Dergi Kurulları

Dergi Yazı Kurulu

Baş Editörler 

Ecevit Barış Özener, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Antropoloji Fiziki Antropoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye - barisozener@İstanbul.edu.tr
Güldem Baykal Büyüksaraç, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Antropoloji Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye - guldem.baykal@istanbul.edu.tr 


Baş Editör Yardımcıları 
Fadime Suata Alpaslan, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Paleoantropoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye - fadime.suataalpaslan@istanbul.edu.tr
Oya Topdemir Koçyiğit, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye - oya.topdemir@istanbul.edu.tr 


Editoryal Asistan 

Ayşe Yeşim Özdem, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Fiziki Antropoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye - ayşe.demir@istanbul.edu.tr 


Dil Editörleri

Elizabeth Mary EARL – İstanbul Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu, İstanbul, Türkiye – alan.newson@istanbul.edu.tr
Alan James NEWSON – İstanbul Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu, İstanbul, Türkiye – elizabeth.earl@istanbul.edu.tr

YAYIN KURULU 
Ayşen Açıkkol, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye; aacikkol@gmail.com
Rabia Ebrar Akıncı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; ebrar.akinci@İstanbul.edu.tr
Suavi Aydın, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye; suavi@hacettepe.edu.tr
Okşan Başoğlu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara, Türkiye; oksanbasoglu@gmail.com
Zerrin Özlem Biner, University of Kent, Canterbury, Kent, United Kingdom; z.o.biner@kent.ac.uk
Nicholas Blomley, Simon Fraser University, Burnaby, Canada; blomley@sfu.ca,
Meryem Bulut, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye; mbulut@ankara.edu.tr
Marina Butovskaya, Institute of Ethnology and Anthropology, RAS, Moscow, Russia; marina.butovskaya@gmail.com
Ali Metin Büyükkarakaya, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye; alimetin@hacettepe.edu.tr
Assoc. Prof. Brian Campbell, Berry College, Mount Berry, United States; bcampbell@berry.edu
Berkay Dinçer, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; berkay.dincer@istanbul.edu.tr
Melis Ece, University of Sussex, Brighton, United Kingdom; me329@sussex.ac.uk
Berna Ertuğrul Özener, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; berna.e@istanbul.edu.tr
Begüm Özden Fırat, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; begum.ozden.firat@msgsu.edu.tr, (/Assoc. Prof.)
Bernhard Fink, University of Vienna, Vienna, Austria; bfink@gwdg.de
Nena Galanidou, University of Crete, Crete, Greece; galanidou@uoc.gr
Jonathan Glasser, College of William & Mary, Williamsburg, United States; jglasser@wm.edu
Pınar Gözlük Kırımızıoğlu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye; pinar.gozluk@gmail.com
John H. Graham, Berry College, Mount Berry, United States; jgraham@berry.edu
Işılay Gürsu, The British Institute at Ankara, Ankara-London, United Kingdom; igursu@biaatr.org
Ömür Harmanşah, University of Illinois, Chicago, United States; omur@uic.edu
Ferhat Kaya, University of Oulu, Oulu, Finland; ferhat.kaya@helsinki.fi
Michele Massa, University of Chicago, Chicago, United States; m.massa@alumni.ucl.ac.uk
Mihriban Özbaşaran, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; mihozbas@İstanbul.edu.tr
Derya Özkan, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir, Türkiye; derya.ozkan@ieu.edu.tr
Gül Özsan, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; gulozsan@gmail.com
Ayşe Parla, Boston University, Boston, United States; parlaa@bu.edu
Cesur Pehlevan, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir, Türkiye; cesur_pehlevan@yahoo.com
Susan Beth Rottmann, Özyeğin Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; susan.rottmann@ozyegin.edu.tr
Ravindran Sriramachandran, Ashoka University, Rajiv Gandhi Education City, India; ravindran.sriramachandran@ashoka.edu.in
Serkan Şahin, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Türkiye; serkansahin@ahievran.edu.tr
Tevfik Emre Şerifoğlu, Şirince Arkeoloji Derneği, İzmir, Türkiye; teserifoglu@gmail.com
Metin Ünver, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; munver@istanbul.edu.tr
Charles Zerner, Sarah Lawrence College, Bronxville, United States; czerner@sarahlawrence.edu