PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Serological Investigation for Bovine Viral Diarrhea and Bovine Herpesvirus Type-1 Viruses in Precolostral Calves and Their Dams

Yıl 2015, Cilt: 4 Sayı: 2, 57 - 63, 01.06.2015

Öz

In this study, BVDV and BHV1 infections were examined serologically in dams and their calves before colostrum
intake to determine the status of the infections during pregnancy. For this purpose, total of 162 cows and their calves from
3 organised dairy herds and 7 family type small enterprises were sampled. Obtained 324 sera samples was tested using
standard Virus Neutralisation test (VNT) to determine antibody presence and titration values. BVD seropositivity in dams
was varied between 77.7% and 100% in organised herds, while lower proportion (57.1%) was detected in small farms. The
rate of the seropositivity in neonatal precolostral calves were determined as 10% (3/30) and 14.6% (17/116) in herd 2 and
3, respectively. Highest value was detected in family type enterprises as 28.5% (2/7) for BVDV. In total, out of 162, 155
dams (95.6%) and out of same number of calves, 22 (13.5%) was found to be BVDV seropositive. BHV1 proportions was
70.9% in organised herds while 42.8% in small farms, in total 69.7% (113/162) in dams. Only one calf was found to be
positive for BHV1 with 1/32 titer while its dam has 1/64. It was concluded that, precolostral antibody examination could be
a usefull tool for detection of circulated viruses and incidence of the infections in herds due to express of immuncompetent
period of the foetuses. Additionally, natural intra-uterine BVDV infection was determined by many reports but BHV1
infection was revealed for the first time with this study

Prekolostral Danalarda ve Onların Annelerinde Bovine Viral Diarrhea ve Bovine Herpesvirus Type-1 Viruslarının Serolojik Olarak Araştırılması

Yıl 2015, Cilt: 4 Sayı: 2, 57 - 63, 01.06.2015

Öz

Bu araştırmada inekler ve onların henüz kolostrum almamış yavruları, gebelik dönemindeki BVDV ve BHV1 enfeksiyon
durumlarını belirlemek için serolojik olarak incelendi. Bu amaçla, süt sığırcılığı yapan üç adet organize ve yedi adet aile tipi
küçük işletmeden toplam 162 inek ve yavruları örneklendi. Elde edilen 324 serum örneği antikor varlığı ve titre değerlerinin
belirlenebilmesi için standart Virus Nötralizasyon (VN) kullanılarak test edildi. Annelerdeki BVD seropozitiflik oranı organize
sürülerde %77.7 ile %100 arasında değişirken, küçük işletmelerde daha düşük bir oran (%57.1) belirlendi. Yenidoğan
prekolostral buzağılarda ise sürü 2 ve 3’te oranlar %10 (3/30) ve %14.6 (17/116) olarak bulundu. Buzağılarda en yüksek
BVDV oranı, %28.5 (2/7) ile aile tipi işletmelerde tespit edildi. Toplam olarak, annelerin %95.7’sinin (155/162) ve aynı sayıda
22’sinin (%13.6) BVDV seropozitif olduğu belirlendi. BHV1 oranları organize işletmelerde %70.9 iken küçük çiftliklerde
%42.8, toplamda ise %69.7 (113/162) idi. Sadece tek bir yavru 1/32 titre ile BHV1 için antikor pozitif olarak bulunurken,
annesi ise 1/64 değerine sahip idi. Sonuç olarak, prekolostral antikor muayenesi fötüslerin immunkompetent dönemlerini
ortaya koyduğu için, sirkülasyonda olan virusların ve sürülerde enfeksiyonların insidenslerini ortaya konması için yararlı bir
araç olabileceği sonucuna varılmıştır. Ek olarak, her ne kadar doğal intra-uterin BVD enfeksiyonu birçok çalışmayla bildirilmiş
ise de, BHV1 enfeksiyonu ilk kez bu çalışma ile ortaya konulmuştur.

Ayrıntılar

Diğer ID JA88MD74BM
Bölüm Araştıma
Yazarlar

Mesut ÖZEL Bu kişi benim


Sibel GÜR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2015
Gönderilme Tarihi 1 Haziran 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { huvfd317323, journal = {Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, eissn = {2146-7188}, address = {Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Editörlüğü, Eyyübiye Kampüsü, 63200, Şanlıurfa}, publisher = {Harran Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {4}, number = {2}, pages = {57 - 63}, title = {Prekolostral Danalarda ve Onların Annelerinde Bovine Viral Diarrhea ve Bovine Herpesvirus Type-1 Viruslarının Serolojik Olarak Araştırılması}, key = {cite}, author = {Özel, Mesut and Gür, Sibel} }
APA Özel, M. & Gür, S. (2015). Prekolostral Danalarda ve Onların Annelerinde Bovine Viral Diarrhea ve Bovine Herpesvirus Type-1 Viruslarının Serolojik Olarak Araştırılması . Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 4 (2) , 57-63 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/huvfd/issue/29580/317323
MLA Özel, M. , Gür, S. "Prekolostral Danalarda ve Onların Annelerinde Bovine Viral Diarrhea ve Bovine Herpesvirus Type-1 Viruslarının Serolojik Olarak Araştırılması" . Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 4 (2015 ): 57-63 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/huvfd/issue/29580/317323>
Chicago Özel, M. , Gür, S. "Prekolostral Danalarda ve Onların Annelerinde Bovine Viral Diarrhea ve Bovine Herpesvirus Type-1 Viruslarının Serolojik Olarak Araştırılması". Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 4 (2015 ): 57-63
RIS TY - JOUR T1 - Prekolostral Danalarda ve Onların Annelerinde Bovine Viral Diarrhea ve Bovine Herpesvirus Type-1 Viruslarının Serolojik Olarak Araştırılması AU - MesutÖzel, SibelGür Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 63 VL - 4 IS - 2 SN - -2146-7188 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Prekolostral Danalarda ve Onların Annelerinde Bovine Viral Diarrhea ve Bovine Herpesvirus Type-1 Viruslarının Serolojik Olarak Araştırılması %A Mesut Özel , Sibel Gür %T Prekolostral Danalarda ve Onların Annelerinde Bovine Viral Diarrhea ve Bovine Herpesvirus Type-1 Viruslarının Serolojik Olarak Araştırılması %D 2015 %J Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P -2146-7188 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Özel, Mesut , Gür, Sibel . "Prekolostral Danalarda ve Onların Annelerinde Bovine Viral Diarrhea ve Bovine Herpesvirus Type-1 Viruslarının Serolojik Olarak Araştırılması". Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 4 / 2 (Haziran 2015): 57-63 .
AMA Özel M. , Gür S. Prekolostral Danalarda ve Onların Annelerinde Bovine Viral Diarrhea ve Bovine Herpesvirus Type-1 Viruslarının Serolojik Olarak Araştırılması. Harran Univ Vet Fak Derg. 2015; 4(2): 57-63.
Vancouver Özel M. , Gür S. Prekolostral Danalarda ve Onların Annelerinde Bovine Viral Diarrhea ve Bovine Herpesvirus Type-1 Viruslarının Serolojik Olarak Araştırılması. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2015; 4(2): 57-63.
IEEE M. Özel ve S. Gür , "Prekolostral Danalarda ve Onların Annelerinde Bovine Viral Diarrhea ve Bovine Herpesvirus Type-1 Viruslarının Serolojik Olarak Araştırılması", Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 4, sayı. 2, ss. 57-63, Haz. 2015