Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 54 - 69 2020-03-28

Analysis If Food Sharing Sites in Context of Sharing Economy
Paylaşım Ekonomisi Kapsamında Yemek Paylaşma Sitelerinin Analizi

Yeliz DEMİR [1]


Due to the nature of tourism, people need short-term rentals to meet their transportation, accommodation and food-drink needs. With the development of technology, people easily interact with each other in the web environment. Due to this situation, while traveling from one place to another, they benefit from the sharing economy with short-term rentals that have fewer costs. The purpose of this study is to analyze the food sharing sites established on the web within the scope of sharing economy by using content analysis method. The sample of the research is Eatwith, Landshare, Casserole Club, Lets Lunch, BonAppetour, Yeatup and evpismis.com. As a result of the analyzes, it has been determined that food sharing sites were established for different purposes and used by people.

Turizmin yapısı gereği insanlar ulaşım, konaklama ve yeme içme ihtiyaçlarını karşılamak için kısa süreli kiralamalara ihtiyaç duymaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile insanlar web ortamında kolay bir şekilde etkileşim içine girmektedir. Bu duruma bağlı olarak bir yerden bir yere seyahat ederken maliyetleri daha az olan kısa süreli kiralamalarla paylaşım ekonomisinden faydalanmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, paylaşım ekonomisi kapsamında web ortamında kurulan yemek paylaşım sitelerinin içerik analizi yöntemi ile incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini Eatwith, Landshare, Casserole Club, Lets Lunch, BonAppetour, Yeatup ve evdepismis.com oluşturmaktadır. Yapılan analizler sonucunda yemek paylaşım sitelerinin farklı amaçlar için kurulduğu ve insanlar tarafından kullanıldığı belirlenmiştir.
 • Arıker, Ç. (2012). Restoran Web Sitelerinin İçerik ve Sunumlarının Analizi: İstanbul Örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7(2).
 • Cannon, S., ve Summers, L. H. (2014). How Uber and the sharing economy can win over regulators. Harvard business review, 13(10), 24-28.
 • Daunorienė, A., Drakšaitė, A., Snieška, V., ve Valodkienė, G. (2015). Evaluating sustainability of sharing economy business models. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 213, 836-841.
 • Demir, Y. (2019). Şehir Turizminde Y kuşağı Turistleri İçin Günlük Yaşamın Önemi. 20.Ulusal Turizm Kongresi, 6-19 Ekim, 2019, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 272-276.
 • Dirksmeier, P., ve Helbrecht, I. (2015). Resident perceptions of new urban tourism: a neglected geography of prejudice. Geography Compass, 9(5), 276-285. Doi: https://doi.org/10.1111/gec3.12201.
 • Gül, İ., Dinçer, M. Z., ve Çetin, G. (2018). Paylaşım Ekonomisi ve Turizme Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(1), 7-16.
 • Ketter, E. (2019). Eating with EatWith: analysing tourism-sharing economy consumers. Current Issues in Tourism, 22(9), 1062-1075.
 • Kim, Y. H., Yuan, J., Goh, B. K., ve Antun, J. M. (2009). Web marketing in food tourism: A content analysis of web sites in West Texas. Journal of Culinary Science & Technology, 7(1), 52-64.
 • Kişi, N. (2018). Paylaşım Ekonomisinin Ulaşım Sektörüne Yansımaları: Uber Örneği. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(10), 57-68.
 • Kurt, S., ve Ünlüönen, K. (2017). Paylaşım ekonomisi kapsamında turizm sisteminin değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(2017), 1-21.
 • Lee, Z. W., Chan, T. K., Balaji, M. S., ve Chong, A. Y. L. (2018). Why people participate in the sharing economy: an empirical investigation of Uber. Internet Research.
 • Maitland, R. (2008). Conviviality and everyday life: the appeal of new areas of London for visitors. International Journal of Tourism Research, 10(1), 15-25.
 • Maitland, R. (2010). Everyday life as a creative experience in cities. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 4(3), 176-185.
 • Maitland, R. (2013). Backstage Behaviour in The Global City: Tourists and the search for the ‘real London’. Procedia-Social and Behavioral Sciences 105, 12-19.
 • Michelini, L., Principato, L., ve Iasevoli, G. (2018). Understanding food sharing models to tackle sustainability challenges. Ecological Economics, 145, 205-217.
 • Oskam, J., ve Boswijk, A. (2016). Airbnb: the future of networked hospitality businesses. Journal of Tourism Futures.
