zivot ve Andrews’in (1992) birim kök testi kullanılmıştır. Ampirik analiz 1986-2016 dönemi arasındaki veriler ile yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda Güllük Körfezine ait verilerde geleneksel yöntemler birim kökün varlığını işaret ederken, yapısal kırılmaları dikkate alan Zivot ve Andrews (ZA) yöntemi serilerde kırılmaların dikkate alınması durumunda birim kök olmadığı yani serilerin durağan olduğu sonucunu ortaya koymuştur. Diğer taraftan Edremit Körfezi için ise turizm verilerinin seviye durağan tespit edilmiş olması, söz konusu dönemde yapısal bir kırılma yaşanmadığını göstermektedir. Dolayısıyla turizm talebi ile havayolu ulaştırma sistemleri arasında pozitif ilişki tespit edilmiştir.

Over time, airline transportation has become the most demanding transportation system in the world. Turkey is also extremely important in this sector, the tourism sector is an important question. In this study, providing a significant impact on Turkey in terms of tourism; The impact of Milas-Bodrum airport, which is connected to Muğla province in the southern Aegean region, and Balıkesir Koca Seyit airport, which is bordering both Marmara and North Aegean, on the regional tourism demand was examined. In addition to conventional unit root tests (Augmented Dickey Fuller and Phillips Perron), the unit root test of Zivot and Andrews (1992) was used to determine the presence of structural breakage. Empirical analysis was performed with data between 1986-2016. As a result of the analyzes, while the traditional methods point out the existence of unit root in the data of Güllük Gulf, Zivot and Andrews (ZA) method, which takes structural fractures into consideration, revealed that there is no unit root when the fractures are taken into consideration, in the series are stationary. On the other hand, the tourism level for Edremit Gulf was determined to be stable, indicating that there was no structural break in the said period. Therefore, a positive relationship was found between tourism demand and airline transportation systems.

 • Balaguer, J. ve Cantavella-Jorda, M. (2002). Tourism as a Long-run Economic Growth Factor: The Spanish Case. Applied Economics. Sayı: 34, 877-884.
 • Charemza, W. ve Derek, D. (1999). New Directions in Econometric Practice. USA: Edward Publishing.
 • Çabuk, A. ve Balcılar, M. (1998). What Does A Unit Root Mean? The Statistical and Economic Interpretation Of Unit Root Processes With A Survey Of Unit Root Test”, Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences, Cukurova University, Special Issue on Econometrics, 8, 289-332.
 • Çil Yavuz, N. (2006). Türkiye’de Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyüme Etkisin: Yapısal Kırılma ve Nedensellik Analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi. Sayı: 2, 162-171.
 • Della Corte, V., Piras, A., ve Zamparelli, G. (2010). Brand and Image: The Strategic Factors in Destination Marketing. International Journal of Lelsure and Tourism Marketing, 1(4), 358-377.
 • Gerçek, H. (2001). Otoyolların Mali ve Ekonomik Değerlendirilmesi. İstanbul: Ulaştırma Kongresi Bildiriler Kitabı.
 • Güriş, Selahattin., Ebru Akay Çağlayan ve Burak Güriş, EViews ile Temel Ekonometri, İstanbul: D&R Yayınları, 2013.
 • Gündüz, L. ve Hatemi-J, A. (2005). İs The Tourism-Led Growth Hypothesis Valid for Turkey. Applied Economics, Sayı:12, 499-504.
 • Gujarati, N., Damodar, ve Porte, C. (1999). Temel Ekonometri, Çev. Ümit Şenesen ve Gülay Günlük Şenesen. İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Hall, C. ve Page, S. (2002). Geography of Recreation and Tourism. Londra: Psychology Press.
 • Kaplan, F. (2009). Türkiye'de Reel Döviz Kurlarındaki Oynaklığın İşsizlik ve Büyüme Oranları Üzerine Etileri. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi, SBE, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Kızılgöl, Ö. ve Erbaykal, E. (2008). Türkiye’de Turizm Gelirleri ile Ekonomik Büyüme İlişkisi: Bir Nedensellik Analizi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Sayı: 2, 351-360.
 • Kutlar, A. (2000). Ekonometrik Zaman Serileri Teorileri ve Uygulama. Ankara: Gazi Kitap Evi.
 • Kuyucak, F., ve Şengür, Y. (2009). Değer Zinciri Analizi: Havayolu İşletmeleri İçin Genel Bir Çerçeve. KMU İİBF Dergisi, 2009 (1), 132-147.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2007). Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Plânı 2007- 2013, https://www.kultur.gov.tr/Eklenti/906,ttstratejisi2023pdf.pdf?0, E.T. 21.12.2018.
