Amaç ve Kapsam

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Helal Gıda Ar-Ge Merkezi tarafından çıkarılan Helal ve Etik Araştırmalar dergisi/Journal of Halal and Ethical Research, helal ve etik araştırmalar kapsamında farklı disiplinlerin bir araya geldiği akademik bir platformda yer almayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda dergimiz, helal ve sağlıklı gıda, beslenme, gıda katkı maddeleri, taklit/tağşiş tespiti ve metot geliştirme, ilaç ve kozmetik ürünleri ve bunlara ait katkı maddeleri ile turizm-otelcilik ve gastronomi gibi disiplinlere ek olarak her alanda yaşanan etik problemleri de içine alan konularda orijinal araştırma, derleme veya raporlara yer vermektedir. 

Dergimiz Helal ve Etik araştırmalar kapsamında;

Sağlıklı ve Helal Gıda,

Sağlıklı ve Helal Beslenme,

Helal Gıda ve Alternatif Katkı Maddeleri,

Gıda Endüstrisinde Etik Problemler,

Taklit/Tağşiş Tespiti ve Metot Geliştirme,

Kozmetik Ürünler ve Katkı Maddeleri,

İlaç ve Tıbbi Ürünler,

Toplum ve Etik,

Turizm-Otelcilik, Gastronomi vb alanlarda/konularda orijinal araştırma makalesi, derleme ve rapor kabul edilmektedir.


Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık

Dizinler ve Platformlar / Indexes and Platforms

22294    22295