Amaç ve Kapsam

İstanbul Antropoloji Dergisi - Istanbul Anthropological Review, tüm alt dallarıyla antropoloji başta olmak üzere beşerî ve sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında çalışmalar yürüten araştırmacıları çok disiplinli bir okuyucu kitlesiyle buluşturmayı amaçlamaktadır.

Dergide, köklü araştırma yöntemlerine dayalı vaka çalışmalarının yanı sıra metodolojik açıdan yenilikçi disiplinler arası araştırmalar, kavramsal yazılar ve kitap değerlendirmelerine de yer verilmektedir.