Güvenlik Stratejileri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1305-4740 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Millî Savunma Üniversitesi | https://gsd.msu.edu.tr/Güvenlik Stratejileri Dergisi, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN) tarafından yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) yayınlanan disiplinler arası hakemli bir dergidir. 2005 yılında Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) bünyesinde yayına başlayan Güvenlik Stratejileri Dergisi’nin tüm yayın hakları, 2016 yılında Millî Savunma Üniversitesi bünyesinde teşkil edilen Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’ne devredilmiştir.
2011 Aralık sayısından itibaren uluslararası hakemli dergi statüsü kazanmış olan Güvenlik Stratejileri Dergisi halihazırda EBSCO Publishing - Academic Complete Search, International Security and Counter-Terrorism Reference Center (ISOTRC), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Index Copernicus, ULAKBİM DergiPark, ULAKBİM-CABİM-EKUAL veri tabanları, ULAKBİM-CABİM TR Dizin, SOBİAD Sosyal Bilimler Atıf Dizini, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) ve Arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi dizinlerinde taranmaktadır. Ayrıca Derginin Social Science Citation Index (SSCI) kapsamında taranabilmesi için çalışmalar devam etmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için web sayfamızı edebilirsiniz.

Güvenlik Stratejileri Dergisi

ISSN 1305-4740 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Millî Savunma Üniversitesi | https://gsd.msu.edu.tr/
Kapak ResmiGüvenlik Stratejileri Dergisi, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN) tarafından yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) yayınlanan disiplinler arası hakemli bir dergidir. 2005 yılında Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) bünyesinde yayına başlayan Güvenlik Stratejileri Dergisi’nin tüm yayın hakları, 2016 yılında Millî Savunma Üniversitesi bünyesinde teşkil edilen Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’ne devredilmiştir.
2011 Aralık sayısından itibaren uluslararası hakemli dergi statüsü kazanmış olan Güvenlik Stratejileri Dergisi halihazırda EBSCO Publishing - Academic Complete Search, International Security and Counter-Terrorism Reference Center (ISOTRC), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Index Copernicus, ULAKBİM DergiPark, ULAKBİM-CABİM-EKUAL veri tabanları, ULAKBİM-CABİM TR Dizin, SOBİAD Sosyal Bilimler Atıf Dizini, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) ve Arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi dizinlerinde taranmaktadır. Ayrıca Derginin Social Science Citation Index (SSCI) kapsamında taranabilmesi için çalışmalar devam etmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için web sayfamızı edebilirsiniz.
Dizinler