Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 131 - 155 2020-10-05

Dijital Yerlilerin Mobil Reklamlardaki Rolü ve Tercihleri Üzerine Bir Araştırma

Mehtap AK TULGAR [1]


Dijitalleşme ile beraber, pazarlama formları da değişmeye başlamıştır. Böylece mobil ortam daha da gelişmeye ve büyümeye başlamıştır. Mobil cihazların ortaya çıkmasıyla birlikte mobil reklamcılık önemli bir ivme kazanmıştır. Bununla birlikte, yeni cihazlar toplumsal değişim ve gelişmenin öncüsü halini almıştır. Bunun sonuncunda, yeni hedef kitle olan Dijital Yerlilerin bu platformda nasıl iletişim kurduğu, satın alma ve zamanın çoğunu bu alanda harcamasından dolayı, markalarda yeni hedef kitlenin istek ve ihtiyaçlarına yönelik iletişim stratejilerini belirlemesi gerekmektedir. Dolayısıyla, bu çalışmanın amacı, mobil reklamcılığın dijital yerliler üzerindeki tercihlerini incelemektedir. Yeni kuşak tüketici olan dijital yerlilerin mobil reklamlarda içerik, stil ve işlevsellik açısından tercihlerini ortaya koymaktır. Bu çalışmanın örneklemi 16-24 yaş arasında lise ve üniversite öğrencisi, sosyal medyayı aktif kullanan kadın ve erkek seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak da anket seçilmiştir. Anket sonuçları incelendiğinde, sonuçlarına göre, mobil reklamların gerçekçi ve bilgilendirici olması gerektiğini belirtirlerken, aynı zamanda reklam içeriklerin eğlenceli olması gerektiğini dile getirmektedirler. Gerçek hayattan uzman ve güvenilir kaynaklar tarafından mesajların Dijital Yerlilere iletilmesi gerektiğini vurgulamaktadırlar. Ayrıca, interaktiflik ve marka ile arasındaki iki yönlü iletişim dijital yerlilerde de önem atfetmektedir.
Mobil Reklamcılık, Kuşaklar, Dijital Yerliler
  • Adıgüzel, M.,Batur, H.Z. ve Ekşili N.(2014). Kuşakların Değişen Yüzü ve Y Kuşağı ile Ortaya Çıkan Yeni Çalışma Tarzı: Mobil Yakalılar, 1(19), 165-182. Altuğ, N. ve Yürük, P.(2013). 2000 ve 2011 Yılları Arasında Tüketicilerin Mobil Reklamlara Olan Tutumlarını İncelemeye Yönelik Yapılan Araştırmalar, 15(1), 11-28. Altuntuğ, N.(2012). Kuşaktan Kuşağa Tüketim Olgusu ve Geleceğin Tüketici Profili, 4(1), 203-212. Aka, B.(2018). Bebek Patlaması, X ve Y Kuşağı Yöneticilerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Kamu ve Özel Sektör Farklılıklarına Göre İncelenmesi: Bir Araştırma, 9(20), 118-135. Arklan, Ü. ve Taşdemir, E.(2008). Bilgi Toplumu ve İletişim: Bilginin Yayılması Sürecinde Kitle İletişim Araçları ve İnternet, 5(3), 68-80. Arslan, A. ve Staub, S.(2014). Kuşak Teorisi ve İç Girişimcilik Üzerine Bir Araştırma, 6(11), 3-23. Barutçu, S. ve Sarıtaş, E.(2017). Kuşaklar ve Pazarlama İletişimi: Kuşakların Dijital Pazarlama Unsurlarına Yönelik Tutumu, 62, 481-495. Doğaner, M. ve Kuyucular Y. Mobil Reklam Faaliyetlerinin Tüketici Algısı Üzerine Etkileri: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştrma, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(3), 236-255. Erdem, R ve Mücevher, M.H.(2018). X Kuşağı Akademisyenler ile Y Kuşağı Öğrencilerin Birbirlerine Karşı Algıları, 9(22), 60-74. Gündüz, Ş. ve Pekçetaş, T.(2018). Kuşaklar ve Örgütsel Sessizlik/Seslilik, 6(1), 89-115. Karabulut, B.(2015). Bilgi Toplumu Çağında Dijital Yerliler, Göçmenler ve Melezler, 21, 11-23. Kuyucu, M.(2017). Y Kuşağı ve Teknoloji: Y Kuşağının İletişim Teknolojilerini Kullanım Alışkanlıkları, 5(2), 846-869. Sarı, E. ve Harta, G.(2012). Kuşakların Tüketim ve Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Araştırma, 11(61), 968-980. Seymen, F. A.(2017). Y ve Z Kuşak İnsanı Özelliklerinin Milli Eğitim Bakanlığı 2014-2019 Stratejik Programı ve TÜBİTAK Vizyon 2023 Öngörüleri ile İlişkilendirilmesi, 10(4), 467-489. Smith, K.T. (2019), Mobile Advertising to Digital Natives: preferences on content, style, personalization, and functionality, 27(1), 67-80. Şener, A., Babaoğul M. ve Buğday, E.B. Tüketici Yazıları, TÜPEDAM. Yıldız Kakırman, A. (2012). Dijital Yerliler Gerçekten Yerli mi Yoksa Melez mi? 5(7), 820-833. Özgüven, N.(2013). Tüketicilerin Mobil Reklamcılığı Kabullenmelerinde Etkili Olan Faktörler Üzerine Bir Uygulama, 11(21), 7-28. Özgüven, N.(2013). Tüketicilerin Mobil Reklamcılığa Karşı Tutumlarının Analizi, Bursa, Dora Basım. Öztürk, R. G.(2013). Dijital Reklamcılık ve Gençlik, İstanbul Beta Basım AŞ. Terzi, O. ve Kızgın, Y.(2017). Mobil Pazarlama Uygulamalarının Y Kuşağı Açısından Değerlendirilmesi: Muğla İli Örneği, 19(40), 199-219. Webrazzi(2019). https://webrazzi.com/2019/03/19/iab-turkiye-dijital-reklamlar-2018de-yuzde-142-buyuyerek-247-milyar-tlye-ulasti/ Erişim Tarihi: 21.04.2019.
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1024-9905
Yazar: Mehtap AK TULGAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 13 Ocak 2020
Kabul Tarihi : 11 Eylül 2020
Yayımlanma Tarihi : 5 Ekim 2020

