Dergi Kurulları

Editör Kurulu

Hasan YETİM, hasan.yetim@izu.edu.tr, İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Mustafa YAMAN, mustafa.yaman@izu.edu.tr, İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Mustafa BORAN, mustafa.boran@comu.edu.tr, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Yayın veya Danışma Kurulu

Prof. Dr. Adem ELGÜN (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi)
Prof. Dr. Ekrem ERDEM (Erciyes Üniversitesi)
Prof. Dr. Erdoğan KÜÇÜKÖNER (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Prof. Dr. Fatih GÜLTEKİN (Lokman Hekim Üniversitesi)
Prof. Dr. Hacı Mehmet GÜNAY (Sakarya Üniversitesi)
Prof. Dr. Hasan SEÇEN (Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet AKBULUT (Selçuk Üniversitesi)
Prof. Dr. Murat ŞİMŞEK (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa TAYAR (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Necmettin KIZILKAYA (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Orhan ÇEKER (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Prof. Dr. Osman SAĞDIÇ (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Recep CİCİ (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi)
Prof. Dr. Saffet KÖSE (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)
Prof. Dr. Selman TÜRKER (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hamdi YILDIRIM (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi)

Alan Editörü

Murat Şimşek, muratsimsek76@hotmail.com, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Murat ŞİMŞEK MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İSLAM EKONOMİSİ VE FİNANSI ENSTİTÜSÜ Türkiye
İlahiyat, Temel İslam Bilimleri, İslam Hukuku, islam Ekonomisi, İslami Sigortacılık
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları

Sayı Editörü

Mustafa BORAN, mustafa.boran@comu.edu.tr, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Dizinler ve Platformlar / Indexes and Platforms

22294    22295