Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

CEBİRE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 3, 1960 - 1970, 31.12.2018
https://doi.org/10.17218/hititsosbil.444718

Öz

Öğrencilerin matematiği öğrenmelerinde ve matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerinde, öğretmenlerinin matematiğe yönelik tutumları ve davranışlarının etkili olduğu bilinmektedir. Ancak olumlu matematik tutumuna sahip olan bir öğretmen, öğrencisinin de matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmesine yardımcı olabilir. Matematik öğretmeni adaylarının tutumları ise öğrencilere olan potansiyel etkileri nedeniyle özellikle önemlidir. Gelecekte yapacakları öğretimi ve derse karşı öğrencilerinin geliştirecekleri tutumu etkileyeceği için öğretmen adaylarının tutumlarını belirleyerek olası olumsuzluklara karşı önlem almak da önem arz etmektedir. Bu çalışmada ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının cebire yönelik tutumlarını belirleyebilecek bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla hazırlanan taslak ölçek, iki devlet üniversitesinin ilköğretim matematik öğretmenliğinde öğrenim gören 362 öğretmen adayına uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda ölçeğin iki faktörden oluştuğu görülmektedir. İlk faktör öğretmen adaylarının cebir dersine yönelik korkuları, hoşlanmamaları, günlük hayatla ilişkilendirememelerini içeren ifadelerden oluştuğu için “cebirden hoşlanmama” olarak adlandırılmıştır. Diğer faktör ise öğretmen adaylarının cebir dersine çalışmaktan keyif almaları, bu dersi ihtiyaç olarak görmeleri ve günlük hayatla ilişkilendirilmesi ile ilgili ifadelerden oluştuğu için “cebirden hoşlanma” olarak adlandırılmıştır. Ölçeğe ilişkin Cronbach Alpha değeri ise .93 olarak hesaplanmıştır. Yapılan analizlerden elde edilen bilgilere göre geliştirilen ölçeğin ilköğretim matematik öğretmen adaylarının cebire yönelik tutumlarını belirlemede geçerli ve güvenilir bir araç olduğu söylenebilir.  

