Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Muhasebenin Değişen Yönünün Muhasebe Eğitimi Üzerine Etkileri: Bağımsız Denetim Üzerine Bir İnceleme

Yıl 2019, Cilt , Sayı 5, 628 - 644, 09.12.2019
https://doi.org/10.21733/ibad.637352

Öz

Türkiye’de muhasebe eğitimi ortaöğretim, lisans ve lisansüstü düzeyde verilmektedir. Muhasebe eğitiminin her düzeyinde kişi farklı mesleki bilgi ve beceriler kazanmaktadır. Eğitimi alan kişiler farklı düzeyde muhasebe bilgisi üretim sürecine katılmaktadır. Organizasyonlarda her iş, her ilişki, her iş yapma usulü, her süreç ve her prosedür sürekli olarak değişmek zorunda dolayısıyla organizasyon mensuplarının da yaşanan sürekli değişime adapte olmaları gerekmektedir. Günümüz koşullarında kurumların daima yeniliklerle daha fazla değer yaratan yeni uygulamalarla değişim içinde yaşamaları önemli bir husus haline gelmektedir. Sistem yaklaşımına göre, çevresinden bilgi, enerji, materyal alan, bu girdileri değişim sürecine tabi tutan ve değişik formlarda çıktılar haline getirerek çevresine yani diğer sistemlere gönderen sistemler, açık sistemler olarak nitelendirilmektedir. Günümüzde kurumların ayakta kalabilmeleri, çevrelerindeki değişimlere göre kendilerini güncelleyebilmeleri ve geri besleme sürecinden yararlanmaları ile mümkündür. Aksi durumda kurumlar kapalı sistemlerin özeliklerini gösterecektir. Değişime direnen kapalı sistemler entropi eğilimi içinde olacaklardır.

Kaynakça

 • Adiloğlu, B. (2011). Internal Audit Process and Control Procedures, Bursa: Türkmen Bookstore.
 • Journal of Bilanço, No: 240, Febr. 2018, TÜRMOB Media.
 • Bilgin, N. (2006). Content Analysis in Social Sciences, Techniques and Case Studies. (Second Edition), Ankara: Siyasal Bookstore.
 • Gökçen, G., Ataman, B., Cebeci, Yasin ve Cavlak, H. (2015). A Research on Accounting Standards Education in the State University Graduate Program in Turkey, Journal of Öneri of Marmara University Vol: 11, No: 44, 121-145.
 • Harbison, A., The End Of The Accounting Profession As We Know İt?, https://www.icas.com/ca-today-news/the-end-of-the-accounting-profession-as-we-know-it (Date accessed: 15.02.2018).
 • Tekbaş, İ. (2017). Redesign of Accounting Profession in the Digital Age: Financial Engineering, http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/ismailtekbas/ (Date accessed: 01.02.2018).
 • Yılancı, M., Yıldız, B. ve Kiracı; M. (2013), Accounting Audit, Ankara: Detay Publishing.
 • Zeytin, Mustafa (2016), Undergraduate Degree in Accounting Education, Accounting Education in Turkey, Ekin Publishing.
 • Higher Education Institution, Higher Education Statistics, https://istatistik.yok.gov.tr/ (Accessed: 24.02.2018).
 • Public Oversight Authority, Independent Auditor Statistics, http://kgk.gov.tr/DynamicContentDetail/5271/I%CC%87statistik (Erişim: 10.20.2018).
 • TÜRMOB, Professional Accountant Statistics, http://www.turmob.org.tr/istatistikler/c8172e63-2bef-4919-a863-86e403bfdf0a/meslek-mensubu-dagilim-tablosu-(sm-smmm) (Accessed: 10.02.2018).
 • http://www.aacsb.edu/accreditation/accredited-members/global-listing (Accessed: 12.02.2018).

