ISSN: 1305-4740
e-ISSN: 2822-6984
Başlangıç: 2005
Yayımcı: Millî Savunma Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Özel Sayı Yazı Çağrısı için: https://dergipark.org.tr/tr/pub/guvenlikstrtj/page/13231

Güvenlik Stratejileri Dergisi, yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlanan disiplinler arası hakemli bir dergidir. 2005 yılında Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) bünyesinde açık erişim olarak yayına başlayan Güvenlik Stratejileri Dergisi’nin tüm yayın hakları, 2016 yılında Millî Savunma Üniversitesi bünyesinde teşkil edilen Atatürk Stratejik Araştırmalar ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne (ATASAREN) devredilmiştir.
2011 Aralık sayısından itibaren uluslararası hakemli dergi statüsü kazanmış olan Güvenlik Stratejileri Dergisi halihazırda EBSCO Publishing - Academic Complete Search, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), ULAKBİM-CABİM TR Dizinde taranmaktadır. Ayrıca Derginin Social Science Citation Index (SSCI) kapsamında taranabilmesi için çalışmalar devam etmektedir.
Güvenlik Stratejileri Dergisi’nde Türkçe makalelerin yanında İngilizce, Almanca ve Fransızca makaleler de kabul edilmektedir. Sosyal, beşeri ve idari bilimler temel alanı kapsamında, güvenlik ve strateji alanlarındaki makalelerin yanı sıra; uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, iktisadi ve idari bilimler, tarih ve hukuk alanlarındaki makaleler de editörlükçe değerlendirmeye alınmaktadır.
Güvenlik Stratejileri Dergisi, Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) bildirgesine uygun olarak açık erişim politikasını benimsemektedir. Derginin arşivine https://gsd.msu.edu.tr/ ve ayrıca https://dergipark.org.tr/tr/pub/guvenlikstrtj adreslerinden ücretsiz olarak erişilebilir. Ayrıca yazarlar yayınlanmış çalışmalarının telif haklarını devam ettirirler. Dergimizin içeriği, Creative Commons Alıntı-GayriTicari (CC-BY-NC) 4.0 Uluslararası Lisansı ile yayınlanmaktadır. Buna göre, üçüncü tarafların içeriği uygun şekilde atıf vermek koşuluyla, ticari olmayan amaçlarla paylaşımı ve uyarlaması mümkündür.