Yıl 2021, Cilt 4 , Sayı 2, Sayfalar 1 - 21 2021-07-15

HAMDİ KOÇ’UN YALNIZ KALDINIZ, PEYAMİ BEY! ROMANI VE PEYAMİ SAFA

Mesut TEKŞAN [1]


Romanın biyografi biyografinin roman olarak yazılmasının ve öyle okunmasının güzel örneği olarak görülebilecek bir roman Yalnız Kaldınız, Peyami Bey! Koç bu romanda kendi yaşadığı veya tasarladığı hikâye/ler/i Peyami Bey’in, Peyami Bey’in hikâyelerini de kendi yaşamış gibi yazma hüneri göstererek Peyami Safa’nın biyografisini Yalnızız romanında sözü edilen ütopik mekân “Simeranya” dolayımlarında yazmıştır. Bu bağlamda Yalnız Kaldınız, Peyami Bey! romanı Peyami Safa’nın biyografisi gibi okunabileceği gibi yazar Hamdi Koç’un yazarlık serüveni, roman, romancı hakkındaki ve yazma serüveni konusundaki görüşleri olarak da okunabilir özelliktedir. Yazar Hamdi Koç, bu romanda kendi yaşadıklarını Peyami Safa’nın hikâyesi gibi, Peyami Bey’in hikâyesini de kendi hikâyesi gibi yazma hüneri göstermiştir. Yalnız Kaldınız, Peyami Bey! romanı kurmaca özellikleri ağır basan bir romandır. Anlatıcı-yazarın kendisini öldü sandığı bir ağır yaralanmayla başlayan romanda ikinci mekân olarak Peyami Safa’nın Yalnızız romanında sözü edilen kurmaca bir mekân olan Simeranya ele alınmıştır. Romanda ele alınan ikinci zaman kurmaca mekân Simerenya’nın bu dünyanın zaman algısına benzemeyen alabildiğine geniş ve yavaş ilerleyen bir zamanıdır. Anlatıcı-yazar, Peyami Bey ve Dr. Ramiz bu mekânda zamanda yolculuk yaparak, geçmişe ve geleceğe gidebilirler. Bu yolculuk esnasında roman, roman sanatı ve yazarlık gibi konularda görüş alışverişinde bulunurlar. Bu görüşmelerde hayata, aşka, arkadaşlığa ve Cumhuriyet Türkiye’sine dair değişik görüşler savunurlar. Roman çok katmanlı bir roman olarak dikkat çekerken Peyami Safa’nın biyografisi olarak da okunabilecek bir romandır. Bu çalışmada romanın bazı özellikleri yanı sıra bu özelliğine dikkat çekilmektedir.
Hamdi Koç, Peyami Safa, biyografi, biyografik roman, roman
 • Arargüç, Mehmet Fikret (2016). Büyülü Gerçekçilik, Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Arman, Ayşe, 25 Ağustos 2013 Tarihli Hürriyet Gazetesi (https://www.hurriyet.com.tr/erkek-asla-ben-evliyim-gelemem-demez-24579482?) [Erişim 24.03.2021].
 • Aktürk, Gözde (2014). “Yalnızız’daki Ütopik Alt Metin: Simeranya” Literature (http://www.yitikulke.com/yalnizizdaki-utopik-alt-metin-simeranya.html).
 • Bergson, Henri (1986). Yaratıcı Tekâmül, (Çev. Mustafa Şekip Tunç ), İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Koç, Hamdi ( 2017). Yalnız Kaldınız, Peyami Bey!, İstanbul: Can Yayınları.
 • Hızlan, Doğan, Hürriyet Gazetesi, Haber Giriş: 08.06.2014- 01:17, (https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/keyif/yeni-kahramani-peyami-safa-)[Erişim 17.03.2021].
 • İleri, Selim (2017). Hürriyet Gazetesi, Bu Peyami Bey o Peyami Bey mi? - Kitap Sanat Haberleri (www.hurriyet.com.tr › Kitap Sanat).
 • Pamuk, Orhan (2021). Veba Geceleri, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Safa, Peyami (1978). Yalnızız, İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Safa, Peyami (2006). Matmazel Noraliya’nın Koltuğu, (21. Basım), İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Sazyek, Hakan (2002). “Türk Romanında Postmodernist Yöntemler ve Yönelimler”, Hece Dergisi Roman Özel Sayısı, s. 493-498.
 • Sazyek, Hakan (2003). “Türk Romanında Protagonistin Serüveni I”, Adam Sanat, 214. s.77.
 • Sazyek, Hakan (2009). “Attila İlhan’ın Sokaktaki Adam’ı: Hasan”, Kitap-lık, 2009, S. 133, s. 91-104.
 • Tekşan, Mesut (2018). “Modernist ve Postmodernist Roman Bağlamında Bir Tereddüdün Romanı”, Prof. Dr. Alemdar Yalçın Armağanı, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Tekşan, Mesut (2020). Modern Romandan Modernist Romana Peyami Safa’nın Romanları. Turkish Studies, 15(5), 2711-2731. (https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies).
 • Todorov, Tzvetan (2004). Fantastik, Edebi Türe Yapısal Bir Yaklaşım, İstanbul: Metis Eleştiri.
 • Yürek, Hasan (2008). “Türk Romanında Modernist Etkinin Boyutları”, GÜ Gazi Eğitim Dergisi, Cilt 28, 1, 187-202.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4280-7892
Yazar: Mesut TEKŞAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ORDU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum -
Proje Numarası -
Teşekkür -
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2021

