Yıl 2019, Cilt , Sayı 5, Sayfalar 48 - 69 2019-12-09

Tüketici Davranışına Göre Müşteri Sadakat Programı Algısının İlişkisel Pazarlama Kapsamında İncelenmesi

Ömer Sarı [1] , Halime Göktaş Kulualp [2]


Gelişen teknoloji, üretim ve tüketim döngüsü incelendiğinde yirminci yüzyılın sonlarına doğru müşteri odaklı bir yaklaşım benimsendiği görülmektedir. Bu süreçte müşterilerin beklenti, istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmek önemli hale gelmiştir. Ancak sektörlerde ve sadık müşterinin yanı sıra yeni müşteri kazanmanın daha maliyetli olması ve mal/hizmetlerde yaşanan taklitler yeni uygulamaları zorunlu hale getirmiştir. Müşterilerin satın alma davranışlarını incelemek, kayıt etmek ve depolamak amacıyla micro-cip işlemciye sahip sadakat kartları ile sadık müşteri yaratma eğilimine girdikleri görülmektedir. İlk olarak hava yolları firmaları tarafından daha sonraki sürçte ise hemen hemen her alanda popüler olan sadakat kartı uygulamaları ortaya çıkmıştır. İrili ufaklı birçok mal ve hizmeti bir arada satan perakende firmaları müşterilerini elde tutmak, tutundurma maliyetlerini azaltmak amacıyla sadakat kartı uygulamalarına başladıkları görülmektedir. Bu amaçla araştırma bir perakendeci firmanın sadakat kart uygulamasına sahip müşterileri üzerinde yapılmıştır. Elde edilen veriler bilgisayarlı ortamda analize tabi tutulmuştur. 

Perakendecilik, İlişkisel Pazarlama, Sadakat Kartı, Müşteri Sadakat Programı, Algı
  • a.a
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Ömer Sarı
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Halime Göktaş Kulualp

Tarihler

Başvuru Tarihi : 7 Ağustos 2019
Yayımlanma Tarihi : 9 Aralık 2019

APA Sarı, Ö , Göktaş Kulualp, H . (2019). Tüketici Davranışına Göre Müşteri Sadakat Programı Algısının İlişkisel Pazarlama Kapsamında İncelenmesi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi , (5) , 48-69 . DOI: 10.21733/ibad.603358