Bibtex @araştırma makalesi { hire674165, journal = {Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-753X}, address = {}, publisher = {İstanbul Ticaret Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {131 - 155}, doi = {}, title = {Dijital Yerlilerin Mobil Reklamlardaki Rolü ve Tercihleri Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Ak Tulgar, Mehtap} }
APA Ak Tulgar, M . (2020). Dijital Yerlilerin Mobil Reklamlardaki Rolü ve Tercihleri Üzerine Bir Araştırma . Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi , 3 (2) , 131-155 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hire/issue/57099/674165
MLA Ak Tulgar, M . "Dijital Yerlilerin Mobil Reklamlardaki Rolü ve Tercihleri Üzerine Bir Araştırma" . Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi 3 (2020 ): 131-155 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hire/issue/57099/674165>
Chicago Ak Tulgar, M . "Dijital Yerlilerin Mobil Reklamlardaki Rolü ve Tercihleri Üzerine Bir Araştırma". Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi 3 (2020 ): 131-155
RIS TY - JOUR T1 - Dijital Yerlilerin Mobil Reklamlardaki Rolü ve Tercihleri Üzerine Bir Araştırma AU - Mehtap Ak Tulgar Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 131 EP - 155 VL - 3 IS - 2 SN - -2636-753X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi Dijital Yerlilerin Mobil Reklamlardaki Rolü ve Tercihleri Üzerine Bir Araştırma %A Mehtap Ak Tulgar %T Dijital Yerlilerin Mobil Reklamlardaki Rolü ve Tercihleri Üzerine Bir Araştırma %D 2020 %J Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi %P -2636-753X %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Ak Tulgar, Mehtap . "Dijital Yerlilerin Mobil Reklamlardaki Rolü ve Tercihleri Üzerine Bir Araştırma". Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi 3 / 2 (Ekim 2020): 131-155 .
AMA Ak Tulgar M . Dijital Yerlilerin Mobil Reklamlardaki Rolü ve Tercihleri Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi. 2020; 3(2): 131-155.
Vancouver Ak Tulgar M . Dijital Yerlilerin Mobil Reklamlardaki Rolü ve Tercihleri Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi. 2020; 3(2): 131-155.
IEEE M. Ak Tulgar , "Dijital Yerlilerin Mobil Reklamlardaki Rolü ve Tercihleri Üzerine Bir Araştırma", Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 131-155, Eki. 2020