Effects of the Changing Aspect of Accounting on Accounting Education Conducted in Turkey: A Research on Independent Audit

Yıl 2019, Cilt , Sayı 5, 628 - 644, 09.12.2019
https://doi.org/10.21733/ibad.637352

Öz

Accounting education in Turkey are given in the undergraduate and graduate levels. At all levels of accounting education, people gain different professional knowledge and skills. Trainees participate in the accounting information production process at different levels. Every work, every relationship, every work procedure, each process and each procedure have to be constantly changed in the organizations, so the members of the organization must be constantly changing. In today's conditions, life is becoming an important issue in exchange with new applications that institutions always create more value with innovation. According to the system approach, the systems that take information, energy, material from the environment, subject these inputs to the change process and output them in different forms to the environment, i.e. to other systems, are described as open systems. It is possible today for institutions to survive, to be able to update themselves according to changes in their environment, and to take advantage of the feedback process. Otherwise, institutions will show features of closed systems. Closed systems that are resistant to change will be entropic. 

Kaynakça

 • Adiloğlu, B. (2011). Internal Audit Process and Control Procedures, Bursa: Türkmen Bookstore.
 • Journal of Bilanço, No: 240, Febr. 2018, TÜRMOB Media.
 • Bilgin, N. (2006). Content Analysis in Social Sciences, Techniques and Case Studies. (Second Edition), Ankara: Siyasal Bookstore.
 • Gökçen, G., Ataman, B., Cebeci, Yasin ve Cavlak, H. (2015). A Research on Accounting Standards Education in the State University Graduate Program in Turkey, Journal of Öneri of Marmara University Vol: 11, No: 44, 121-145.
 • Harbison, A., The End Of The Accounting Profession As We Know İt?, https://www.icas.com/ca-today-news/the-end-of-the-accounting-profession-as-we-know-it (Date accessed: 15.02.2018).
 • Tekbaş, İ. (2017). Redesign of Accounting Profession in the Digital Age: Financial Engineering, http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/ismailtekbas/ (Date accessed: 01.02.2018).
 • Yılancı, M., Yıldız, B. ve Kiracı; M. (2013), Accounting Audit, Ankara: Detay Publishing.
 • Zeytin, Mustafa (2016), Undergraduate Degree in Accounting Education, Accounting Education in Turkey, Ekin Publishing.
 • Higher Education Institution, Higher Education Statistics, https://istatistik.yok.gov.tr/ (Accessed: 24.02.2018).
 • Public Oversight Authority, Independent Auditor Statistics, http://kgk.gov.tr/DynamicContentDetail/5271/I%CC%87statistik (Erişim: 10.20.2018).
 • TÜRMOB, Professional Accountant Statistics, http://www.turmob.org.tr/istatistikler/c8172e63-2bef-4919-a863-86e403bfdf0a/meslek-mensubu-dagilim-tablosu-(sm-smmm) (Accessed: 10.02.2018).
 • http://www.aacsb.edu/accreditation/accredited-members/global-listing (Accessed: 12.02.2018).

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ayşenur TARAKCIOĞLU ALTINAY (Sorumlu Yazar)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6963-2346
Türkiye


Bilge Leyli ELİTAŞ
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8807-4631
Türkiye


Beyhan MARŞAP
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
0000-0003-2139-7169

Yayımlanma Tarihi 9 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt , Sayı 5

Kaynak Göster

APA Tarakcıoğlu Altınay, A. , Elitaş, B. L. & Marşap, B. (2019). Effects of the Changing Aspect of Accounting on Accounting Education Conducted in Turkey: A Research on Independent Audit . IBAD Sosyal Bilimler Dergisi , (5) , 628-644 . DOI: 10.21733/ibad.637352

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi / IBAD Journal of Social Sciences / IBAD

IBAD, EBSCO, SCOPUS, E-SCI ve TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT tarafından DİZİNLENMEK ÜZERE değerlendirme sürecindedir.


15376           15385                                                                                                                15386