PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Comparison of PCR and Bacteriological Culture to Diagnose Brucella Species in Clinical Samples Collected from Cows in Brucellosis Suspected Herds

Yıl 2015, Cilt: 4 Sayı: 2, 48 - 52, 01.06.2015

Öz

In this study, we compared PCR and bacteriological culture methods to detect Brucella species in milk, blood
(buffy coat) and vaginal swabs collected from cows in suspected herds in Şanlıurfa Province. Of 68 sera and milk samples
tested, 35 sera (51.4%) and 39 milk samples (57.4%) were positive by Rose Bengal Plate Test (RBPT) and Milk Ring Test
(MRT), respectively. A total of 15 (22%) Brucella spp. were isolated from the milk samples. All the isolates were identified as
B. abortus biotype 3. We failed to isolate Brucella spp. from both buffy coat portion of blood samples and vaginal swabs.
After DNA extractions from the clinical samples, a genus specific PCR was used to detect DNA in milk, buffy coats and
vaginal swabs. PCR products with a molecular size of 223 bp were obtained from 11 milk (16.2%) and 6 buffy coats (8.8%)
samples. No amplification could be made from vaginal swabs. Neither bacterial isolation nor DNA amplification was ever
detected from serologically negative animals. All isolates were revealed B.abortus by Bruce ladder multiplex PCR. Compared
with culture, sensitivity and specificity of milk PCR were determined as 78.9% and 100%, respectively. According to the
results, we thought that low sensitivity of cultural isolation and PCR in blood, milk and vaginal swabs materials could be due
to intermittent shedding of the agent through milk and vaginal secretions and variation of bacterial load in the blood
according to the stages of infection. Therefore, it was concluded that combination of bacteriological, serological and
molecular methods could be very useful for definitive diagnosis of the disease, especially in samples with low bacterial load.

Brusellozis Şüpheli Sürülerdeki İneklerden Alınan Klinik Örneklerden Brucella spp. Tanısı İçin PCR ve Bakteriyolojik Kültür Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Yıl 2015, Cilt: 4 Sayı: 2, 48 - 52, 01.06.2015

Öz

Bu çalışmada, Şanlıurfa İlinde brusella infeksiyonu olduğu düşünülen sürülerdeki ineklerden alınan 68 adet kan
(akyuvar kısmı), serum, süt ve vajinal sıvap örneklerinden Brucella etkenlerinin tanısı için bakteriyolojik kültür ve PZR
yöntemlerinin karşılaştırılması hedeflendi. Serum örneklerinin Rose Bengal Pleyt Test (RBPT) antijeni ile aglütinasyon
testinde 35 örnek (% 51,4) ve süt örneklerinin Süt Ring Testi (SRT) ile analizinde ise 39 süt örneği pozitif bulundu (% 57,4).
Süt örneklerinden 15 (% 22) adet Brucella spp. izolasyonu gerçekleşti. Tüm izolatlar B. abortus biyotip 3 olarak identifiye
edildi. Akyuvar kısmından ve vaginal sıvaplardan Brucella spp. izolasyonu yapılamadı. Klinik örneklerin tümünün DNA
ekstraksiyonlarının ardından yapılan cins spesifik PZR sonucu, süt örneklerinin 11’inden (% 16,2) ve akyuvar örneklerinin
6’sından (% 8,8) 223 bp’lik DNA amplifikasyonu saptanırken, vaginal sıvapların hiçbirinden DNA amplifikasyonu
gerçekleştirilemedi. Serolojik olarak negatif inekler kültürel ve moleküler yönden negatif bulundu. İzole edilen Brucella
kültürlerine yapılan Bruce ladder multipleks PZR sonucu 15 izolatın tümü B.abortus profili gösterdi. Bakteriyel kültür altın
standart olarak alınarak, süt örneği için PZR duyarlılığı % 78,9 ve özgüllüğü % 100 olarak belirlendi. Sonuç olarak, kan ve
vaginal sıvaplardan bakteriyel izolasyonun yapılamaması ve PZR duyarlılığının bu örneklerde düşük olmasının nedeninin,
hastalığın doğası gereği etkenin aralıklı olarak süt ve vajinal akıntılar ile atılmasına ve kanda bakteri yükünün hastalığın
evrelerine göre değişebilmesine bağlı olduğu düşünülmüştür. Bu nedenle gerek kültür ve gerekse DNA amplifikasyonu için
kan, süt ve vajinal sıvap örneklerinin etkeni atık materyallere göre daha az taşıyabileceğinin akılda tutulmasının ve hastalığın
kesin tanısı için bakteriyel serolojik ve moleküler tanı yöntemlerinin kombine olarak kullanılmasının önemli olduğu
sonucuna varılmıştır

