Yıl 2013, Cilt 2 , Sayı 4, Sayfalar 152 - 175 2013-10-19

SİGARA İLE MÜCADELEDE TOPLUMSAL BİLİNÇ

Selami Özcan [1] , H.Yunus Taş [2] , Yılmaz Çetin [3]


Smoking is the most important reason of death alone in the world that consumers are paying the price regularly in cash in return to get life important harm and a stimulatory effect on the central nervous system has the only legal, natural, addictive substance; within the context of more than 4000 different harmful substances, causes 5.4 million people death depending on mainly lung cancer, heart diseases and other reasons

Dünyada tek başına en önemli ölüm nedeni olan sigara; tüketicisine nakit, düzenli olarak ödenen maddi bir bedel karşılığında yaşamsal zararlar veren ve merkezi sinir sistemi üzerinde uyarıcı etkiye sahip yegâne yasal, doğal bağımlılık yapıcı maddedir. İçeriğinde barındırdığı 4000’den fazla değişik zararlı madde ile başta; akciğer kanseri, kalp hastalıkları ve diğer nedenlere bağlı olarak dünyada her yıl 5,4 milyon kişinin ölümüne neden olmaktadır.

 

Sigara geçmişten günümüze kadar olan tüm toplumlarda; sağlık, ekonomik, sosyal alanda bir çok yıkıcı tahribatlara yol açmaktadır. Kullanma yaşının her geçen gün düştüğü sigaraya karşı mücadelede ulusal devletlerce; bir takım yasal düzenlemelere gidilmesine karşın hükümetlerin sigaraya karşı alınan kısıtlayıcı tedbirlere ekonomik gerekçelerle geri adım attıkları görülmektedir. Salt yasal düzenlemeler ve idari yaptırımların yeterli olmadığı mücadelede; devletin tüm organları, kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve en önemlisi toplum tarafından ortak bir bilinç oluşturularak, toplumsal bir duyarlılık, direnç, tepki gösterilmelidir.

 

Sigara bağımlılığı ve sigara dumanına maruz kalma genç bir nüfuza sahip ülkemiz açısından son derece büyük bir halk sağlığı sorunudur. Hedeflenen toplumsal faydanın sağlanabilmesi için toplumun bir bütün olarak yasal mevzuatın sıfır toleransla uygulanmasında şeffaf ve etkin rol alması gerekir. Hatta toplum, bizzat denetleyici görevini üstlenerek, yasaların uygulayıcılarca etkin bir biçimde uygulanabilirliğini sağlamalıdır. Bu bağlamda; bilinçli toplum ve toplumsal bilinç oluşturmada; başta çocuğun kişisel-duygusal gelişiminde ilk rol model alındığı aile ile ortalama altı yaşından on sekiz yaşını bitirinceye kadar içinde yer aldığı eğitim sistemi ile eğitim ve öğretim kurumları sigara bağımlılığı ile mücadelede toplumsal bilinç oluşturmada en önemli basamağı oluşturmaktadır. Bu bilinçle yetişecek olan genç nesiller, sağlıklı ve bilinçli toplumları oluşturabileceklerdir.

