Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Evaluation of Patients Who Attended to Kocaeli University Due to Drinking Caustic Substance: A Retrospective Study

Yıl 2021, Cilt 13, Sayı 3, 162 - 170, 26.12.2021

Öz

Introduction:In our study, the patients who applied to our clinic with the complaint of drinking corrosive substances between 2002 and 2005 were evaluated retrospectively. Material and Methods:Between February 2002 and November 2005 at Kocaeli University Faculty of Medicine Pediatric Surgery Clinic, 214 patients who admited with the complaint of drinking caustic substances, of which 179 were accepted in the study. Results:Of the 179 patients whose information were collected; 112 (62.6%) were boys and 67 (37.4%) were girls. The youngest case was 6 months old, and the oldest was 16 years old. The mean age is 3.35±2.6 years. When the location of Ingestion were evaluted has been seen that; in 149 patients (83.2%) in their own homes, in 24 patients (13.4%) while they were guests, and in 5 (2.8%) patients outdoors.when ingested substances are classified; 57(31.8%) patients degrease, 44(24%) patients bleach, 13(7.3) patients descaling, 11(6.1%) patients, drain opener 8(4.5%) patients porcini , 6 patients (3.4%) patients with salt spirit, 6 (3.4%) patients with vinegar spirit, 6 (3.4%) patients with dishwashing liquid, 6 (3.4%) patients with permanganate, 5 (2.8%) patients) wasobserved that the patient ingest cosla, and 17 patients ingest different chemicals. 64 of 179 the patients were not given any medical treatment and were followed up, 115 patients were hospitalized for medical treatment. Among 115 patients esophagoscopy was performed in 82 patients.Among the patients who underwent esophagoscopy, 29 (16.2%) patients were accepted as grade 0 without any burns. Grade 1 burns were observed in 12 (6.7%) patients, and grade 2 burns were observed in 41 (22.9%) patients. In long-term follow-up, esophageal stricture was detected in 20 patients. Conclusion:After esophageal injury, serious medical, economic and social problems arise. Accidents occur mostly at home as a result of families storing caustic substances in inappropriate conditions.

Kaynakça

 • 1. B.Aksu, M. İnan. Çocuklarda koroziv özofagus yanıkları. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2002;19:183-188
 • 2. A.L.de Jong, R. Macdonald, S. Ein, V. Forte, A. Turner. Corrosive esophagitis in children: 30 year review. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 2001;57:203-211
 • 3. Yu-Chih Huang, Yen-Hsuan Ni, Hong-Shiee Lai, Mei-Hwei Chang. Corrosive esophagitis in children. Pediatric Surgery International 2004;20:207-210
 • 4. A. Turner, P. Robinson. Respiratory and gastrointestinal complications of caustic ingestion in children. Emergency Medicine Journal. 2005;22:359-361
 • 5. A. Bautista Casasnovas, E.E.Martinez, R. V. Cives, A. V. Jeremias, R. T. Sierra, S. Cadranel. A retrospective analysis of ingestion of caustic substances by children. Ten-years statistics in Galicia. Europan Journal Pediatric. 1997;156:410-414
 • 6. D.Baskın, N. Urgancı, L. Abbasoğlu, C.Alkım, M. Yalçın, Ç. Karadağ, N. Sever. A standardized protocol for the acut management of corrosive ingestion in children. Pediatric Surgery International 2004;20:824-828
 • 7. J.Broto, M.Asensio, C.S.Jorro, C.Marhuenda, J.M.Gil Vernet, D.Acosta, J.B.Ochoa. Conservative treatment of caustic esophageal injuries in children: 20 years of experience. Pediatric Surgery International 1999;15:323-325
 • 8. A.Avanoğlu, O. Ergün, O. Mutaf. Management of Instrumental perforations of the esophagus occurring during treatment of corrosive strictures. Journal of Pediatric Surgery 1998;33:1393-1395
 • 9. K.D. Anderson, Rouse TM, J.G.Randolph. A controlled trial of corticosteroids in children with corrosive injury of the esophagus. N English Medicine. 1990:323;637-640

Kocaeli Üniversitesine Kostik Madde İçme Nedeniyle Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma

Yıl 2021, Cilt 13, Sayı 3, 162 - 170, 26.12.2021

Öz

Çalışmamızda 2002- 2005 tarihleri arasında kliniğimize koroziv madde içme şikayeti ile başvuran olgular geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. Gereç ve Yöntem: Şubat 2002-Kasım 2005 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Kliniğine, kostik madde içme şikayeti ile başvuran 214 hastanın tam olarak bilgilerine ulaşılan 179’u çalışmaya alınmıştır. Bulgular:Bilgisine ulaşılan 179 hastanın; 112’si erkek (%62,6), 67’si kız (%37,4)’dır. En küçük olgu 6 aylık, en büyük olgu 16 yaşındadır. Yaş ortalaması 3,35±2,6 yıl, koroziv madde içme olayı 149 hastada kendi evlerinde (%83,2),24 hasta misafirlikte (%13,4), 5(%2,8) hasta dış mekanda gerçekleştiği izlendi.İçilen maddeler sınıflandırıldığında 57(%31,8) hasta yağ çöz, 44(%24) hasta çamaşır suyu, 13(7,3) hasta kireç çözücü, 11(%6,1), hasta lavabo açıcı 8(%4,5) hasta porçöz, 6 (%3,4) hasta tuz ruhu, 6(%3,4) hasta sirke ruhu, 6(%3,4) hasta bulaşık parlatıcı, 6(%3,4) hasta permanganat, 5(%2,8) hasta kosla, 17 hasta ise değişik kimyasallar içtiği izlendi.Hastalardan 64 tanesi medical tedavi verilmeyip takip edilirken 115 hasta medical tedavi verimek amaçlı yatışı yapılıp, 82 hastaya özofagoskopi yapılmştır. Özofagoskopi yapılan hastalardan 29(%16,2) hastada yanık izlenmemiş grade 0 olarak kabul edilmiştir. 12(%6,7) hastada grade 1 yanik izlenmiştir, 41(%22,9) hastada grade 2 yanık izlendi. Hastaların uzun dönem takiplerinde şikayet ve bulgulara gore yapılan özofagus grafilerinde 65 hastada normal özofagus bulguları izlenmiştir.20 hastada ise özofagus darlığı tespit edilmiştir. Sonuç: Özofagus hasarı sonrası tıbbi, ekonomik ve sosyal yönden çok ciddi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Kazalar daha çok evde, ailelerin kostik maddeleri uygun olmayan koşullarda saklamaları sonucu gerçekleşmektedir.