Ayrıntılar

Diğer ID JA97AG58VY
Bölüm Araştıma
Yazarlar

Sevil ERDENLİĞ GÜRBİLEK Bu kişi benim


Osman Yaşar TEL Bu kişi benim


Oktay KESKİN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2015
Gönderilme Tarihi 1 Haziran 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { huvfd317319, journal = {Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, eissn = {2146-7188}, address = {Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Editörlüğü, Eyyübiye Kampüsü, 63200, Şanlıurfa}, publisher = {Harran Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {4}, number = {2}, pages = {48 - 52}, title = {Brusellozis Şüpheli Sürülerdeki İneklerden Alınan Klinik Örneklerden Brucella spp. Tanısı İçin PCR ve Bakteriyolojik Kültür Yöntemlerinin Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Erdenliğ Gürbilek, Sevil and Tel, Osman Yaşar and Keskin, Oktay} }
APA Erdenliğ Gürbilek, S. , Tel, O. Y. & Keskin, O. (2015). Brusellozis Şüpheli Sürülerdeki İneklerden Alınan Klinik Örneklerden Brucella spp. Tanısı İçin PCR ve Bakteriyolojik Kültür Yöntemlerinin Karşılaştırılması . Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 4 (2) , 48-52 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/huvfd/issue/29580/317319
MLA Erdenliğ Gürbilek, S. , Tel, O. Y. , Keskin, O. "Brusellozis Şüpheli Sürülerdeki İneklerden Alınan Klinik Örneklerden Brucella spp. Tanısı İçin PCR ve Bakteriyolojik Kültür Yöntemlerinin Karşılaştırılması" . Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 4 (2015 ): 48-52 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/huvfd/issue/29580/317319>
Chicago Erdenliğ Gürbilek, S. , Tel, O. Y. , Keskin, O. "Brusellozis Şüpheli Sürülerdeki İneklerden Alınan Klinik Örneklerden Brucella spp. Tanısı İçin PCR ve Bakteriyolojik Kültür Yöntemlerinin Karşılaştırılması". Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 4 (2015 ): 48-52
RIS TY - JOUR T1 - Brusellozis Şüpheli Sürülerdeki İneklerden Alınan Klinik Örneklerden Brucella spp. Tanısı İçin PCR ve Bakteriyolojik Kültür Yöntemlerinin Karşılaştırılması AU - SevilErdenliğ Gürbilek, Osman YaşarTel, OktayKeskin Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 48 EP - 52 VL - 4 IS - 2 SN - -2146-7188 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Brusellozis Şüpheli Sürülerdeki İneklerden Alınan Klinik Örneklerden Brucella spp. Tanısı İçin PCR ve Bakteriyolojik Kültür Yöntemlerinin Karşılaştırılması %A Sevil Erdenliğ Gürbilek , Osman Yaşar Tel , Oktay Keskin %T Brusellozis Şüpheli Sürülerdeki İneklerden Alınan Klinik Örneklerden Brucella spp. Tanısı İçin PCR ve Bakteriyolojik Kültür Yöntemlerinin Karşılaştırılması %D 2015 %J Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P -2146-7188 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Erdenliğ Gürbilek, Sevil , Tel, Osman Yaşar , Keskin, Oktay . "Brusellozis Şüpheli Sürülerdeki İneklerden Alınan Klinik Örneklerden Brucella spp. Tanısı İçin PCR ve Bakteriyolojik Kültür Yöntemlerinin Karşılaştırılması". Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 4 / 2 (Haziran 2015): 48-52 .
AMA Erdenliğ Gürbilek S. , Tel O. Y. , Keskin O. Brusellozis Şüpheli Sürülerdeki İneklerden Alınan Klinik Örneklerden Brucella spp. Tanısı İçin PCR ve Bakteriyolojik Kültür Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Harran Univ Vet Fak Derg. 2015; 4(2): 48-52.
Vancouver Erdenliğ Gürbilek S. , Tel O. Y. , Keskin O. Brusellozis Şüpheli Sürülerdeki İneklerden Alınan Klinik Örneklerden Brucella spp. Tanısı İçin PCR ve Bakteriyolojik Kültür Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2015; 4(2): 48-52.
IEEE S. Erdenliğ Gürbilek , O. Y. Tel ve O. Keskin , "Brusellozis Şüpheli Sürülerdeki İneklerden Alınan Klinik Örneklerden Brucella spp. Tanısı İçin PCR ve Bakteriyolojik Kültür Yöntemlerinin Karşılaştırılması", Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 4, sayı. 2, ss. 48-52, Haz. 2015