Güvenlik Stratejileri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1305-4740 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Millî Savunma Üniversitesi |


Güvenlik Stratejileri Dergisi, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN) tarafından yılda iki kez (Nisan ve Ekim) yayınlanan disiplinler arası hakemli bir dergidir. 2005 yılında Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) bünyesinde yayına başlayan Güvenlik Stratejileri Dergisi’nin tüm yayın hakları, 2016 yılında Millî Savunma Üniversitesi bünyesinde teşkil edilen Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’ne devredilmiştir. 

2011 Aralık sayısından itibaren uluslararası hakemli dergi statüsü kazanmış olan Güvenlik Stratejileri Dergisi halihazırda EBSCO Publishing - Academic Complete Search, International Security and Counter-Terrorism Reference Center (ISOTRC), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Index Copernicus, ULAKBİM DergiPark, ULAKBİM-CABİM-EKUAL veri tabanları, ULAKBİM-CABİM TR Dizin, SOBİAD Sosyal Bilimler Atıf Dizini, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) ve Arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi dizinlerinde taranmaktadır. Ayrıca Derginin Social Science Citation Index (SSCI) kapsamında taranabilmesi için çalışmalar devam etmektedir. 

Güvenlik Stratejileri Dergisi’nin yayın dili Türkçedir. Bununla beraber İngilizce, Almanca ve Fransızca makaleler ve kitap değerlendirmeleri de kabul edilmektedir. Strateji ve güvenlik, uluslararası ilişkiler ve bölgesel çalışmalar, savaş araştırmaları, harp tarihi, savunma yönetimi, istihbarat çalışmaları, harp ve silahlı çatışma hukuku ve askeri sosyoloji alanlarındaki makaleler değerlendirmeye alınmaktadır.

Güvenlik Stratejileri Dergisi

ISSN 1305-4740 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Millî Savunma Üniversitesi |
Kapak Resmi


Güvenlik Stratejileri Dergisi, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN) tarafından yılda iki kez (Nisan ve Ekim) yayınlanan disiplinler arası hakemli bir dergidir. 2005 yılında Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) bünyesinde yayına başlayan Güvenlik Stratejileri Dergisi’nin tüm yayın hakları, 2016 yılında Millî Savunma Üniversitesi bünyesinde teşkil edilen Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’ne devredilmiştir. 

2011 Aralık sayısından itibaren uluslararası hakemli dergi statüsü kazanmış olan Güvenlik Stratejileri Dergisi halihazırda EBSCO Publishing - Academic Complete Search, International Security and Counter-Terrorism Reference Center (ISOTRC), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Index Copernicus, ULAKBİM DergiPark, ULAKBİM-CABİM-EKUAL veri tabanları, ULAKBİM-CABİM TR Dizin, SOBİAD Sosyal Bilimler Atıf Dizini, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) ve Arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi dizinlerinde taranmaktadır. Ayrıca Derginin Social Science Citation Index (SSCI) kapsamında taranabilmesi için çalışmalar devam etmektedir. 

Güvenlik Stratejileri Dergisi’nin yayın dili Türkçedir. Bununla beraber İngilizce, Almanca ve Fransızca makaleler ve kitap değerlendirmeleri de kabul edilmektedir. Strateji ve güvenlik, uluslararası ilişkiler ve bölgesel çalışmalar, savaş araştırmaları, harp tarihi, savunma yönetimi, istihbarat çalışmaları, harp ve silahlı çatışma hukuku ve askeri sosyoloji alanlarındaki makaleler değerlendirmeye alınmaktadır.

Dizinler