Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Etlik Piliç Karma Yemlerine İlave Edilen Karotenoidlerin Performans ve Kan Parametreleri Üzerine Etkileri

Yıl 2021, Cilt: 62 Sayı: 1, 53 - 60, 30.06.2021
https://doi.org/10.29185/hayuretim.793691

Öz

Amaç: Çalışmada etlik piliç karma yemlerine ilave edilen karotenoidlerin performans üzerine etkileri incelenmiştir.
Materyal Metot: Bu amaçla 840 adet günlük yaşta Ross 308 erkek etlik civciv rastgele yedi gruba ayrılmıştır. Birinci grup; renk maddesi katkısı yapılmayan ve standart yemle beslenen kontrol grubu, ikinci grup; standart karma yeme 80 ppm likopen ilaveli, üçüncü grup; standart karma yeme 80 ppm lutein ilaveli, dördüncü grup; standart karma yeme 80 ppm zeaksantin ilaveli, beşinci grup; standart karma yeme 40 ppm likopen ve 40 ppm lutein ilaveli, altıncı grup; standart karma yeme 40 ppm likopen ve 40 ppm zeaksantin ilaveli, yedinci grup ise 40 ppm zeaksantin ve 40 ppm lutein ilaveli olacak şekilde düzenlenmiştir. Yem ve su ad-libitum olarak sunulmuştur.
Bulgular: Etlik piliçlere ait canlı ağırlıklar, canlı ağırlık artışları, yem tüketimleri ve yemden yararlanma oranları, karkas ve karkas parça ağırlıkları (g) ve oransal değerleri (%), yenilebilir ve diğer iç organ ağırlıkları (g) ile oransal değerleri (%), sindirim sistemi organ ağırlıkları (g) ile oransal değerleri (%) ve kan parametreleri saptanmıştır.
Sonuçlar: Çalışmadan elde edilen sonuçlar incelendiğinde renk maddelerinin ilavesi canlı ağırlık üzerine önemli farklılıklara neden olmuştur (P<0.05). Bu sonuçların neticesinde lutein, likopen ve zeaksantinin kanatlı karma yemlerine yem katkı maddesi olarak ilavesinin olumlu etkileri olduğu sonucuna varılmıştır.

