Güz, 9.12.2019

Yıl: 2019

Araştırma Makaleleri

Araştırma Makalesi

3. Ev Kadınlarının Tüketimi Algılama Biçimleri: Araban İlçesi Örneği

Araştırma Makalesi

4. Bregalnitsa Bölgesinde Bulunan Osmanlı Sikkeleri

Araştırma Makalesi

10. Yetişkinlerin Aile Değerlerinin Kişisel Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Derleme Makaleler

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi / IBAD Journal of Social Sciences 


15376           15385                                                                                                                15386