Yıl 2019, Cilt , Sayı 5, Sayfalar 101 - 113 2019-12-09

Dijital Çağın Hedonist Çalışanları: Dijital Göçebeler

Aysun Kaya Deniz [1]


İçerisinde yaşadığımız dönem dijitalleşmenin gündelik hayatımızın her anında hâkim olduğu bir dönemdir. Postmodernizmin etkisinin altında olan günümüz toplumunda bireyler, haz odaklı bir yaşam sürmekte ve yaşantılarını bu doğrultuda şekillendirmektedir. Sürekli yeni ve farklı olanın peşinde koşarak mutluluğu arayan hedonist bireylerin dijitalleşme ile birlikte çalışma hayatlarında da değişiklikler yaşanmaya başlamıştır. Anı yaşamaya odaklı hedonist bireyler dijitalleşmenin de sağladığı olanaklarla birlikte artık çalışma hayatlarının da merkezine haz kavramını koyarak kendilerine konforlu ve eğlenceli çalışma alanları arayışına girmiş ve ortaya yeni bir kavram çıkmıştır: Dijital göçebeler. Dijital göçebeler için bilgisayarın, internetin ve aynı zamanda da keyif alabilecekleri ortamların olduğu her yer çalışma ortamıdır. Tek bir mekâna bağlı kalmaksızın keyif alabilecekleri ortamlarda çalışarak kendi özgürlüklerini yaratan dijital göçebeler bu çalışmanın ana kavramıdır. Rutin olanın dışına çıkarak, çalışma ortamlarını keyifli vakit geçirerek haz alabilecekleri ortamlara dönüştüren dijital göçebelerin sayılarının dijitalleşme alanında yaşanan gelişmelere bağlı olarak gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışmada, literatüre yeni giren “dijital göçebeler” kavramı dijitalleşme, hedonizm ve haz odaklı yaşayan hedonist bireyler çerçevesinde ele alınmıştır.

Hedonizm, Hedonist Birey, Dijitalleşme, Dijital Göçebeler
  • A.A
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Aysun Kaya Deniz
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 7 Ağustos 2019
Yayımlanma Tarihi : 9 Aralık 2019

APA Kaya Deniz, A . (2019). Dijital Çağın Hedonist Çalışanları: Dijital Göçebeler. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi , (5) , 101-113 . DOI: 10.21733/ibad.603406