Kaynakça

 • AIKEN Jr, L. R. (1972). Language Factors In Learning Mathematics. Review of Educational Research, 42(3), 359-385.
 • AKYILDIZ, P., ÇINAR, C. (2016). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Lineer Cebir Dersine Yönelik Tutumları Ve Alan Dili Yeterliklerinin İncelenmesi. Journal of Turkish Educational Sciences, 14(1), 1-22.
 • AŞKAR, P. (1976). Matematik Dersine Yönelik Tutum Ölçen Likert Tipi Bir Ölçeğin Geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim 11,31-36.
 • BATTISTA, M. T. (1986). The Relationship Of Mathematics Anxiety And Mathematical Knowledge To The Learning Of Mathematical Pedogogy By Preservice Elementary Teachers. School Science and Mathematics, 86(1), 10-19.
 • BAYKUL, Y. (2012). İlkokulda Matematik Öğretimi. Ankara: Pegem.
 • BELL, A. (1996). Algebraic Thought And The Role Of A Manipulable Symbolic Language. In N. Berdnarz, C. Kieran, & L. Lee (Eds.), Approaches To Algebra: Perspectives For Research And Teaching (pp. 3-12). Dordrecht, Netherlands: Kluwer.
 • DUATEPE, A., ÇİLESİZ, Ş. (1999). Matematik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(16), 45-52.
 • DUTTON, W. H. (1951). Attitudes Of Prospective Teachers Toward Arithmetic. The Elementary School Journal, 52(2), 84-90.
 • ERNEST, P. (1989). The Knowledge, Beliefs And Attitudes Of The Mathematics Teacher: A Model. Journal of Education for Teaching, 1(1),13-33.
 • FAROOQ, M. S., & SHAH, S. Z. U. (2008). Students'attıtude Towards Mathematics. Pakistan Economic and Social Review, 75-83.
 • FİELD, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS. London: Sage.
 • FRAENKEL, J. R. & WALLEN, N. E. (2003). How To Design And Evaluate Research İn Education. New York, NY: McGraw Hill.
 • GEORGE, R. (2006). A Cross‐Domain Analysis Of Change İn Students’ Attitudes Toward Science And Attitudes About The Utility Of Science. International Journal of Science Education, 28(6), 571-589.
 • GÜREFE, N., KAN, A. (2013). Öğretmen Adayları İçin Geometrik Cisimler Konusuna Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. İlköğretim Online, 12(2).
 • HAREL, G. (2008). DNR Perspective On Mathematics Curriculum And İnstruction, Part I: Focus On Proving. ZDM, 40(3), 487-500.
 • KAN, A., AKBAŞ, A. (2005). Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 227-237.
 • KARACA, E. (2015). Öğretimde Planlama Ve Değerlendirme Dersine Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (16), 213-230.
 • LEDER, G. C. (1985). Measurement Of Attitude To Mathematics. For The Learning Of Mathematics, 5(3), 18-34.
 • LEW, H. C. (2004). Developing Algebraic Thinking In Early Grades: Case Study Of Korean Elementary School Mathematics. The Mathematics Educator, 8(1), 88-106.
 • MATA, M. D. L., MONTEİRO, V., & PEİXOTO, F. (2012). Attitudes Towards Mathematics: Effects Of İndividual, Motivational, And Social Support Factors. Child development research, 1-10.
 • NATHAN, M. J., & KOEDİNGER, K. R. (2000). An Investigation Of Teachers' Beliefs Of Students' Algebra Development. Cognition and Instruction, 18(2), 209-237.
 • NUHOĞLU, H. (2008). The Development Of An Attitude Scale For Science And Technology Course. Elementary Education Online, 7(3), 627-639.
 • OFLAZ, G. (2017). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Genelleme Süreçlerine İlişkin Düşünme Ve Anlama Yollarının Belirlenmesi: DNR Tabanlı Bir Öğretim Deneyi (Doktora tezi). Ankara: Gazi üniversitesi.
 • RELİCH, J., WAY, J., & MARTİN, A. (1994). Attitudes To Teaching Mathematics: Further Development Of A Measurement İnstrument. Mathematics Education Research Journal, 6(1), 56-69.
 • SCHOFİELD, H. L. (1982). Sex, Grade Level, And The Relationship Between Mathematics Attitude And Achievement İn Children. The Journal of Educational Research, 75(5), 280-284.
 • SINGH, K., GRANVILLE, M., & DIKA, S. (2002). Mathematics And Science Achievement: Effects Of Motivation, Interest, And Academic Engagement. The Journal of Educational Research, 95(6), 323-332.
 • SUYDAM, M. N., & WEAVER, J. F. (1975). Research On Mathematics Learning. In J. N. Payne (Ed.), Mathematics Learning In Early Childhood: Thirty-Seventh Yearbook (pp. 44-67). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • TAVŞANCIL, E. (2010). Tutumların Ölçülmesi Ve SPSS İle Veri Analizi. Ankara: Nobel.
 • TAYLOR, L. (1993). Mathematical Attitude Development From A Vygotskian Perspective. Mathematics Education Research Journal, 4(3), 8-23. https://doi.org/10.1007/BF03217243.
 • TEKBIYIK, A., İPEK, C. (2007). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilimlerine Yönelik Tutumları Ve Mantıksal Düşünme Becerileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt:IV, Sayı:I, 102-117.
 • TEZBAŞARAN, A. A. (2008). Likert Tipi Ölçek Hazırlama Kılavuzu (e-kitap). Erişim: http://www. academia. edu/1288035/Likert_Tipi_Ölçek_Hazırlama_Kılavuzu.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gülçin OFLAZ> (Sorumlu Yazar)
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { hititsosbil444718, journal = {Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-5107}, eissn = {2536-4944}, address = {}, publisher = {Hitit Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {11}, number = {3}, pages = {1960 - 1970}, doi = {10.17218/hititsosbil.444718}, title = {CEBİRE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {Oflaz, Gülçin} }
APA Oflaz, G. (2018). CEBİRE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI . Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 11 (3) , 1960-1970 . DOI: 10.17218/hititsosbil.444718
MLA Oflaz, G. "CEBİRE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI" . Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2018 ): 1960-1970 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hititsosbil/issue/39369/444718>
Chicago Oflaz, G. "CEBİRE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2018 ): 1960-1970
RIS TY - JOUR T1 - CEBİRE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI AU - GülçinOflaz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17218/hititsosbil.444718 DO - 10.17218/hititsosbil.444718 T2 - Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1960 EP - 1970 VL - 11 IS - 3 SN - 1308-5107-2536-4944 M3 - doi: 10.17218/hititsosbil.444718 UR - https://doi.org/10.17218/hititsosbil.444718 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi CEBİRE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI %A Gülçin Oflaz %T CEBİRE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI %D 2018 %J Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-5107-2536-4944 %V 11 %N 3 %R doi: 10.17218/hititsosbil.444718 %U 10.17218/hititsosbil.444718
ISNAD Oflaz, Gülçin . "CEBİRE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 / 3 (Aralık 2018): 1960-1970 . https://doi.org/10.17218/hititsosbil.444718
AMA Oflaz G. CEBİRE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI. hititsosbil. 2018; 11(3): 1960-1970.
Vancouver Oflaz G. CEBİRE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 11(3): 1960-1970.
IEEE G. Oflaz , "CEBİRE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI", Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 11, sayı. 3, ss. 1960-1970, Ara. 2018, doi:10.17218/hititsosbil.444718