Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 56 - 86 2020-10-05

DİJİTAL DİPLOMASİ VE SOSYAL MEDYA: BARIŞ PINARI HAREKATI KAPSAMINDA TÜRKİYE WASHİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİNİN TWİTTER KULLANIMI

Murat ÖZDEMİR [1]


Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşması, küreselleşen dünyada pek çok değişimi beraberinde getirmiştir. Bu değişim, toplumun tüm yönlerini etkilediği gibi iletişim süreçlerini de etkilemiştir. Yeni medya ve yeni iletişim teknolojilerinin bu etkisi, devletlerin ya da iktidarların uluslararası halklarla olan ilişkilerine yansımış, devletlerin diplomasi pratikleri, yöntemleri değişmiştir. Gelişen teknolojilerle beraber dijital diplomasi anlayışı ön plana çıkmış ve dijital alt yapılardan faydalanılarak diplomatik girişimlerde bulunulmuştur. Hedef kitlelere yönelik yapılan kampanya, strateji ve yöntemler dijital ve sosyal ağlar üzerinden gerçekleştirilmekte, herhangi bir konuda devletlerin aleyhinde gerçekleşecek olumsuz durumlar karşısında anlık bilgilendirme yapılabilmektedir. Dijital diplomasi, geleneksel diplomasi anlayışından farklı olarak etkileşime dayalı, iki yönlü ve diyaloglara açık bir süreci temsil eder. Sosyal medya ağları ve kanalları, bu temsil sürecinin en önemli aktörleridir. Bu çalışmada, dijital diplomasinin amaçları doğrultusunda Türkiye Washington Büyükelçiliğinin Barış Pınarı Harekâtı konusunda Twitter kullanımı incelenmiştir. Çalışmanın amacı, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Washington Büyükelçiliğinin dijital diplomasi kanallarını etkin bir şekilde kullanıp kullanmadığını sorgulamaktır. Çalışmada yöntem olarak içerik analizi kullanılmış ve büyükelçiliğin harekât boyunca #OperationPeaceSpring etiketiyle paylaştığı içerikler analiz edilmiştir. Çalışmada üç hipotez belirlenmiş ve etkileşim, cevap verme gibi genel kriterlere bakılarak hipotezler sınanmıştır. Çalışma sonucunda, Türkiye Washington Büyükelçiliğinin Barış Pınarı Harekâtı konusunda Twitter kullanımını etkin bir şekilde gerçekleştirmediği görülmüştür.
Kamu Diplomasisi, Dijital Diplomasi, Sosyal Medya, Twitter
 • Aziz, A. (1990). Araştırma Yöntemleri-Teknikleri ve İletişim. Ankara: A.Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Basın-Yayın Yüksekokulu Basımevi.
 • Castells, M. (2016). İletişimin Gücü. E. Kılıç (Çev.), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Çömlekçi, M. F. (2019). Dijitalleşen Diplomasi ve Sosyal Medya Kullanımı: Büyükelçilik Facebook Hesapları Üzerine Bir Araştırma. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 8, 1, 1-12.
 • Dinata, M. S. J. (2014). Twiplomacy: How Twitter Affects Contemporary Public Diplomacy. Universitas Paramadina.
 • Dumčiuvienė, A. (2016). Twiplomacy: the meaning of social media to public diplomacy and foreign policy of Lithuania. Lithuanian Foreign Policy Review. 35. 10.1515/lfpr-2016-0025. Giddens, A. (1991). The Consequences of Modernity. Stanford: Stanford University Press.
 • Gregory, B. (2011). American Public Diplomacy: Enduring Characteristics, Elusive Transformation, The Hague Journal of Diplomacy, 6:3/4, s. 353-369.
 • Grunig, J. (2005). Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik, İstanbul: Rota Yayıncılık.
 • Hanson, F. (2012). Baked in and wired: eDiplomacy@State, Foreign Policy Paper Series içinde (s.1-41). Washington, DC: Brookings Institution.
 • Holmes, M. (2015). Digital Diplomacy and International Change Management. Bjola, C. ve Holmes (Ed.), Digital Diplomacy: Theory and Practice içinde (s.1-14). London and New York: M.Routledge Taylor ve Francis Group.
 • Kampf, R., Manor I., ve Segev, E. (2015). Digital diplomacy 2.0? Across-national comparison of public engagement in Facebook and Twitter. The Hague Journal of Diplomacy, 10 (4): 331–362.
 • Koyuncu, S. (2018). Temel Dinamikleri Bakımından Kamu Diplomasisi Yaklaşımları: Türkiye ve ABD. Harsiyat İlmi, Harsi ve İçtimai Araştırmalar Dergisi, (2), 3, 12-30.
 • Kurt, G. (2015). Sosyal Medya ve Dijital Diplomasi: Dijital Kamusal Alanda Zaman ve Mekân Sıkışması. Deniz Yengin (Ed.), Sosyal Medya Araştırmaları içinde (s.331-356). İstanbul: Paloma Yayınevi.
 • Manheim, J. B. (1990). Strategic Public Diplomacy: The Evolution of Influence. NY: Oxford University Press.
 • Melissen, J. (2007), The New Public Diplomacy: Between Theory and Practice. Jan Melissen (Ed.), The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations içinde (s. 3- 28). New York: Palgrave Macmillan.
 • Melissen, J. (2013). Public Diplomacy, (Eds.), A. F. Cooper; J. Heine; R. Thakur. The Oxford Handbook of Modern Diplomacy içinde (s. 436- 452) Oxford: Oxford University Press.
 • Murrow, M. L. (2002). Public Diplomacy. Londra: Foreign Policy Center.
 • Nye, J. (2017). Dünya Siyasetinde Başarının Anahtarı: Yumuşak Güç. Ankara: BB101 Yayınları.
 • Özlü, Ö. (2019). Kamu Diplomasisi Oluşturulmasında Dijital Diplomasinin Etkisi: Türkiye’de Bulunan Büyükelçiliklerin Twitter Kullanımı. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Maltepe Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Rashica, V. (2018). The Benefits and Risks of Digital Diplomacy, SEEU Revıew (13), 1, 75-89.
 • Sancar, G. A. (2017). "Dijital Diplomaside Instagramın Rolü: Come See Turkey Örneği.", 1. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı, 371-380.
 • Seib, P. (2012). Real-time diplomacy: Politics and Power in the Social Media Era. New York: Palgrave-Macmillan.
 • Snow, N. (2009). Rethinking Public Diplomacy. Nancy Snow & Philip M. Taylor (Ed.), Routledge Handbook of Public Diplomacy. New York: Routledge International Handbooks.
 • Twitter (2019). https://twiplomacy.com/blog/twiplomacy-study-2018/ (Erişim tarihi: 16.12.2019).
 • Twitter (2019). https://twitter.com/rterdogan/status/1181920482964250624 (Erişim tarihi: 18.11.2019).
 • Twitter (2019).https://about.twitter.com/tr.html (Erişim tarihi: 01.11.2019).
 • Twitter (2019). https://twitter.com/turkishembassy (Erişim tarihi: 10.12.2019).
 • Van Dijk, J. (2018). Ağ Toplumu. Ö. Sakin (Çev.), İstanbul: Epsilon Yayınevi.
 • Yıldırım, B. (2015). İçerik Çözümlemesi Yönteminin Tarihsel Gelişimi Uygulama Alanları ve Aşamaları. B. Yıldırım (Der.). İletişim Araştırmalarında Yöntemler: Uygulama ve Örneklerle içinde (s. 105-155), Konya: Literatürk Akademia.
 • Yücel, G., İzgi, H. İ. (2013, 13 Mayıs). Twiplomacy Dünya Liderlerinin Dijital Diplomasi Karnesi. Digital Age, s.64.
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5421-8828
Yazar: Murat ÖZDEMİR (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 14 Ocak 2020
Kabul Tarihi : 7 Temmuz 2020
Yayımlanma Tarihi : 5 Ekim 2020

