Yıl 2020, Cilt 6 , Sayı 1, Sayfalar 25 - 36 2020-02-01

Vergi Uzlaşma Görüşmelerinde Oyun Teorik Metodoloji İle Stratejik Konumlanma

Özgür KIZILTOPRAK [1]


Vergilerin temel misyonu kamunun finansmanıdır. Fakat günümüzde bu temel misyon geçerliliğini korumakla birlikte, vergilerde fonksiyonel çeşitlenme söz konusudur. Vergiler, klasik işlevini sürdürmekle birlikte, sosyal, ekonomik ve hatta kültürel işlevleri olan çok fonksiyonlu bir yapıya dönüşmüştür. Vergiler günümüzde, kamunun finansmanı, gelirin yeniden dağılımı, dış ticaret dengesinin sağlanması, fiyat istikrarı ve küresel sermayeyi teşvik gibi birçok fonksiyonu bulunan önemli bir değişken haline gelmiştir. Ayrıca vergi politikaları etkileşime ve müzakere edilebilir hale gelmiştir. Dolayısıyla, vergisel işlemlerin çoğu oyun teorik metodolojisi ile irdelenmeye uygun hale gelmiştir. Vergi uzlaşması da oyun teorik metodolojisine uygun vergisel işlemlerden biridir. Çünkü bu işlemdeki temel unsur etkileşimdir. Bu bağlamda oyun teorisinin kavram setinden faydalanarak vergi uzlaşma görüşmelerindeki optimum stratejilerin belirlenmesi mümkündür.

Vergi Uzlaşması, Oyun Teorisi
 • Kaynakça
 • Auman, R. J. (2017). Game Theory. The New Palgrave Dictionary of Economic, 1-40.
 • Bauer, A. K. (2016). Assessing the Market Reaction to Unfavorable Tax Settlements: Using Textual Analysis to Categorize Ambiguous Disclosure. SSRN.
 • DeBacker, J. B. (2015). Legal Enforcement and Corporate Behavior: An Analysis of Tax Aggressiveness after an Audit. Journal of Law and Economics s 58 (2), 291–324.
 • Eichberger, J. G. (2018). Ambuguity and the Centipede Game: Strategeic Uncertainty in Multi-Stage Games with Almost Perfect Information. JEL, D81.
 • Finley, A. R. (2017). The impact of large tax settlement favorability on firms’ subsequent tax avoidance . Claremont McKenna College Robert Day School of Economics and Finance, 6.
 • Gemmell, N. &. (2012). Behavioral responses to taxpayer audits: evidence from random taxpayer inquiries. National Tax Journal 65 (1), 33-58.
 • GİB. (2011). Vergi Dairesince Yapılan Tarhiyatlarda İdari Başvuru Yolları. 08 01, 2019 tarihinde https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/2011_tarhiyatlarda_idari.pdf adresinden alındı
 • GİB. (2016). Faaliyet Raporu. 08 09, 2019 tarihinde https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/faaliyetraporlari/2016/2016_faaliyet_raporu.pdf adresinden alındı
 • Kahrıman, H. (2016). Vergiye Gönüllü Uyum Çerçevesinde Türkiye’de Gelir İdaresinin Organizasyon Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme. The International Journal of Economic and Social Research.
 • Li, W. P. (2018). The determinants an consequences of tax audits: some evidence from China. Journal of American Taxation Association, forthcoming.
 • Rubinstein, A. v. (1994). A Course in Game Theory. MIT Press.
 • Siniscalchi, M. (2018). Structural Rationality in Dynamic Games. Northwestern University, USA.
 • Yılmaz, E. (2012). Oyun Teorisi. İstanbul: İstanbul: Lteratür Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Özgür KIZILTOPRAK (Sorumlu Yazar)
Kurum: Gelir İdaresi Başkanlığı
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 3 Ekim 2019
Kabul Tarihi : 15 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 1 Şubat 2020

APA KIZILTOPRAK, Ö . (2020). Vergi Uzlaşma Görüşmelerinde Oyun Teorik Metodoloji İle Stratejik Konumlanma. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal , 6 (1) , 25-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaaoj/issue/52240/628753