Destekleyen Kurum

Ege Üniversitesi BAP

Kaynakça

 • Al-Betawi, N.A., 2005, Preliminary study on tomato pomace as unusual feedstuff in broiler diets. Pakistan Journal of Nutrition, 4(1): 57-63.
 • Anonim, 2016, Gıdalardaki pigmentler ve fenolojik bileşikler. Gıda Teknolojisi. Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/G%C4%B1dalardaki%20Pigmentler%20ve%20Fenolik%20Bile%C5%9Fikler.pdf. (Erişim tarihi: 27 Kasım 2018).
 • Apanoğlu, Z., 2008, Etlik piliç rasyonlarına likopen ve organik krom ilavesinin performans ve bazı kan metabolitleri üzerine etkileri. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Bağdatlıoğlu, N, ve Demirbuker, B., 1999, Gıda işlemede karotenoidlerde meydana gelen gelişmeler. Gıda, 9: 48-51.
 • Blum, A., Merei, M., Karem, A., Blum, N., Ben-Arzi, S. and Wirsansky, I., 2006, Effects of tomatoes on the lipid profile. Clinical Investigation Medicine 29(5): 298-300.
 • Cohen, L.A., 2002, A review of animal model studies of tomato carotenoids, lycopene, and cancer chemoprevention. Experimental Biology and Medicine, 227: 10-18.
 • Doğan, N., 2007, Rasyon likopen içeriğinin yumurtacı tavuklarda yumurta verimi, yumurta kalite özellikleri ve bazı kan parametreleri üzerine etkileri. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Düzgüner, V., Küçükgül, A., Erdoğan, S., Çelik, S. and Şahin, K., 2008, Effect of lycopene administration on plasma glucose, oxidative stress and 49 body weight in streptozotocin diabetic rats. Journal of Applied Animal Research, 33: 17-20.
 • Frederiksen, H., Rasmussen, S.E., Schroder, M., Bysted, A., Jakobsen, J. and Frandsen, H., 2007, Dietary supplementation with an extract of lycopene-rich tomatoes does not reduce atherosclerosis in Watanabe Heritable Hyperlipidemic rabbits. British Journal of Nutrition. 97(1): 6-10.
 • Kopsell, D.A. and Kopsell, D.E., 2006, Accumulation and bioavailability of dietary carotenoids in vegetable crops. Trends of Plant Science, 11: 499-507.
 • Koreleski, J. and Swiatkiewicz, S., 2007, Dietary supplementation with plant extracts, xantophylls and synthetic antixidants: Effect on fatty acid profile and oxidative stability of frozen stored chicken breast meat. Journal Animal Feed Science, 16: 463-471.
 • Krinsky, N.I. and Johnson, E.J., 2005, Carotenoid actions and their relation to health and disease. Molecular Aspects of Medicine, 26: 459-516.
 • Leal, M., Shimada, A. Ruiz. F., Mejia, D.E. and Gonzalez M.E., 1999, Effect of lycopene on lipid peroxidation and glutathione dependent enzymse induced by T-2 toxin in vivo. Toxicology Letters, 109: 1-10.
 • Lee, K.W., Choo, W.D., Kang, C.W. and An, B.K., 2016, Effect of lycopene on the copper-induced oxidation of low-density lipoprotein in broiler chickens. SpinringerPlus 5: 389-397.
 • Mahdavi, S., Mehmannavaz, Y., Nobakht, A. and Zakeri, A., 2013, The effects of different amounts of Mentha pulegium L. on immune system performance of broiler chickens. International Journal of Basic and Applied Sciences, 4: 381-384.
 • Perez-Vendrell, A.M., Hernàndez, J.M., Llauradò, L., Schierle, J. and Brufau, J., 2001, Influence of source and ratio of xanthophyll pigments on broiler chicken pigmentation and performance. Poultry Science, 80: 320-326.
 • Rao, A.V., 2002, Lycopene, tomatoes, and the prevention of coronary heart disease. Experimental Biology and Medicine. 227(10): 908-913.
 • SAS., 1998, PC SAS User’s Guide: Statistics. SAS Inst. Cary.
 • Sevcikova S., Skrivan M., Dlouha G. and Koucky M., 2006, The effect of selenium source on the performance and meat quality of broiler chickens. Czech Journal of Animal Science, 51: 449-457.
 • Stahl, W, and Sies, H., 1996, Lycopene: A biologically important carotenoid for humans. Archives of Biochemistry and Biophysics, 336: 1-9.
 • Şahin, K., Onderci, M., Şahin, N., Gursu, M.F. and Kucuk, O., 2006, Effects of lycopene supplementation on antioxidant status, oxidative stress, performance and carcass characteristics in heat-stressed Japanese quail. Journal of Thermal Biology, 31: 307-312.
 • Taluğ, A.M., 1991, Bazı doğal ve sentetik renk maddelerinin broiler deri rengi ve verimle ilgili kriterler üzerine etkileri. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • Woutersen, R.A., Wolterbeek, A.P.M., Appel, M.J., Van-der Berg, H., Goldbohm, R.A. and Feron, V.J., 1999, Safety evaluation of synthetic β-carotene. Critical Reviews in Toxicology, 29: 515-542.
 • Yannakopoulos, A.L., Tserveni-Gousi, A.S. and Christaki, E.V., 1992, Effect of locally produced tomato meal on the performance and the egg quality of laying hens. Animal Feed Science and Technology, 36(1-2): 53-57.
 • Yenice, E., Mızrak, C., Can, M. ve Yıldırım, U., 2007, Yumurta tavuğu yemlerinde doğal renk maddesi kem-glo’nun sentetik renk maddeleri yerine kullanım olanakları. Tavukçuluk Araştırma Dergisi, 7(1): 38-41.

Etlik Piliç Karma Yemlerine İlave Edilen Karotenoidlerin Performans, Karkas ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri

Yıl 2021, Cilt: 62 Sayı: 1, 53 - 60, 30.06.2021
https://doi.org/10.29185/hayuretim.793691