Kaynakça

 • 1. B.Aksu, M. İnan. Çocuklarda koroziv özofagus yanıkları. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2002;19:183-188
 • 2. A.L.de Jong, R. Macdonald, S. Ein, V. Forte, A. Turner. Corrosive esophagitis in children: 30 year review. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 2001;57:203-211
 • 3. Yu-Chih Huang, Yen-Hsuan Ni, Hong-Shiee Lai, Mei-Hwei Chang. Corrosive esophagitis in children. Pediatric Surgery International 2004;20:207-210
 • 4. A. Turner, P. Robinson. Respiratory and gastrointestinal complications of caustic ingestion in children. Emergency Medicine Journal. 2005;22:359-361
 • 5. A. Bautista Casasnovas, E.E.Martinez, R. V. Cives, A. V. Jeremias, R. T. Sierra, S. Cadranel. A retrospective analysis of ingestion of caustic substances by children. Ten-years statistics in Galicia. Europan Journal Pediatric. 1997;156:410-414
 • 6. D.Baskın, N. Urgancı, L. Abbasoğlu, C.Alkım, M. Yalçın, Ç. Karadağ, N. Sever. A standardized protocol for the acut management of corrosive ingestion in children. Pediatric Surgery International 2004;20:824-828
 • 7. J.Broto, M.Asensio, C.S.Jorro, C.Marhuenda, J.M.Gil Vernet, D.Acosta, J.B.Ochoa. Conservative treatment of caustic esophageal injuries in children: 20 years of experience. Pediatric Surgery International 1999;15:323-325
 • 8. A.Avanoğlu, O. Ergün, O. Mutaf. Management of Instrumental perforations of the esophagus occurring during treatment of corrosive strictures. Journal of Pediatric Surgery 1998;33:1393-1395
 • 9. K.D. Anderson, Rouse TM, J.G.Randolph. A controlled trial of corticosteroids in children with corrosive injury of the esophagus. N English Medicine. 1990:323;637-640

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Tıp
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ufuk ŞENEL Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
Özel Körfez Marmara Hastanesi
Türkiye


Melih TUGAY Bu kişi benim
Özel Medicana Hastanesi
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 13, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gutfd1054001, journal = {Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1309-3320}, address = {Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı , Semerkant Mahallesi, Muhittin Füsünoğlu Caddesi, Tokat}, publisher = {Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {13}, number = {3}, pages = {162 - 170}, title = {Kocaeli Üniversitesine Kostik Madde İçme Nedeniyle Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma}, key = {cite}, author = {Şenel, Ufuk and Tugay, Melih} }
APA Şenel, U. & Tugay, M. (2021). Kocaeli Üniversitesine Kostik Madde İçme Nedeniyle Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma . Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 13 (3) , 162-170 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gutfd/issue/67960/1054001
MLA Şenel, U. , Tugay, M. "Kocaeli Üniversitesine Kostik Madde İçme Nedeniyle Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma" . Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 13 (2021 ): 162-170 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gutfd/issue/67960/1054001>
Chicago Şenel, U. , Tugay, M. "Kocaeli Üniversitesine Kostik Madde İçme Nedeniyle Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma". Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 13 (2021 ): 162-170
RIS TY - JOUR T1 - Kocaeli Üniversitesine Kostik Madde İçme Nedeniyle Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma AU - UfukŞenel, MelihTugay Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 162 EP - 170 VL - 13 IS - 3 SN - 1309-3320- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Kocaeli Üniversitesine Kostik Madde İçme Nedeniyle Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma %A Ufuk Şenel , Melih Tugay %T Kocaeli Üniversitesine Kostik Madde İçme Nedeniyle Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma %D 2021 %J Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1309-3320- %V 13 %N 3 %R %U
ISNAD Şenel, Ufuk , Tugay, Melih . "Kocaeli Üniversitesine Kostik Madde İçme Nedeniyle Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma". Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 13 / 3 (Aralık 2021): 162-170 .
AMA Şenel U. , Tugay M. Kocaeli Üniversitesine Kostik Madde İçme Nedeniyle Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma. Gaziosmanpaşa Tıp Dergisi. 2021; 13(3): 162-170.
Vancouver Şenel U. , Tugay M. Kocaeli Üniversitesine Kostik Madde İçme Nedeniyle Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2021; 13(3): 162-170.
IEEE U. Şenel ve M. Tugay , "Kocaeli Üniversitesine Kostik Madde İçme Nedeniyle Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, c. 13, sayı. 3, ss. 162-170, Ara. 2021

-