Bibtex @araştırma makalesi { hars957985, journal = {Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-8730}, address = {harsakademi@gmail.com}, publisher = {Hatem TÜRK}, year = {2021}, volume = {4}, pages = {1 - 21}, doi = {}, title = {HAMDİ KOÇ’UN YALNIZ KALDINIZ, PEYAMİ BEY! ROMANI VE PEYAMİ SAFA}, key = {cite}, author = {Tekşan, Mesut} }
APA Tekşan, M . (2021). HAMDİ KOÇ’UN YALNIZ KALDINIZ, PEYAMİ BEY! ROMANI VE PEYAMİ SAFA . Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi , Ölümünün 60. Yılında Peyami Safa , 1-21 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hars/issue/63484/957985
MLA Tekşan, M . "HAMDİ KOÇ’UN YALNIZ KALDINIZ, PEYAMİ BEY! ROMANI VE PEYAMİ SAFA" . Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi 4 (2021 ): 1-21 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hars/issue/63484/957985>
Chicago Tekşan, M . "HAMDİ KOÇ’UN YALNIZ KALDINIZ, PEYAMİ BEY! ROMANI VE PEYAMİ SAFA". Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi 4 (2021 ): 1-21
RIS TY - JOUR T1 - HAMDİ KOÇ’UN YALNIZ KALDINIZ, PEYAMİ BEY! ROMANI VE PEYAMİ SAFA AU - Mesut Tekşan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 21 VL - 4 IS - 2 SN - -2636-8730 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi HAMDİ KOÇ’UN YALNIZ KALDINIZ, PEYAMİ BEY! ROMANI VE PEYAMİ SAFA %A Mesut Tekşan %T HAMDİ KOÇ’UN YALNIZ KALDINIZ, PEYAMİ BEY! ROMANI VE PEYAMİ SAFA %D 2021 %J Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi %P -2636-8730 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Tekşan, Mesut . "HAMDİ KOÇ’UN YALNIZ KALDINIZ, PEYAMİ BEY! ROMANI VE PEYAMİ SAFA". Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi 4 / 2 (Temmuz 2021): 1-21 .
AMA Tekşan M . HAMDİ KOÇ’UN YALNIZ KALDINIZ, PEYAMİ BEY! ROMANI VE PEYAMİ SAFA. HARS AKADEMİ. 2021; 4(2): 1-21.
Vancouver Tekşan M . HAMDİ KOÇ’UN YALNIZ KALDINIZ, PEYAMİ BEY! ROMANI VE PEYAMİ SAFA. Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi. 2021; 4(2): 1-21.
IEEE M. Tekşan , "HAMDİ KOÇ’UN YALNIZ KALDINIZ, PEYAMİ BEY! ROMANI VE PEYAMİ SAFA", Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi, c. 4, sayı. 2, ss. 1-21, Tem. 2021