Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 5, Sayfalar 127 - 149 2020-06-30

DOĞADAN TOPLUMA, UYUMDAN KAOSA GILGAMIŞ DESTANI VE KUYUCAKLI YUSUF

Gülseren ÖZDEMİR RİGANELİS [1]


İnsanlığın doğaya karşı tutumu ile toplumların ve kültürün oluşumu arasında doğrudan bir ilişki söz konusudur ve bu ilişki her zaman doğanın aleyhine bir gelişim göstermiştir. İnsanın türlü felâketlerin kaynağı olarak gördüğü ve korktuğu doğaya hükmetme arzusu, onu varlığı bir bütün olarak algılama yerine, kendini efendi olarak gören insan merkezli bir anlayışa sürüklemiştir. İnsanlığın bilinen ilk edebî metni olup yedi bin yıllık tarihi bulunan Gılgamış Destanı ve Sabahattin Ali’nin 1937’de yayımlanan Kuyucaklı Yusuf romanı çok belirgin şekilde doğa-kültür karşıtlığını vurgular ve bu bakımdan farklılıkları da bulunmasına rağmen çok büyük benzerlikler taşırlar. Gılgamış Destanı ile Kuyucaklı Yusuf’un doğa, çevre, toplum, kültür, kentleşme temalarına yaklaşımlar bakımından aradaki zaman farkını göz ardı etmeden karşılaştırmalı yöntemler kullanılarak analiz edildiği bu makalede; ilk uygarlıkların doğa, çevre ve toplum algısıyla 20 yüzyıl insanının doğa, çevre ve toplum algısı arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koyma, bu temaların iki eserin kişilerinin karakterizasyonundaki etkisini tespit etme ve yedi bin yıl farkına rağmen değişimin pek az olduğunu, doğanın saflığına karşı kültürün çelişkili, tutarsız ve ikiyüzlü bir yapısı olduğunu gösterme hedeflenmiştir.
Gılgamış Destanı, Kuyucaklı Yusuf, doğa, kültür, toplum
 • Ali, Sabahattin (2002). Kuyucaklı Yusuf. İstabul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Bottero, Jean (2013). Gılgamış Destanı: Ölmek İstemeyen Büyük İnsan. (Çev.:Orhan Suda), İstanbul: YKY.
 • Maden, Sait (2018). Gılgamış Destanı. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Moran, Berna (2001). "Soylu Vahşi Olarak Kuyucaklı Yusuf". Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 2. İstanbul: İletişim Yay., 21-45.
 • Nayeri, Kamran (2018). "Culture and Nature in The Epic of Gilgamesh". Our Place in The World: A Journal of Ecosocialism, 1-20.
 • Özerkmen, Necmettin (2002). "İnsan Merkezli Çevre Anlayışından Doğa Merkezli Çevre Anlayışına". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 42,1-2, 167-185.
 • Sandars, N. K. (1973). Gılgamış Destanı. (Çev.: Sevin Kutlu, Teoman Duralı), İstanbul: Hürriyet Yayınları.
 • Sezen, Gülşen (2016). "Gılgamış Destanı’nda Suyun İzdüşümü". International Journal of Languages’ Education and Teaching, Year 4, Issue 2, August 2016, 143-157.
 • Url-1: "Physis". http://felsefiyat.com/felsefe-sozlugu/physis-nedir/.html (Erişim: 9.12.2019).
 • Url-2: "Antroposen". https://tr.wikipedia.org/wiki/Antroposen (Erişim: 10.12.2019).
 • Url-3: "Lidyalılar". https://tr.wikipedia.org/wiki/Lidyal%C4%B1lar (Erişim: 14.12.2019).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2051-4175
Yazar: Gülseren ÖZDEMİR RİGANELİS (Sorumlu Yazar)
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2020

Bibtex @araştırma makalesi { hars678992, journal = {Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-8730}, address = {harsakademi@gmail.com}, publisher = {Hatem TÜRK}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {127 - 149}, doi = {}, title = {DOĞADAN TOPLUMA, UYUMDAN KAOSA GILGAMIŞ DESTANI VE KUYUCAKLI YUSUF}, key = {cite}, author = {Özdemi̇r Ri̇ganeli̇s, Gülseren} }
APA Özdemi̇r Ri̇ganeli̇s, G . (2020). DOĞADAN TOPLUMA, UYUMDAN KAOSA GILGAMIŞ DESTANI VE KUYUCAKLI YUSUF . Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi , 3 (5) , 127-149 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hars/issue/55022/678992
MLA Özdemi̇r Ri̇ganeli̇s, G . "DOĞADAN TOPLUMA, UYUMDAN KAOSA GILGAMIŞ DESTANI VE KUYUCAKLI YUSUF" . Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi 3 (2020 ): 127-149 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hars/issue/55022/678992>
Chicago Özdemi̇r Ri̇ganeli̇s, G . "DOĞADAN TOPLUMA, UYUMDAN KAOSA GILGAMIŞ DESTANI VE KUYUCAKLI YUSUF". Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi 3 (2020 ): 127-149
RIS TY - JOUR T1 - DOĞADAN TOPLUMA, UYUMDAN KAOSA GILGAMIŞ DESTANI VE KUYUCAKLI YUSUF AU - Gülseren Özdemi̇r Ri̇ganeli̇s Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 127 EP - 149 VL - 3 IS - 5 SN - -2636-8730 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi DOĞADAN TOPLUMA, UYUMDAN KAOSA GILGAMIŞ DESTANI VE KUYUCAKLI YUSUF %A Gülseren Özdemi̇r Ri̇ganeli̇s %T DOĞADAN TOPLUMA, UYUMDAN KAOSA GILGAMIŞ DESTANI VE KUYUCAKLI YUSUF %D 2020 %J Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi %P -2636-8730 %V 3 %N 5 %R %U
ISNAD Özdemi̇r Ri̇ganeli̇s, Gülseren . "DOĞADAN TOPLUMA, UYUMDAN KAOSA GILGAMIŞ DESTANI VE KUYUCAKLI YUSUF". Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi 3 / 5 (Haziran 2020): 127-149 .
AMA Özdemi̇r Ri̇ganeli̇s G . DOĞADAN TOPLUMA, UYUMDAN KAOSA GILGAMIŞ DESTANI VE KUYUCAKLI YUSUF. HARS AKADEMİ. 2020; 3(5): 127-149.
Vancouver Özdemi̇r Ri̇ganeli̇s G . DOĞADAN TOPLUMA, UYUMDAN KAOSA GILGAMIŞ DESTANI VE KUYUCAKLI YUSUF. Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi. 2020; 3(5): 127-149.