Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 8 - 23 2020-10-05

COVID – 19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK STRATEJİLERİNE VE ÖĞRENME DENEYİMLERİNE İLİŞKİN ALGI DÜZEYLERİ

Elgiz YILMAZ ALTUNTAŞ [1] , Mirey BAŞARAN [2] , Buket ÖZEKE [3] , Hilal YILMAZ [4]


Aralık 2019’da, Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan şehrinde, nedeni bilinmeyen, tedaviye dirençli pnömoni olguları ile ortaya çıkan ve hızla yayılarak pandemiye neden olan yeni koronavirüsün 11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde de resmi olarak saptanmasının ardından olgu sayısı artmıştır. Hasta sayısındaki hızlı artış, hekimlerimizin bir yandan etkilenen hastalara müdahale ederken diğer yandan toplumu ve kendilerini korumayı öğrenmelerini gerektirmiştir. Hastalığın viral ve bulaşıcı olduğunun anlaşılarak pandemiye dönüşmesiyle dünya üzerinde birçok ülkede giderek artan oranda sosyal izolasyon ve karantina tedbirlerine başvurulmuştur. Sosyo-ekonomik ve kültürel açılardan küresel çapta krize neden olan pandemi nedeniyle 2019-2020 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde tüm eğitim kurumlarında öğretim uzaktan eğitim aracılığıyla yürütülmeye başlandı. Bu çalışmamızda COVID-19 pandemisi sürecinde çeşitli uzaktan eğitim platformları aracılığı ile öğrenimlerine devam eden Türkiye’de hizmet veren devlet ve vakıf üniversitelerinin öğrencilerinin öğrenim deneyimlerine ilişkin algı düzeylerinin saptanması amaçlanmıştır. Niceliksel bir yöntem olan çevrimiçi anket kullanılarak 180 katılımcıya ulaşılan çalışmamızda sorular Ng (Ng, 2012) tarafından geliştirilen “Dijital Okuryazarlık Ölçeği” ve ölçeğin Türkçe’ye uyarlama çalışması olan “Dijital Okuryazarlık Ölçeği: Türkçe’ye Uyarlama Çalışması” (Hamutoğlu, vd., 2017) kullanılarak hazırlanmıştır. Elde ettiğimiz bulgular; uzaktan eğitim sürecinin öğrenciler arasındaki sosyal ilişkilere katkı sağlamadığını, ancak teknik açıdan becerilerini artırarak sürece uyum sağlamalarını kolaylaştırdığını ve öğrencilerin kurumlarının sundukları uzaktan eğitim platformlarından memnun olduklarını ortaya koymuştur.
COVID-19, uzaktan eğitim, yükseköğretim kurumları, algı düzeyi
 • CORDIER, A. (2019). Ados en quête d’infos : De la jungle à la steppe, cheminer en conscience. Revue de Socio-Anthropologie de l’Adolescence, n°3. In LACHANCE, Jocelyn (dir.). Accompagner les ados à l’ère du numérique. Laval : Presses Universitaires de Laval.
 • ESHET-ALKALAI, Y. (2004). Digital Literacy: A Conceptual Framework for Survival Skills in the Digital Era. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 13(1), (93-106).
 • ESS, C. (2014). Digital Media Ethics, Cambridge, UK: Polity Press.
 • GERGEN, K. J. (1997). Social Relations and Personal Identity in a Computerized Society, 1991. Computers, Ethics and Society, David M. Ermann-Mary B.Williams. Michele S. Shauf, (ed.); Oxford University Press, New York.
 • GERAY, H. (1994). Yeni İletişim Teknolojileri. Ankara: Kılıçarslan Matbaacılık.
 • HAMUTOĞLU, N. B., GÜNGÖREN, Ö., UYANIK, K., & ERDOĞAN, G., D. (2017). Dijital Okuryazarlık Ölçeği: Türkçe ’ye Uyarlama Çalışması. Ege Eğitim Dergisi, (408-429).
 • MARINONI, G., VAN’T LAND, H., & JENSEN, T. (2020). “The Impact Of Covid-19 On Higher Education Around The World: IAU Global Survey Report.”. Erişim tarihi:25.06.2020, https://www.iauaiu.net/IMG/pdf/iau_covid19_and_he_survey_report_final_may_2020.pdf
 • MOCANU, F. (2019). Digital Literacy Among Young Adults in Romania. Management Dynamics in the Knowledge Economy, 6(3), (449-470).
 • MUDURE-IACOB, I. (2019). Digital Literacy: From Multi-Functional Skills to Overcoming Challenges in Teaching ESP. Astra Salvensis, 7(14), (59-70).
 • NG, W. (2012). Can we teach digital natives digital literacy? Computers & Education, 59, (1065-1078). PALFREY, J. & GASSER, U. (2008). Born Digital: Understanding the First Generation of Digital Natives. First Trade Paper Ed.: Basic Books.
 • TİMİSİ, N. (2003). Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi, Ankara: Dost Kitabevi.
 • World Health Organization: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/coronavirus-disease, Erişim Tarihi: 23 Haziran 2020.
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3486-1701
Yazar: Elgiz YILMAZ ALTUNTAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1792-4600
Yazar: Mirey BAŞARAN
Kurum: GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2952-6765
Yazar: Buket ÖZEKE
Kurum: GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5955-3206
Yazar: Hilal YILMAZ
Kurum: GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 12 Ağustos 2020
Kabul Tarihi : 9 Eylül 2020
Yayımlanma Tarihi : 5 Ekim 2020

