Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 4, Sayfalar 206 - 228 2019-12-30

RECAİZÂDE MAHMUT EKREM: BİR TABLO ÜÇ ŞİİR

Erdoğan ERBAY [1]


On dokuzuncu asır, siyasî ve sosyal sahada olduğu gibi, edebiyatın da yeniliklere kapılarını sonuna kadar açtığı bir asrın adıdır. Bu asrın şartlarına bağlı olarak şiir de, yeni ve farklı tercihlerde bulunmaktan uzak kalamamıştır. Tablo altına şiir yazmak, tabloya göre şiir yazmak, tabloda yer alan canlı ve cansız tüm varlıkların hissettirdiklerini mısraa dönüştürmek, devrin ‘modası’ olmak bakımından bir adımdır. Adımın diğer ayağı ise, ruh hâli ve hislerin, çizgi ve renklerle canlandırılmasını sağlama arzusudur. Bir devrin, tabii ki, bir neslin ‘modası’ olmak sınırını aşamayan bu uygulama, karakterinden dolayı, kalabalık kitleleri ardından sürükleyen bir gelenek hâlini alamamıştır. Özellikle şiirde denenen bu yenilik, bir takım mensurelerin varlığında da karşımıza çıkar. Şiirin ve mensurelerin güzel sanat dallarıyla kurduğu bu ilişki, daha geniş bir dünyanın yapılanmasına zemin hazırladığı gibi, zengin ifade biçimi elde etmek adına bir değişimin önünü de açmıştır. Bu paradigma, şiirin bütünüyle resim ve musikiye evirilmesi manası taşımamış, aynı şekilde, resim ve musiki gibi güzel sanatların edebiyata dönüşmesi neticesini de doğurmamıştır. Çünkü, kabul edilmelidir ki, güzel sanatların birbirlerinden alışveriş yapmaları mümkündür. Ancak, bir güzel sanatın, diğer bir güzel sanat içinde tamamen kaybolması tasavvur edilemez. Bu nedenle şiirin ve mensurenin, tümüyle bir heykel görüntüsü kazanıp somutluğa dönüşme ihtimalinden de söz edilemez. Batı edebiyatlarında denenen, sanatlar arası alışveriş usulü, on dokuzuncu asır Türk edebiyatında da uygulama alanı ve imkânı bulmuştur. İlk önce, Ekrem’in yazdığı bir şiirle başladığı iddia edilen bu usul, Servet-i Fünûn’da yaygınlık kazanmış, İkinci Meşrutiyet’in ilânına kadar devam etmiştir. Yazının hedeflerinden birisi, ‘tablo şiir’ modasına dair bazı hususları bir kez daha ve yeniden ele almaktır. Çünkü, ‘tablo altına şiir yazma’ usulünün uygulamada Ekrem ile başladığı söylense de, fikrin Tevfik Fikret’e ait olduğu meselesi dikkate alındığında, bir modanın veya bir ‘yeniliğin öncü isminin gözden uzak tutulmaması gerektiği hakikati aşikâr hâle gelmektedir. Ekrem’in üzerinde duracağımız metni, ‘tablo altına şiir yazma’ teklifinin/arzusunun Fikret tarafından geldiği hususunu açık etmektedir. On dokuzuncu asrın son çeyreği ile yirminci asrın başlangıcındaki süreli yayınlar, şiirin bu tercihine sayfalarında yer vermişler, sanatkârlar da bu modaya ilgi duyarak eserler vücuda getirmişlerdir. Ayrıca, çalışmada, tablo altına/içine şiir yazımı dâhil, Ekrem’in eserlerine bir takım ilâveler yapılacaktır. Çünkü, üzerinde durulacak şiirler, ilk kez burada gündeme gelmiş olacaktır. Şiir metinlerinin yanında, Ekrem’in, tablo altına/içine şiir yazımına dair kanaatlerini içeren yazı da, ilk defa burada bahse konu teşkil edecektir. Ekrem’in, üzerinde duracağımız yazının muhatabı, Tevfik