Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

SAFİYE EROL'DA İNSAN FELSEFESİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 1, 1 - 22, 05.07.2022

Öz

Modern Türk edebiyatının önemli simalarından olan Safiye Erol’un (1902-1964) sadece edebiyata karşı değil, aynı zamanda felsefeye olan ilgisi de aşikardır. Safiye Erol’ da felsefe ve edebiyatın, tasavvuf ve felsefenin bütünleşmesi eserlerindeki felsefi anlamlandırmaları da peşinden getirmektedir. Eserlerinde ve düşünce dünyasında merkeze almış olduğu insan kavramı onun en önemli temalarından biri haline gelmiştir. Safiye Erol’da insan felsefesinin mümkün olup olmadığını irdelemek hem Modern dönem düşüncesini hem insan ve varoluş felsefesini hem de edebiyat, felsefe, tasavvuf ilişkisini de istintak etmek demektir. Safiye Erol’da edebi eserlerinin derinliklilerinde bu alanların birleşiminin hareket noktasının, bilinç ve ahlak sahibi olanın insanın bizatihi kendisidir. Safiye Erol’un fikriyatında, beşeriyetten hareketle kendini sadece maddeden saymayan ve aşkın olana doğru yönelim gerçekleştiren bir insan telakkisi vardır. Bu insan telakkisi, var oluş felsefesinin bir uzantısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Buradan hareketle Safiye Erol’da bir insan felsefesinin mümkün olup olamayacağı üzerine düşünmek mümkündür.

Kaynakça

 • Ayverdi, S. (2020). Abide Şahsiyetler. İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı.
 • Ballı, F. (2019). Safiye Erol'un Eserlerinde Tasavvufi Terimler. Bartın Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı . Yüksek Lisans Tezi.
 • Erol, S. (1960, 05 01). Din ve Rûhiyât. Türk Yurdu, 26.
 • Erol, S. (2016). Makâleler. İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı.
 • Erol, S. (2019). Kadıköyü'nün Romanı. İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı.
 • Erol, S. (2019). Ülker Fırtınası. İstanbul: Kubbealtı Neşriyâtı.
 • Erol, S. (2020). Ciğerdelen. İstanbul : Kubbealtı Neşriyatı.
 • Erol, S. (2020). Çölde Biten Rahmet Ağacı. İstanbul: KUbbealtı Neşriyatı.
 • Erol, S. (23.12.1961). Medet Yâ Mevlânâ! Son Havâdis.
 • Gürsoy, K. (2014). Bir Felsefe Geleneğimiz Var Mı? Ankara: Aktif Düşünce Yayınları.
 • Kala, M. E. (2018). İnsandan Değere Değerden İnsana. Ankara: Eski Yeni Yayınları.
 • Öner, N. (2013). İnsan Hürriyeti. Ankara: Divan Kitap.
 • Platon. (2015). Devlet. Ankara: Yason Yayınları.
 • Yardım, M. N. (2010). Safiye Erol. İstanbul: Anonim Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Felsefe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Gizem KAMAN> (Sorumlu Yazar)
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7377-8946
Türkiye

Destekleyen Kurum Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Teşekkür Makale yazım aşamamda bana destek olan aileme ve hocalarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum.
Yayımlanma Tarihi 5 Temmuz 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Kaman, G. (2022). SAFİYE EROL'DA İNSAN FELSEFESİ MÜMKÜN MÜDÜR? . HAFIZA , 4 (1) , 1-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hafizadergisi/issue/71173/1032218