 • Özdemir, G., ve Çelebi, D. (2018). PAYLAŞIM EKONOMİSİ: AIRBNB ÖRNEĞİ. Is, Güc: Endüstri Iliskileri ve Insan Kaynaklari Dergisi, 20(2), 25-38.
 • Özkan Ç. ve Duran E. (2018). Turizm endüstrisinde paylaşım ekonomisi ve kısa dönemli kiralamalar, içinde Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler II, ed. Aydın Ş. & Boz M., Basım: Detay Yayıncılık, 79-89.
 • Pappalepore, I., Maitland, R., ve Smith, A. (2014). Prosuming creative urban areas. Evidence from East London. Annals of Tourism Research, 44, 227-240.doi:
 • Privitera, D. (2016, April). Describing the collaborative economy: Forms of food sharing initiatives. In Economic Science for Rural Development Conference Proceedings (Vol. 43, No. 43, pp. 92-98).
 • Privitera, D., ve Abushena, R. (2019). The home as a consumption space: promoting social eating. In Case Studies in Food Retailing and Distribution (pp. 69-86). Woodhead Publishing.
 • Sundararajan, A. (2013). From Zipcar to the sharing economy. Harvard business review, 1.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek H., (2016), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Onuncu Baskı, Seçkin.
 • Zervas, G., Proserpio, D., ve Byers, J. W. (2017). The rise of the sharing economy: Estimating the impact of Airbnb on the hotel industry. Journal of marketing research, 54(5), 687-705.
 • Zurek, K. (2016). Food sharing in Europe: between regulating risks and the risks of regulating. European Journal of Risk Regulation, 7(4), 675-687. İnternet Kaynakları
 • Bonappetour, https://www.bonappetour.com, Erişim Tarihi: 15.01.2020.
 • Casserole Club, https://www.casseroleclub.com, Erişim Tarihi: 12.01.2020.
 • Book unforgettable culinary experiences, https://www.eatwith.com, Erişim Tarihi: 12.01.2020.
 • Evdepismis.com, http://evdepismis.com, Erişim Tarihi: 15.01.2020.
 • LandShare, http://landshare.nz, Erişim Tarihi: 15.01.2020.
 • Lestslunch, https://letslunch.com, Erişim Tarihi: 15.01. 2020.
 • Yeatup, http://yeatup.com, Erişim Tarihi. 15.01.2020.
 • Airbnb,https://www.airbnb.com.tr/help/article/1857/airbnb-hizmet-bedeli-nedir, Erişim Tarihi: 20.02.2020.
 • Zipcar, https://zipcarturkiye.com/sirketler.html, Erişim Tarihi: 23.02.2020
Birincil Dil tr
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Yayınlanma Tarihi Bahar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0184-6828
Yazar: Yeliz DEMİR (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { guntad678419, journal = {Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-3008}, address = {}, publisher = {Murat BAYRAM}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {54 - 69}, doi = {10.32572/guntad.678419}, title = {Paylaşım Ekonomisi Kapsamında Yemek Paylaşma Sitelerinin Analizi}, key = {cite}, author = {Demi̇r, Yeliz} }
APA Demi̇r, Y . (2020). Paylaşım Ekonomisi Kapsamında Yemek Paylaşma Sitelerinin Analizi . Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi , 4 (1) , 54-69 . DOI: 10.32572/guntad.678419
MLA Demi̇r, Y . "Paylaşım Ekonomisi Kapsamında Yemek Paylaşma Sitelerinin Analizi" . Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2020 ): 54-69 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/guntad/issue/53414/678419>
Chicago Demi̇r, Y . "Paylaşım Ekonomisi Kapsamında Yemek Paylaşma Sitelerinin Analizi". Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2020 ): 54-69
RIS TY - JOUR T1 - Paylaşım Ekonomisi Kapsamında Yemek Paylaşma Sitelerinin Analizi AU - Yeliz Demi̇r Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.32572/guntad.678419 DO - 10.32572/guntad.678419 T2 - Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 54 EP - 69 VL - 4 IS - 1 SN - -2602-3008 M3 - doi: 10.32572/guntad.678419 UR - https://doi.org/10.32572/guntad.678419 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi Paylaşım Ekonomisi Kapsamında Yemek Paylaşma Sitelerinin Analizi %A Yeliz Demi̇r %T Paylaşım Ekonomisi Kapsamında Yemek Paylaşma Sitelerinin Analizi %D 2020 %J Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi %P -2602-3008 %V 4 %N 1 %R doi: 10.32572/guntad.678419 %U 10.32572/guntad.678419
ISNAD Demi̇r, Yeliz . "Paylaşım Ekonomisi Kapsamında Yemek Paylaşma Sitelerinin Analizi". Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 4 / 1 (Mart 2020): 54-69 . https://doi.org/10.32572/guntad.678419
AMA Demi̇r Y . Paylaşım Ekonomisi Kapsamında Yemek Paylaşma Sitelerinin Analizi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 4(1): 54-69.
Vancouver Demi̇r Y . Paylaşım Ekonomisi Kapsamında Yemek Paylaşma Sitelerinin Analizi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 4(1): 54-69.