Kitap İncelemesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Turizm Bilimi (Tanımlar, Araştırmalar, Tartışmalar ve Uzlaşılar)

Yıl 2024, Cilt: 8 Sayı: 1, 355 - 360, 24.03.2024

Öz

Turizm bilimi hakkındaki bu kitap, turizmin bilim dalı olarak nasıl geliştiğini, bilimsel kimlik kazandığını ve ilgili alanda daha sağlam bir temel oluşturulmasına nasıl katkı sağladığını ele almaktadır. Yazarlar, turizmin nasıl bir bilim dalı haline geldiğini, turizm araştırmalarının tarihini, turizmin disiplinler arası bir konu olarak nasıl ele alındığını ve günümüzdeki durumunu incelemektedirler. Ayrıca, turizm kavramının tanımı, turistin tanımı ve turizmin sosyal, kültürel, ekonomik, çevresel ve politik boyutları gibi konular da kitap içinde detaylı bir şekilde tartışılmaktadırlar. Kitap, turizm bilimine ilgi duyan okuyucular için kapsamlı bir giriş niteliğindedir ve turizm biliminin önemine dikkat çekmektedir. Kitap, yazarların hedeflediği amaçları gerçekleştirerek turizmin bilimsel kimliğini güçlendirmeyi, turizm araştırmalarının önemini vurgulamayı ve turizmin disiplinler arası etkileşimini ele almayı başarmıştır. Bu sayede, kitap turizm bilimi alanında önemli bir katkı sağlamaktadır.

Kaynakça

  • Pelit, E., Katırcıoğlu, E. & Başar, B. (2021). Turizm Bilimi (Tanımlar, Araştırmalar, Tartışmalar ve Uzlaşılar). Detay Yayınevi.

The Science of Tourism (Definitions, Research, Debates and Consensus)

Yıl 2024, Cilt: 8 Sayı: 1, 355 - 360, 24.03.2024

Öz

This book on the science of tourism analyses how tourism has developed as a science, how it has gained a scientific identity and how it has contributed to the establishment of a more solid foundation in the related field. The authors examine how tourism became a science, the history of tourism research, how tourism has been treated as an interdisciplinary subject and its current status. The book also discusses in detail the definition of tourism, the definition of the tourist and the social, cultural, economic, environmental and political dimensions of tourism. The book is a comprehensive introduction for readers interested in tourism studies and emphasises the importance of tourism studies. The book succeeds in fulfilling the authors' objectives of strengthening the scientific identity of tourism, emphasising the importance of tourism research and addressing the interdisciplinary interaction of tourism. In doing so, the book makes an important contribution to the field of tourism studies.

Kaynakça

  • Pelit, E., Katırcıoğlu, E. & Başar, B. (2021). Turizm Bilimi (Tanımlar, Araştırmalar, Tartışmalar ve Uzlaşılar). Detay Yayınevi.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Kitap İncelemesi
Yazarlar

Nurdan Bal 0009-0009-7357-6645

Yayımlanma Tarihi 24 Mart 2024
Gönderilme Tarihi 17 Ocak 2024
Kabul Tarihi 20 Şubat 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 8 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Bal, N. (2024). Turizm Bilimi (Tanımlar, Araştırmalar, Tartışmalar ve Uzlaşılar). Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 8(1), 355-360.

Değerli Araştırmacılar,

Dergimize gönderilen çalışmalar geliş sırasına ve konusuna göre öncelikle editör değerlendirmesinden geçmekte, editör görüşü doğrultusunda hakem değerlendirmesine karar verilmektedir. Değerlendirme süreci tamamlanan çalışmalar da aynı şekilde değerlendirmenin tamamlanma tarihlerine, türlerine ve kapsamlarına göre yayıma kabul edilmektedir. Bu yüzden GTAD'a gönderilen çalışmaların herhangi bir sayıda yayıma kabul edileceğinin planlanarak önerilmemesi gerektiğini tekrar hatırlatmak isteriz. Detaylı bilgi için yayın politkası incelenebilir.