Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Kemoterapi Alan Hastalara Bakım Veren Aile Üyelerinin Yaşam Kalitesi Ve Etkileyen Faktörler

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 1, 35 - 44, 12.04.2023
https://doi.org/10.54189/hbd.1189507

Öz

Amaç: Bu araştırma, kemoterapi hastalarına bakım veren aile üyelerinin yaşam kalitesini belirlenmek amacıyla yapıldı.
Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma, 2018 yılında özel bir hastanenin kemoterapi ünitesinde yapıldı. Çalışmaya kemoterapi tedavisi gören 120 hastanın aile üyesi katıldı. Veriler “Hasta Yakınlarını Tanıtıcı Bilgi Formu’’ ve “Aile-Yaşam Kalitesi Ölçeği’’ ile toplandı.
Bulgular: Bakım verenlerin %55.8’nin kadın, %82.5’inin evli, %61,7’sinin çalışmadığı, %55’inin eşler olduğu belirlendi. Aile üyelerinin fiziksel sağlıklarının kötü olmadığı, psikolojik durumları ve ekonomik etkilenme durumlarının orta düzeyde olduğu tespit edildi. Tanıya yaklaşımlarına bakıldığında, endişe verici ve üzücü olarak ifade ettikleri görüldü. Yaş, eğitim, medeni durum, meslek, çocuk sahibi olma değişkenlerinin aile –yaşam kalite düzeylerini etkilemediği belirlendi. Kadın bakım vericilerin yaşam kalitelerinin ve duygusal yaklaşımlarının daha kötü olduğu, çalışanların ekonomik olarak daha çok etkilendiği saptandı. Hastayla olan ilişkisi olumsuz etkilenen aile üyelerinin fiziksel sağlıklarının daha çok bozulduğu görüldü. Hasta yakınlarının %58’i bakım sürecinde sağlık personellerinden destek almak istediklerini ve %49,2’si bunu telefon ile almak istediğini belirtti.
Sonuç: Araştırmanın sonucunda, bakım veren aile üyelerinin yaşam kalitesinin, orta düzeyde etkilendiği belirlendi.

Destekleyen Kurum

Yok

Kaynakça

  • 1. Akça, D., Şentürk, S., Bıçak, D. (2018). Kanserli hasta yakınlarının yaşadıkları sorunlar ve hemşirelik yaklaşımı. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 5(1),35-39.
  • 2. Alptekin, S. (2010). Charecteristics and quality of life analysis of caregivers of cancer patients. Medical Oncology, 27(3), 607–617. DOI: 10.1007/s12032-009-9256-2.
  • 3. Ayabakan-Cot, D., Ates, E., Kurt, B., Nazlican, E., Akbala, M. (2017). Investigation of depression and quality of life factors in cancer patients' caregivers. J BUON,22(2), 524-529.
Toplam 3 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hemşirelik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Şule Çalışır Kundakçı 0000-0002-8820-8046

Birsen Yürügen 0000-0001-6834-7519

Yayımlanma Tarihi 12 Nisan 2023
Gönderilme Tarihi 15 Ekim 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Çalışır Kundakçı, Ş., & Yürügen, B. (2023). Kemoterapi Alan Hastalara Bakım Veren Aile Üyelerinin Yaşam Kalitesi Ve Etkileyen Faktörler. Hemşirelik Bilimi Dergisi, 6(1), 35-44. https://doi.org/10.54189/hbd.1189507