İletişim Bilgileri

Editör

Ecevit Barış Özener
Edebiyat Fakültesi Antropoloji Fiziki Antropoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkey
barisozener@istanbul.edu.tr

Editör Yardımcısı

Fadime Suata Alpaslan
Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Paleoantropoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkey
fadime.suataalpaslan@istanbul.edu.tr

Teknik İletişim

Istanbul University Press
İstanbul Üniversitesi
iar@istanbul.edu.tr