 • ANA BRITANNICA, Genel Kültür Ansiklopedisi, Cilt 21, s; 338 Ana Yayıncılık A.Ş. ve Encylopacdıa Britannıca ING İş Birliği Yayınları (1990, 1991, 1992) İstanbul.
 • AKSOY,Rabia, “Sağlık Görevlileri ve Bağımlılık” Yeşilay Aylık Sağlık, Eğitim ve Kültür Dergisi, 88.Yıl, 946 Sayı, s:26, Kasım 2012,İstanbul.
 • BACANLI, Hasan, “Bağımlılk Eğitimi”, Yeşilay Aylık Sağlık, Eğitim ve Kültür Dergisi, 88.Yıl, 946 Sayı, s:10, Kasım 2012,İstanbul.
 • blog.milliyet.com.tr/turkiye-sigaradan-olumde-dunya-birincisi.../Blog/?...Erişim Tarihi:22.08.2013
 • ÇETİN, Yılmaz,”Madde Bağımlılığı ve Yalova Ölçeğinde Madde bağımlılığı Algısı” Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Temmuz 2013, Yalova.
 • EVREN, Cüneyt,”Ayık Bir Dünya Mümkün” (CANLI AKBAŞ, Adalet; EKİCİ, Aybüke, Röpotaj)Yeşilay, Aylık Sağlık, Eğitim ve Kültür Dergisi, Sayı 936, s;10-16, Ocak 2012, İstanbul.
 • İçişleri Bakanlığı; (2011), Bağımlılık Yapıcı maddeler ve Bağımlılıkla Mücadelede Ulusal Politika ve Strateji Belgesinin Uygulanması İçin Eylem Planı 2010-2012,s;5, EGM-Eğitim Dairesi Başkanlığı Basımevi Şube Müdürlüğü, Ankara.
 • Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı; (2003), Kaçakçılık ve Organize Suçlar Raporu, s; 25 KOM Daire Başkanlığı Yayınları, Ankara.
 • Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı; Türkiye Uyuşturucu 2012 Raporu, 9.Bölüm “Madde Bağlantılı Suçlar Madde Bağlantılı Suçların Önlenmesi ve Cezaları” s; 133, EGM-KOM Yayınları, 2012 Ankara.
 • KANDEMİR, Özlem; “Bağımlılık Bir beyin Hastalığıdır” Yeşilay Aylık Sağlık, Eğitim ve Kültür Dergisi, 87.Yıl, 936 Sayı, s:19, Ocak 2012,İstanbul.
 • KULAKSIZOĞLU, Adnan; (2008), Ergenlik Psikolojisi,s;211, 10 Basım, Remzi Kitapevi, İstanbul. KÖKNEL, Özcan, Kaygıdan Mutluluğa Kişilik, s:291, Altın Kitaplar Yayın Evi, 1982İstanbul
 • MEYDAN LAROUSSE, Büyük Lügat ve Ansiklopedi, 12 Cilt, S;392, Meydan Yayınevi, İstanbul.
 • TEKALAN, Şerif Ali, “Uyuşturucu Maddelere Genel Bir Bakış” Yeşilay Aylık Sağlık, Eğitim ve Kültür Dergisi, 88.Yıl, 946 Sayı, s:26, Kasım 2012,İstanbul.
 • Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 07.01.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27808, 1.Kısım, 1.Bölüm Ankara.
 • Tu tu n Sekto r Pro ili 2004 - ITO,www.ito.org.tr/Dokuman/Sektor/1-100.pdf, Eri- şim Tarihi: 20.08.2013.
 • Tütün hakkında ansiklopedik bilgi - Türkçe Bilgi,www.turkcebilgi.com Ansiklopedi, Erişim Tarihi: 05.08.2013.
 • ÖZLÜ, Tevfik; (2008), Sigara ve Bırakma Yolları, s;24, 1.Baskı, Timaş Yayınları, İstanbul.
 • ÖGEL, Kültegin; “Bağımlılık Yapan Maddeler”,www.ogelk.net/Dosyadepo/ maddeler.pdf, Erişim Tarihi: 01.11.2012.
 • Sigaranın içinde hangi maddeler bulunur? https://www.sigarayibitirin.com /sigaranin-icindekiler.asp , Erişim Tarihi:22.08.2013
 • Yalova Valiliği, “Bağımlı Olma Özgür Ol” Broşür Çalışması, Mayıs 2012, Yalova.
 • YAŞAR, Vahdettin, “Çocuklarımızın Dost Görünen Düşmanlara Esir Olmaması İçin” Yeşilay Aylık Sağlık, Eğitim ve Kültür Dergisi 88.Yıl, 946 Sayı, s:20, Kasım 2012,İstanbul.
 • zehirlenme.blogspot.com/2008/.../sigaranin-icinde-bulunan-maddeler.ht..., Erişim Tarihi: 22.08.2013.
 • ZÜLALOĞLU, Şeyma, “Aile, Çocuk ve Eğitim”, Yeşilay Aylık Sağlık, Eğitim ve Kültür Dergisi, 88.Yıl, 946 Sayı, s:18, Kasım 2012, İstanbul.
 • www.nedirnedemek.com/toplumsal-bilinç-nedir-toplumsal-bilinç-ne-de... Erişim Tarihi: 25.08.2013.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Selami Özcan

Yazar: H.Yunus Taş

Yazar: Yılmaz Çetin

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 19 Ekim 2013

Bibtex @ { hakisderg99458, journal = {Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi}, issn = {2147-3668}, eissn = {2587-103X}, address = {}, publisher = {Hak-İş (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)}, year = {2013}, volume = {2}, pages = {152 - 175}, doi = {}, title = {SİGARA İLE MÜCADELEDE TOPLUMSAL BİLİNÇ}, key = {cite}, author = {Özcan, Selami and Taş, H.Yunus and Çetin, Yılmaz} }
APA Özcan, S , Taş, H , Çetin, Y . (2013). SİGARA İLE MÜCADELEDE TOPLUMSAL BİLİNÇ. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi , 2 (4) , 152-175 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hakisderg/issue/7576/99458
MLA Özcan, S , Taş, H , Çetin, Y . "SİGARA İLE MÜCADELEDE TOPLUMSAL BİLİNÇ". Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi 2 (2013 ): 152-175 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hakisderg/issue/7576/99458>
Chicago Özcan, S , Taş, H , Çetin, Y . "SİGARA İLE MÜCADELEDE TOPLUMSAL BİLİNÇ". Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi 2 (2013 ): 152-175
RIS TY - JOUR T1 - SİGARA İLE MÜCADELEDE TOPLUMSAL BİLİNÇ AU - Selami Özcan , H.Yunus Taş , Yılmaz Çetin Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 152 EP - 175 VL - 2 IS - 4 SN - 2147-3668-2587-103X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi SİGARA İLE MÜCADELEDE TOPLUMSAL BİLİNÇ %A Selami Özcan , H.Yunus Taş , Yılmaz Çetin %T SİGARA İLE MÜCADELEDE TOPLUMSAL BİLİNÇ %D 2013 %J Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi %P 2147-3668-2587-103X %V 2 %N 4 %R %U
ISNAD Özcan, Selami , Taş, H.Yunus , Çetin, Yılmaz . "SİGARA İLE MÜCADELEDE TOPLUMSAL BİLİNÇ". Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi 2 / 4 (Ekim 2013): 152-175 .
AMA Özcan S , Taş H , Çetin Y . SİGARA İLE MÜCADELEDE TOPLUMSAL BİLİNÇ. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi. 2013; 2(4): 152-175.
Vancouver Özcan S , Taş H , Çetin Y . SİGARA İLE MÜCADELEDE TOPLUMSAL BİLİNÇ. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi. 2013; 2(4): 175-152.