 • Lohmann, G., Albers, S., Koch, B. ve Pavlovich, K. (2009). From Hub to Torusim Destination -An Explorative Study of Singapore and Dubai's Aviation-Based Transformation. Journal of Air Transport Management, 205.
 • Mazıbaş, M. (2005). Türk Bankacılık Sektöründe Operasyonel Risklerin Stokastik Yöntemlerle Ölçülmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Perron, P. (1989). The Great Crash, The Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis. Econometrica, 1361-1401.
 • UNWTO (United Nations World Tourism Organization) (2017), UNWTO World Tourism Barometer, Temmuz 2017, http://media.unwto.org/content/infographics, Erişim Tarihi. 08.08.2017.
 • Utkulu, U. (2005). Türkiye'nin Dış Ticareti ve Değişim Mukayeseli Üstünlükler. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası.
 • WTTC (Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi) (2017), Puplications, Haziran 2017, https://www.wttc.org/priorities/sustainable-growth/future-of-work/, Erişim Tarihi: 06.06.2017
 • Yalçınkaya, Ö. ve Karbulut, K. (2017). Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Türkiye Üzerine Dönemsel ve Yapısal Kırılmalı Bir Zaman Serisi Analizi (1965-2016). Uluslararası Sosyal Araştırma Dergisi, 10(52), 1236.
 • Zhang, Y. ve Findlay, C. (2014). Air Transport Policy and İt's İmpact on Passenger Traffic and Tourism Flows. Journal of Air Transport Manegement, 42.
Birincil Dil tr
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Yayınlanma Tarihi Bahar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7557-9817
Yazar: Mehmet Oğuzhan İLBAN
Kurum: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1503-3764
Yazar: Alev GÜNGÖR (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { guntad647110, journal = {Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-3008}, address = {}, publisher = {Murat BAYRAM}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {70 - 86}, doi = {10.32572/guntad.647110}, title = {Havayolu Ulaştırma Hizmetlerinin Turizm Talebi Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Edremit ve Güllük Körfezi Örneği}, key = {cite}, author = {Güngör, Alev} }
APA İlban, M , Güngör, A . (2020). Havayolu Ulaştırma Hizmetlerinin Turizm Talebi Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Edremit ve Güllük Körfezi Örneği . Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi , 4 (1) , 70-86 . DOI: 10.32572/guntad.647110
MLA İlban, M , Güngör, A . "Havayolu Ulaştırma Hizmetlerinin Turizm Talebi Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Edremit ve Güllük Körfezi Örneği" . Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2020 ): 70-86 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/guntad/issue/53414/647110>
Chicago İlban, M , Güngör, A . "Havayolu Ulaştırma Hizmetlerinin Turizm Talebi Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Edremit ve Güllük Körfezi Örneği". Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2020 ): 70-86
RIS TY - JOUR T1 - Havayolu Ulaştırma Hizmetlerinin Turizm Talebi Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Edremit ve Güllük Körfezi Örneği AU - Mehmet Oğuzhan İlban , Alev Güngör Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.32572/guntad.647110 DO - 10.32572/guntad.647110 T2 - Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 70 EP - 86 VL - 4 IS - 1 SN - -2602-3008 M3 - doi: 10.32572/guntad.647110 UR - https://doi.org/10.32572/guntad.647110 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi Havayolu Ulaştırma Hizmetlerinin Turizm Talebi Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Edremit ve Güllük Körfezi Örneği %A Mehmet Oğuzhan İlban , Alev Güngör %T Havayolu Ulaştırma Hizmetlerinin Turizm Talebi Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Edremit ve Güllük Körfezi Örneği %D 2020 %J Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi %P -2602-3008 %V 4 %N 1 %R doi: 10.32572/guntad.647110 %U 10.32572/guntad.647110
ISNAD İlban, Mehmet Oğuzhan , Güngör, Alev . "Havayolu Ulaştırma Hizmetlerinin Turizm Talebi Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Edremit ve Güllük Körfezi Örneği". Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 4 / 1 (Mart 2020): 70-86 . https://doi.org/10.32572/guntad.647110
AMA İlban M , Güngör A . Havayolu Ulaştırma Hizmetlerinin Turizm Talebi Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Edremit ve Güllük Körfezi Örneği. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 4(1): 70-86.
Vancouver İlban M , Güngör A . Havayolu Ulaştırma Hizmetlerinin Turizm Talebi Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Edremit ve Güllük Körfezi Örneği. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 4(1): 70-86.