Yıl 2019, Cilt , Sayı 5, Sayfalar 70 - 88 2019-12-09

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 48-71 Aylık Çocukların Okul Algılarının Çizimler Aracılığıyla İncelenmesi

İlknur Civek [1] , Özlem Çamlıbel Çakmak [2]


Bu araştırmanın amacı, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 48–71 aylık çocukların okul algılarının çizdikleri resimler yoluyla incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Bolu il merkezindeki 4 ilköğretim okulunun ana sınıfları ile 3 bağımsız anaokulundaki 48–71 aylık 117 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda nitel araştırma yöntemlerinden betimleyici durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırma verileri “Bana bir okul resmi çiz” yönergesi verilerek resim çizdirme tekniği yoluyla toplanmış ve betimsel analiz yoluyla analiz edilmiştir. Araştırmada çocukların büyük çoğunluğunun resimlerinde okul binası çizdikleri ve okulu fiziksel özellikleri ile algıladıkları tespit edilmiştir. Okulun bazı çocukların resimlerinde sosyal ilişkilerin geliştirildiği sosyal bir ortam, bazı çocukların resinlerinde ise oyun ve hareket ihtiyaçlarını karşılayan bir yer olarak görüldüğü ortaya çıkmıştır. Araştırma sonucunda, çocukların okula ilişkin algılamalarında okul öncesi eğitim kurumlarının nitelik ve niceliğinin etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Okul Öncesi Çocuk, Resim, Çizim, Okul Algısı
  • a.a
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: İlknur Civek
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Özlem Çamlıbel Çakmak

Tarihler

Başvuru Tarihi : 7 Ağustos 2019
Yayımlanma Tarihi : 9 Aralık 2019

APA Civek, İ , Çamlıbel Çakmak, Ö . (2019). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 48-71 Aylık Çocukların Okul Algılarının Çizimler Aracılığıyla İncelenmesi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi , (5) , 70-88 . DOI: 10.21733/ibad.603359