Yıl 2015, Cilt 11 , Sayı 22, Sayfalar 61 - 96 2015-10-20

Kopenhag Okulu ve Güvenlikleştirme Teorisi

Başar BAYSAL [1] , Çağla LÜLECİ [2]


1990’larda hızla gelişen Kopenhag Okulu, Soğuk Savaş’ın bitimiyle birlikte değişmeye başlayan güvenlik anlayışına önemli katkılarda bulunmuştur.  Okulun yazına en önemli katkılarından olan güvenlikleştirme teorisi, hem ülkemizde hem de dünyada uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi çalışmalarında sıklıkla kullanılmaktadır. Buna rağmen, Türkçe akademik yazınında özel olarak güvenlikleştirme teorisini analiz eden çalışmaların eksikliği gözlemlenmiştir. Bu çalışma, güvenlikleştirme teorisi üzerine Türkçe akademik yazınına katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır ve yöntem olarak sözkonusu literatürün temel ve eleştirel çalışmalarının kapsamlı ve sistematik bir taramasını yapmaktadır. Çalışmada ilk olarak, güvenlik kavramının tanımı üzerine tartışmalar ele alınmış; gelenekselci ve yeni güvenlik çalışmalarının yaklaşımları arasındaki farklılıklar ortaya koyulmuştur. İkinci olarak, Kopenhag Okulu’nun güvenlik çalışmalarına olan katkılarından sektörel güvenlik yaklaşımı ile bölgesel güvenlik kompleksi teorisi açıklanmıştır. Üçüncü olarak, güvenlikleştirme teorisi ve öğeleri detaylı şekilde incelenmiş; güvenlikleştirme analizinin nasıl yapılabileceğine ve Kopenhag Okulu’nun normatif duruşuna odaklanılmıştır. Son olarak, Kopenhag Okulu güvenlikleştirme teorisi üzerine devam eden tartışmalar ele alınmış; yetersiz analiz edilen bağlam ve hedef kitle ile aşırı vurgu yapılan söz-edim konuları üzerinde durulmuştur. Kopenhag Okulu’nun geliştirdiği kavram ve yaklaşımları temel metinlerden faydalanarak analiz eden bu çalışmaya göre, güvenlikleştirme teorisi, güvenliğe olan inşaacı yaklaşımı ile geleneksel güvenlik yaklaşımlarından; güvenliği negatif bir kavram olarak görmesi ve devleti güvenlik çalışmalarının temel (ancak tek olmayan) öğesi olarak görmesi bakımından da diğer eleştirel güvenlik çalışmalarından ayrılmaktadır. Çalışma, okulun güvenlik kavramına inşaacı yaklaşımlar arasında önemli bir yere sahip olduğu ve güncel uluslararası güvenlik konularının analizinde kullanışlı bir çerçeve sağladığı sonucuna varmaktadır.
Bölgesel Güvenlik Kompleksi Teorisi
  • AÇIKMEŞE, Sinem Akgül, “Algı mı Söylem mi? Kopenhag Okulu ve Yeni-Klasik Gerçekçilikte Güvenlik Tehditleri”, Uluslararası Ilişkiler, 2011, Cilt: 8, Sayı: 30.
  • BALDWIN, David A., “The Concept of Security”, Review of International Studies, 1997, Cilt: 23.
  • BALZACQ, Thierry, “The Three Faces of Securitization: Political Agency, Audience and Context”, European Journal of International Relations, 2005, Cilt: 11, Sayı: 2, ss. 171–201.
  • BAYLIS, John, Steve SMITH and, Patricia OWENS, The Globalization of World Politics, Oxford, Oxford University Press, 2008.
  • BAYSAL, Başar, Persuasion by Fear; Securitization of Iraq by the US Administration between 2001 and 2003, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2013 (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
  • BILGIN, Pınar, “Güvenlik Çalışmalarında Yeni Açılımlar: Yeni Güvenlik Çalışmaları”, SAREM Journal of Strategic Studies, 2010, Cilt: 8, Sayı: 14, ss. 69-96
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Başar BAYSAL

Yazar: Çağla LÜLECİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Ekim 2015

Bibtex @ { guvenlikstrtj99268, journal = {Güvenlik Stratejileri Dergisi}, issn = {1305-4740}, address = {}, publisher = {Millî Savunma Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {11}, pages = {61 - 96}, doi = {}, title = {Kopenhag Okulu ve Güvenlikleştirme Teorisi}, key = {cite}, author = {Baysal, Başar and Lüleci̇, Çağla} }
APA Baysal, B , Lüleci̇, Ç . (2015). Kopenhag Okulu ve Güvenlikleştirme Teorisi . Güvenlik Stratejileri Dergisi , 11 (22) , 61-96 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/guvenlikstrtj/issue/7544/99268
MLA Baysal, B , Lüleci̇, Ç . "Kopenhag Okulu ve Güvenlikleştirme Teorisi" . Güvenlik Stratejileri Dergisi 11 (2015 ): 61-96 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/guvenlikstrtj/issue/7544/99268>
Chicago Baysal, B , Lüleci̇, Ç . "Kopenhag Okulu ve Güvenlikleştirme Teorisi". Güvenlik Stratejileri Dergisi 11 (2015 ): 61-96
RIS TY - JOUR T1 - Kopenhag Okulu ve Güvenlikleştirme Teorisi AU - Başar Baysal , Çağla Lüleci̇ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Güvenlik Stratejileri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 96 VL - 11 IS - 22 SN - 1305-4740- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Güvenlik Stratejileri Dergisi Kopenhag Okulu ve Güvenlikleştirme Teorisi %A Başar Baysal , Çağla Lüleci̇ %T Kopenhag Okulu ve Güvenlikleştirme Teorisi %D 2015 %J Güvenlik Stratejileri Dergisi %P 1305-4740- %V 11 %N 22 %R %U
ISNAD Baysal, Başar , Lüleci̇, Çağla . "Kopenhag Okulu ve Güvenlikleştirme Teorisi". Güvenlik Stratejileri Dergisi 11 / 22 (Ekim 2015): 61-96 .
AMA Baysal B , Lüleci̇ Ç . Kopenhag Okulu ve Güvenlikleştirme Teorisi. Güvenlik Stratejileri Dergisi. 2015; 11(22): 61-96.
Vancouver Baysal B , Lüleci̇ Ç . Kopenhag Okulu ve Güvenlikleştirme Teorisi. Güvenlik Stratejileri Dergisi. 2015; 11(22): 61-96.
IEEE B. Baysal ve Ç. Lüleci̇ , "Kopenhag Okulu ve Güvenlikleştirme Teorisi", Güvenlik Stratejileri Dergisi, c. 11, sayı. 22, ss. 61-96, Eki. 2015