Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Effects and Sustainable Management of Internal Parasites in Sheep and Goats

Yıl 2019, Cilt 60, Sayı 2, 145 - 158, 30.12.2019
https://doi.org/10.29185/hayuretim.553435

Öz

None of the many important sheep and goat diseases pose a greater threat than internal parasites to the health of sheep and goats. Control of internal parasites is therefore of primary concern in any small ruminant health management program. Internal parasites infestation may result in a progressive decline in feed intake and impaired efficient nutrient utilization, loss in body weight, diarrhea, tissue damage, anemia, and sometimes death in sheep and goats. There are a number of parasites in the internal organs and tissues of the animals as well as on their skin. The infestation of internal parasites (particularly nematodes) in small ruminants is the most serious problem facing the small ruminant industry today. High prevalence of GI parasites, resistance against synthetic drugs, high prices, and scarcity of good quality feedstuffs may pose a great problem with significant economic loss worldwide. Producers might face great economic loss due to parasite infestation, cost of treatment, loss of production and death of animals because of heavy infestation. As with all animal health issues, prevention is the starting point for keeping the animals healthy and productive. The main approaches for controlling parasite loads and sustaining efficiency include biosecurity, resistance and flexibility, sanitation and pasture management.

Kaynakça

  • Bennett R, Christiansen K, Clifton-Hadley R. 1997. An economic study of the importance of non-notifiable diseases of farm animals in Great Britain. Epidémiologie et Santé Animale 31–32, 10.19.1–10.19.3.
  • Villalba JJ, Provenza FD, Hall JO, Lisonbee LD. 2010. Selection of tannins by sheep in response to gastrointestinal nematode infection. Journal of Animal Science 88(6): 2189-2198.
  • Hale M, Coffey L. 2011. Sustainable Control of Internal Parasites in Small Ruminant Production. www.sare.org/publications/factsheet/pdf/10AGI2011.pdf.

Koyun ve Keçilerde İç Parazitlerin Sürdürülebilir Yönetimi

Yıl 2019, Cilt 60, Sayı 2, 145 - 158, 30.12.2019
https://doi.org/10.29185/hayuretim.553435

Öz

Birçok önemli koyun ve keçi hastalıklarından hiçbiri iç parazitler kadar hayvan sağlığı için büyük bir tehdit oluşturamaz. Bu nedenle, iç parazitlerin kontrolü, küçükbaş sağlık yönetimi programında birincil öneme sahip bulunmaktadır. Koyun ve keçilerde iç parazit istilası, yem tüketimi ve besin maddelerinin kullanımında kademeli bir düşüş, canlı ağırlık kaybı, ishal, anemi, doku hasarları ve ölüm ile sonuçlanabilir. Hayvanların iç organ ve dokuları ile deri yüzeyinde yerleşen çok sayıda parazit bulunmaktadır. Küçük ruminantların iç parazitler (özellikle nematodlar) tarafından istila edilmesi en ciddi sorundur. İç parazitlerin görülme sıklığı ve sentetik ilaçlara karşı direnç beraberinde fiyatların yükselmesi ve kaliteli gıda maddelerine ulaşımın azalması ile dünya çapında büyük ekonomik kayıplarla neden olabilecek bir sorunu ortaya çıkarabilir. Parazit istilası, tedavi maliyetleri, üretim düşüşleri ve ağır istila kaynaklı hayvanlarının ölümü ile yetiştiriciler büyük ekonomik kayıplara maruz kalabilirler. Tüm hayvan sağlığı konularında olduğu gibi, korunma, hayvanları sağlıklı ve üretken tutmak için başlangıç noktasıdır. Özellikle parazit yüklerini kontrol altında tutmak ve verimliliği sürdürülebilir kılmak için temel yaklaşımlar biyogüvenlik, direnç ve esneklik, sanitasyon ve mera yönetimidir

Kaynakça

  • Bennett R, Christiansen K, Clifton-Hadley R. 1997. An economic study of the importance of non-notifiable diseases of farm animals in Great Britain. Epidémiologie et Santé Animale 31–32, 10.19.1–10.19.3.
  • Villalba JJ, Provenza FD, Hall JO, Lisonbee LD. 2010. Selection of tannins by sheep in response to gastrointestinal nematode infection. Journal of Animal Science 88(6): 2189-2198.
  • Hale M, Coffey L. 2011. Sustainable Control of Internal Parasites in Small Ruminant Production. www.sare.org/publications/factsheet/pdf/10AGI2011.pdf.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Fen
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Mehmet KOYUNCU> (Sorumlu Yazar)
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
0000-0003-0379-7492
Türkiye


Turgay TAŞKIN>
EGE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8528-9760


Farida İbrahim NAGEYE>
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8049-9216

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 60, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Koyuncu, M. , Taşkın, T. & Nageye, F. İ. (2019). Koyun ve Keçilerde İç Parazitlerin Sürdürülebilir Yönetimi . Hayvansal Üretim , 60 (2) , 145-158 . DOI: 10.29185/hayuretim.553435


26405

Creative Commons License Journal of Animal Production is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


26407 26406 26408   26409  26410263992641126412  26413   26414 26415