Öz

Kaynakça

 • Al-Betawi, N.A., 2005, Preliminary study on tomato pomace as unusual feedstuff in broiler diets. Pakistan Journal of Nutrition, 4(1): 57-63.
 • Anonim, 2016, Gıdalardaki pigmentler ve fenolojik bileşikler. Gıda Teknolojisi. Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/G%C4%B1dalardaki%20Pigmentler%20ve%20Fenolik%20Bile%C5%9Fikler.pdf. (Erişim tarihi: 27 Kasım 2018).
 • Apanoğlu, Z., 2008, Etlik piliç rasyonlarına likopen ve organik krom ilavesinin performans ve bazı kan metabolitleri üzerine etkileri. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Bağdatlıoğlu, N, ve Demirbuker, B., 1999, Gıda işlemede karotenoidlerde meydana gelen gelişmeler. Gıda, 9: 48-51.
 • Blum, A., Merei, M., Karem, A., Blum, N., Ben-Arzi, S. and Wirsansky, I., 2006, Effects of tomatoes on the lipid profile. Clinical Investigation Medicine 29(5): 298-300.
 • Cohen, L.A., 2002, A review of animal model studies of tomato carotenoids, lycopene, and cancer chemoprevention. Experimental Biology and Medicine, 227: 10-18.
 • Doğan, N., 2007, Rasyon likopen içeriğinin yumurtacı tavuklarda yumurta verimi, yumurta kalite özellikleri ve bazı kan parametreleri üzerine etkileri. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Düzgüner, V., Küçükgül, A., Erdoğan, S., Çelik, S. and Şahin, K., 2008, Effect of lycopene administration on plasma glucose, oxidative stress and 49 body weight in streptozotocin diabetic rats. Journal of Applied Animal Research, 33: 17-20.
 • Frederiksen, H., Rasmussen, S.E., Schroder, M., Bysted, A., Jakobsen, J. and Frandsen, H., 2007, Dietary supplementation with an extract of lycopene-rich tomatoes does not reduce atherosclerosis in Watanabe Heritable Hyperlipidemic rabbits. British Journal of Nutrition. 97(1): 6-10.
 • Kopsell, D.A. and Kopsell, D.E., 2006, Accumulation and bioavailability of dietary carotenoids in vegetable crops. Trends of Plant Science, 11: 499-507.
 • Koreleski, J. and Swiatkiewicz, S., 2007, Dietary supplementation with plant extracts, xantophylls and synthetic antixidants: Effect on fatty acid profile and oxidative stability of frozen stored chicken breast meat. Journal Animal Feed Science, 16: 463-471.
 • Krinsky, N.I. and Johnson, E.J., 2005, Carotenoid actions and their relation to health and disease. Molecular Aspects of Medicine, 26: 459-516.
 • Leal, M., Shimada, A. Ruiz. F., Mejia, D.E. and Gonzalez M.E., 1999, Effect of lycopene on lipid peroxidation and glutathione dependent enzymse induced by T-2 toxin in vivo. Toxicology Letters, 109: 1-10.
 • Lee, K.W., Choo, W.D., Kang, C.W. and An, B.K., 2016, Effect of lycopene on the copper-induced oxidation of low-density lipoprotein in broiler chickens. SpinringerPlus 5: 389-397.
 • Mahdavi, S., Mehmannavaz, Y., Nobakht, A. and Zakeri, A., 2013, The effects of different amounts of Mentha pulegium L. on immune system performance of broiler chickens. International Journal of Basic and Applied Sciences, 4: 381-384.
 • Perez-Vendrell, A.M., Hernàndez, J.M., Llauradò, L., Schierle, J. and Brufau, J., 2001, Influence of source and ratio of xanthophyll pigments on broiler chicken pigmentation and performance. Poultry Science, 80: 320-326.
 • Rao, A.V., 2002, Lycopene, tomatoes, and the prevention of coronary heart disease. Experimental Biology and Medicine. 227(10): 908-913.
 • SAS., 1998, PC SAS User’s Guide: Statistics. SAS Inst. Cary.
 • Sevcikova S., Skrivan M., Dlouha G. and Koucky M., 2006, The effect of selenium source on the performance and meat quality of broiler chickens. Czech Journal of Animal Science, 51: 449-457.
 • Stahl, W, and Sies, H., 1996, Lycopene: A biologically important carotenoid for humans. Archives of Biochemistry and Biophysics, 336: 1-9.
 • Şahin, K., Onderci, M., Şahin, N., Gursu, M.F. and Kucuk, O., 2006, Effects of lycopene supplementation on antioxidant status, oxidative stress, performance and carcass characteristics in heat-stressed Japanese quail. Journal of Thermal Biology, 31: 307-312.
 • Taluğ, A.M., 1991, Bazı doğal ve sentetik renk maddelerinin broiler deri rengi ve verimle ilgili kriterler üzerine etkileri. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • Woutersen, R.A., Wolterbeek, A.P.M., Appel, M.J., Van-der Berg, H., Goldbohm, R.A. and Feron, V.J., 1999, Safety evaluation of synthetic β-carotene. Critical Reviews in Toxicology, 29: 515-542.
 • Yannakopoulos, A.L., Tserveni-Gousi, A.S. and Christaki, E.V., 1992, Effect of locally produced tomato meal on the performance and the egg quality of laying hens. Animal Feed Science and Technology, 36(1-2): 53-57.
 • Yenice, E., Mızrak, C., Can, M. ve Yıldırım, U., 2007, Yumurta tavuğu yemlerinde doğal renk maddesi kem-glo’nun sentetik renk maddeleri yerine kullanım olanakları. Tavukçuluk Araştırma Dergisi, 7(1): 38-41.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Selim MERT
EGE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ, YEMLER VE HAYVAN BESLEME ANABİLİM DALI
0000-0003-2083-0450
Türkiye


Figen KIRKPINAR
EGE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ, YEMLER VE HAYVAN BESLEME ANABİLİM DALI
0000-0002-2018-755X
Türkiye

Proje Numarası 2011-ZRF-032
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 62 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Mert, S. & Kırkpınar, F. (2021). Etlik Piliç Karma Yemlerine İlave Edilen Karotenoidlerin Performans ve Kan Parametreleri Üzerine Etkileri . Hayvansal Üretim , 62 (1) , 53-60 . DOI: 10.29185/hayuretim.793691


26405

Creative Commons License Journal of Animal Production is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


26407 26406 26408   26409  26410263992641126412  26413   26414 26415