ISSN: 1305-4740
Başlangıç: 2005
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Millî Savunma Üniversitesi
Kapak Resmi
       


Güvenlik Stratejileri Dergisi, Atatürk Stratejik Araştırmalar ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü (ATASAREN) tarafından yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlanan disiplinler arası hakemli bir dergidir. 2005 yılında Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) bünyesinde yayına başlayan Güvenlik Stratejileri Dergisi’nin tüm yayın hakları, 2016 yılında Millî Savunma Üniversitesi bünyesinde teşkil edilen Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’ne devredilmiştir. Enstitümüzün adı 2022 yılında Atatürk Stratejik Araştırmalar ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü olarak değiştirilmiştir.
2011 Aralık sayısından itibaren uluslararası hakemli dergi statüsü kazanmış olan Güvenlik Stratejileri Dergisi halihazırda EBSCO Publishing - Academic Complete Search, International Security and Counter-Terrorism Reference Center (ISOTRC), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Index Copernicus, ULAKBİM DergiPark, ULAKBİM-CABİM-EKUAL veri tabanları, ULAKBİM-CABİM TR Dizin, SOBİAD Sosyal Bilimler Atıf Dizini, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) ve Arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi dizinlerinde taranmaktadır. Ayrıca Derginin Social Science Citation Index (SSCI) kapsamında taranabilmesi için çalışmalar devam etmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için web sayfamızı edebilirsiniz.