Bibtex @araştırma makalesi { hire779651, journal = {Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-753X}, address = {}, publisher = {İstanbul Ticaret Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {8 - 23}, doi = {}, title = {COVID – 19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK STRATEJİLERİNE VE ÖĞRENME DENEYİMLERİNE İLİŞKİN ALGI DÜZEYLERİ}, key = {cite}, author = {Yılmaz Altuntaş, Elgiz and Başaran, Mirey and Özeke, Buket and Yılmaz, Hilal} }
APA Yılmaz Altuntaş, E , Başaran, M , Özeke, B , Yılmaz, H . (2020). COVID – 19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK STRATEJİLERİNE VE ÖĞRENME DENEYİMLERİNE İLİŞKİN ALGI DÜZEYLERİ . Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi , 3 (2) , 8-23 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hire/issue/57099/779651
MLA Yılmaz Altuntaş, E , Başaran, M , Özeke, B , Yılmaz, H . "COVID – 19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK STRATEJİLERİNE VE ÖĞRENME DENEYİMLERİNE İLİŞKİN ALGI DÜZEYLERİ" . Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi 3 (2020 ): 8-23 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hire/issue/57099/779651>
Chicago Yılmaz Altuntaş, E , Başaran, M , Özeke, B , Yılmaz, H . "COVID – 19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK STRATEJİLERİNE VE ÖĞRENME DENEYİMLERİNE İLİŞKİN ALGI DÜZEYLERİ". Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi 3 (2020 ): 8-23
RIS TY - JOUR T1 - COVID – 19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK STRATEJİLERİNE VE ÖĞRENME DENEYİMLERİNE İLİŞKİN ALGI DÜZEYLERİ AU - Elgiz Yılmaz Altuntaş , Mirey Başaran , Buket Özeke , Hilal Yılmaz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 8 EP - 23 VL - 3 IS - 2 SN - -2636-753X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi COVID – 19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK STRATEJİLERİNE VE ÖĞRENME DENEYİMLERİNE İLİŞKİN ALGI DÜZEYLERİ %A Elgiz Yılmaz Altuntaş , Mirey Başaran , Buket Özeke , Hilal Yılmaz %T COVID – 19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK STRATEJİLERİNE VE ÖĞRENME DENEYİMLERİNE İLİŞKİN ALGI DÜZEYLERİ %D 2020 %J Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi %P -2636-753X %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Yılmaz Altuntaş, Elgiz , Başaran, Mirey , Özeke, Buket , Yılmaz, Hilal . "COVID – 19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK STRATEJİLERİNE VE ÖĞRENME DENEYİMLERİNE İLİŞKİN ALGI DÜZEYLERİ". Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi 3 / 2 (Ekim 2020): 8-23 .
AMA Yılmaz Altuntaş E , Başaran M , Özeke B , Yılmaz H . COVID – 19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK STRATEJİLERİNE VE ÖĞRENME DENEYİMLERİNE İLİŞKİN ALGI DÜZEYLERİ. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi. 2020; 3(2): 8-23.
Vancouver Yılmaz Altuntaş E , Başaran M , Özeke B , Yılmaz H . COVID – 19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK STRATEJİLERİNE VE ÖĞRENME DENEYİMLERİNE İLİŞKİN ALGI DÜZEYLERİ. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi. 2020; 3(2): 8-23.
IEEE E. Yılmaz Altuntaş , M. Başaran , B. Özeke ve H. Yılmaz , "COVID – 19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK STRATEJİLERİNE VE ÖĞRENME DENEYİMLERİNE İLİŞKİN ALGI DÜZEYLERİ", Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 8-23, Eki. 2020