Bibtex @araştırma makalesi { hire674695, journal = {Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-753X}, address = {}, publisher = {İstanbul Ticaret Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {56 - 86}, doi = {}, title = {DİJİTAL DİPLOMASİ VE SOSYAL MEDYA: BARIŞ PINARI HAREKATI KAPSAMINDA TÜRKİYE WASHİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİNİN TWİTTER KULLANIMI}, key = {cite}, author = {Özdemi̇r, Murat} }
APA Özdemi̇r, M . (2020). DİJİTAL DİPLOMASİ VE SOSYAL MEDYA: BARIŞ PINARI HAREKATI KAPSAMINDA TÜRKİYE WASHİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİNİN TWİTTER KULLANIMI . Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi , 3 (2) , 56-86 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hire/issue/57099/674695
MLA Özdemi̇r, M . "DİJİTAL DİPLOMASİ VE SOSYAL MEDYA: BARIŞ PINARI HAREKATI KAPSAMINDA TÜRKİYE WASHİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİNİN TWİTTER KULLANIMI" . Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi 3 (2020 ): 56-86 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hire/issue/57099/674695>
Chicago Özdemi̇r, M . "DİJİTAL DİPLOMASİ VE SOSYAL MEDYA: BARIŞ PINARI HAREKATI KAPSAMINDA TÜRKİYE WASHİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİNİN TWİTTER KULLANIMI". Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi 3 (2020 ): 56-86
RIS TY - JOUR T1 - DİJİTAL DİPLOMASİ VE SOSYAL MEDYA: BARIŞ PINARI HAREKATI KAPSAMINDA TÜRKİYE WASHİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİNİN TWİTTER KULLANIMI AU - Murat Özdemi̇r Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 56 EP - 86 VL - 3 IS - 2 SN - -2636-753X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi DİJİTAL DİPLOMASİ VE SOSYAL MEDYA: BARIŞ PINARI HAREKATI KAPSAMINDA TÜRKİYE WASHİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİNİN TWİTTER KULLANIMI %A Murat Özdemi̇r %T DİJİTAL DİPLOMASİ VE SOSYAL MEDYA: BARIŞ PINARI HAREKATI KAPSAMINDA TÜRKİYE WASHİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİNİN TWİTTER KULLANIMI %D 2020 %J Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi %P -2636-753X %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Özdemi̇r, Murat . "DİJİTAL DİPLOMASİ VE SOSYAL MEDYA: BARIŞ PINARI HAREKATI KAPSAMINDA TÜRKİYE WASHİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİNİN TWİTTER KULLANIMI". Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi 3 / 2 (Ekim 2020): 56-86 .
AMA Özdemi̇r M . DİJİTAL DİPLOMASİ VE SOSYAL MEDYA: BARIŞ PINARI HAREKATI KAPSAMINDA TÜRKİYE WASHİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİNİN TWİTTER KULLANIMI. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi. 2020; 3(2): 56-86.
Vancouver Özdemi̇r M . DİJİTAL DİPLOMASİ VE SOSYAL MEDYA: BARIŞ PINARI HAREKATI KAPSAMINDA TÜRKİYE WASHİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİNİN TWİTTER KULLANIMI. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi. 2020; 3(2): 56-86.
IEEE M. Özdemi̇r , "DİJİTAL DİPLOMASİ VE SOSYAL MEDYA: BARIŞ PINARI HAREKATI KAPSAMINDA TÜRKİYE WASHİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİNİN TWİTTER KULLANIMI", Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 56-86, Eki. 2020