Fikret’tir. Zira, zaman ve tarihini kestiremediğimiz altına/içine şiir yazılacak tablonun varlığından ve Ekrem’e gönderileceğinden, Fikret, daha önceden ve sözlü olarak ifade edildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca, Ekrem’in, tabloyu görmeden evvel yazdığı iki şiirden bahsedip metinleri vermesi, tahminimizi doğrular niteliktedir. Altına/içine şiir yazılmak üzere gönderildiği anlaşılan tablo vesilesiyle Ekrem, tablo altı/içi şiir, edebiyat, estetik ve sanata hakkındaki fikirlerini ortaya koymuştur. Ekrem, yazısında, ısmarlama şiir vücuda getirme, tabloya uygun şiir yazma, başka birine ait şiiri hatırlatma endişesinden dolayı şiire müdahale etme ve sanatçı ile sanat arasındaki ilişkiyi münakaşaya tabi tutmuştur. Çalışmada, Ekrem’in görüşleri merkeze alınarak, bir dönemin edebiyat ve sanat algısına dair değerlendirmeler yapılmıştır. Aynı zamanda, edebiyat ve sanat sahasında, hoca-talebe, usta-çırak ilişkisi yorumlanmaya gayret edilmiştir.
Recaizâde Ekrem, Tevfik Fikret, Tablo, Şiir, Sanat
  • Réne Wellek-Austin Varren, Edebiyat Teorisi, (Çev: Ö. F. Huyugüzel), Akademi Kitabevi, İzmir 1993
  • Servet-i Fünûn Mecmuası, nr. 329, 19 Haziran 1313
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5541-0248
Yazar: Erdoğan ERBAY (Sorumlu Yazar)
Kurum: Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { hars659421, journal = {Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-8730}, address = {harsakademi@gmail.com}, publisher = {Hatem TÜRK}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {206 - 228}, doi = {}, title = {RECAİZÂDE MAHMUT EKREM: BİR TABLO ÜÇ ŞİİR}, key = {cite}, author = {Erbay, Erdoğan} }
APA Erbay, E . (2019). RECAİZÂDE MAHMUT EKREM: BİR TABLO ÜÇ ŞİİR . Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi , 2 (4) , 206-228 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hars/issue/51216/659421
MLA Erbay, E . "RECAİZÂDE MAHMUT EKREM: BİR TABLO ÜÇ ŞİİR" . Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi 2 (2019 ): 206-228 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hars/issue/51216/659421>
Chicago Erbay, E . "RECAİZÂDE MAHMUT EKREM: BİR TABLO ÜÇ ŞİİR". Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi 2 (2019 ): 206-228
RIS TY - JOUR T1 - RECAİZÂDE MAHMUT EKREM: BİR TABLO ÜÇ ŞİİR AU - Erdoğan Erbay Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 206 EP - 228 VL - 2 IS - 4 SN - -2636-8730 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi RECAİZÂDE MAHMUT EKREM: BİR TABLO ÜÇ ŞİİR %A Erdoğan Erbay %T RECAİZÂDE MAHMUT EKREM: BİR TABLO ÜÇ ŞİİR %D 2019 %J Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi %P -2636-8730 %V 2 %N 4 %R %U
ISNAD Erbay, Erdoğan . "RECAİZÂDE MAHMUT EKREM: BİR TABLO ÜÇ ŞİİR". Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi 2 / 4 (Aralık 2020): 206-228 .
AMA Erbay E . RECAİZÂDE MAHMUT EKREM: BİR TABLO ÜÇ ŞİİR. HARS AKADEMİ. 2019; 2(4): 206-228.
Vancouver Erbay E . RECAİZÂDE MAHMUT EKREM: BİR TABLO ÜÇ ŞİİR. Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi. 2019; 2(4): 206-228.