Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Body as a Pedestal: I'm an Open Book

Yıl 2020, Cilt , Sayı 6, 447 - 464, 15.03.2020
https://doi.org/10.21733/ibad.666682

Öz

The physical experience of the person who has a presence with his/her body is significant for his/her perception of the world. It is known that disciplines of art and philosophy play a dominant role on the increase of this as well as the interest in the body throughout the past century. The first part of the study emphasizes the relation between the Western civilization and the body with specific references to philosophy. In the second part, a selection of important artists of the 20th century who consider body as a pedestal and the sculptural-body relations established by them are presented. The final part aims to form a literature for the works produced with different techniques and material within the 'Body-Jewelry-Sculpture' course for the students of the Department of Sculpture on the concept of “Straight Out”, which is determined by various forms current body takes place, and to handle the body and sculpture productions in modern art within art education and thereby improve the discussion platforms. Descriptive method was used to present the subject in a versatile and in-depth manner. Qualitative data collection technique was used to obtain artistic production samples in which the body turned into a pedestal. Visual records, written documents and various images were collected in accordance with the literature review and the reviews of the artworks related to the subject. The part where student works are presented consists of text and documents developed in the production processes within the course.

Kaynakça

  • KAYNAKÇA
  • Antmen, A . (2010). 20.Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. İstanbul: Sel Yayıncılık. Baker, U. (2014). Sanat ve Arzu. İstanbul: İletişim Yayınları. Baecque A., (2013). Bedenin Tarihi 3 Bakıştaki Değişim:20. YY. (Çev. Saadet Özen), Bölüm 2. Perdeler Sinemada Beden. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Bard, A. Söderqvis, S. (2015). Makine Bedenler.(Çev.Melih Tumen). İzmir: Karakalem Yayınları. Battaglglia A. (2006). Helenistik Beden Kavrayışı ve Hristiyan Toplumsal Etiğindeki Mirasçı, Bedenler, Dinler ve Toplumsal Cinsiyet (Çev. Özbudun, Şafak, Cayla). Ankara: Ütopya Yayınları. Cevizci, A. (2005). Paradigma Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayınları. Deluze ,G. (2000). Spinoza Üzerine On Bir Ders.(Çev. Ulus Baker) .Ankara: Öteki Matbaa. Descartes R. (2015). Aklın Yönetimi İçin Kurallar (Çev. Engin Sunar). İstanbul: Say Yayınları. Eisenman,F.S(2007). Ebu Graib Etkisi Batı Sanatında Şiddetin Kökenleri.(Çev.Işıl Özbek). İstanbul:Versus Kibaroğlu, S. (1997). Beuys Joseph Eczacıbaşı Sanat Ansiklobedisi. (c.1,s:232).İstanbul: YEM Yayınları Kern, S. (2013). Zaman ve Uzam Kültürü(1880-1918) (Çev. Ali Selman). İstanbul: İletişim Yayınları Lynton, N. (1991). Modern Sanatın Öyküsü. (Çev. Çapan, S. Öziş). İstanbul: Remzi Kitapevi McNaill W. (1985). Dünya Tarihi (Çev. Alaattin Şenel). İstanbul: Kaynak Yayınları. Michaud, Y. (2013). Bedenin Tarihi 3 Bakıştaki Değişim:20. YY. (Çev. Saadet Özen), Bölüm 4. Görselleştirme Beden ve Görsel Sanatlar. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Moulin, M.A. (2013). Bedenin Tarihi 3 Bakıştaki Değişim:20. YY. (Çev. Saadet Özen), Bölüm 1. Tıbbın Karşısında Beden. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Parten A. (2017). Kent ve Sessizlik, İstanbul Aydın Üni., GSF Dergisi, 3/5. 1-12. Ponty M.M., (2017). Cogito. Dünyamız Tamamlanmamış Bir Eser… (c88 s.,22). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Sennet, R. (2008). Ten ve Taş. (Çev. Tuncay Birkan). İstanbul: Metis Yayınları. Spinoza. (2011). Etika.(Çev. Hilmi Ziya Ülken).Ankara: Dost Yayınları Ory, 2013, Bedenin Tarihi 3 Bakıştaki Değişim:20. YY. (Çev. Saadet Özen), Bölüm 2. Sıradan Beden. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Öğdül R. (2013). Hayati Keçeleştirelim, 9 Mayıs 2013. http://rahmiogdulbirgun.blogspot.com/2013/05/hayati-kecelestirelim.html adresinden erişildi. Uzunöz Ü. Ş. (2014). Beden Üzerine Kavram Biçim İlişkisi, Sanat Tasarım Dergisi , Sayı 5, 43-46. Yaycıoğlu M. (2001), Pablo Picasso:Şair,Oyun Yazarı, Sahne ve Kostüm Tasarımcısı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Dergisi 45,1, 95-113.
  • Resimler Kaynakçası
  • Resim 1. 26.12.2019 tarihinde https://www.wikiwand.com/en/Parade_(ballet) Resim 2. 24.12.2019 tarihinde https://romanialibera.ro/cultura/balerina-care-l-a-inspirat-pe-constantin-brancusi-711856 adresinden erişildi. Resim 3. 22.12.2019 tarihinden http://feymag.com/Haberler/Detay/Sanat/Joseph-Beuys-ve-Sanati adresinden arişildi. Resim 4. 22.12.2019 tarihinde http://artperformance.over-blog.fr/article-27716374.html adresinden erişildi. Resim 5. 23.12.2019 tarihinde http://www.medienkunstnetz.de/works/bleistiftmaske/ adresinden erişildi. 27.12.2019 tarihinde https://www.tate.org.uk/art/artworks/horn-pencil-mask-t07847adresinden erişildi. Resim 6. 23.12.2019 tarihinde https://3x3artxwork.wordpress.com/2017/12/11/artwork-rebecca-horn-finger-gloves-1972/, adresinden erişildi. 23.12.2019 tarihinde , https://www.tate.org.uk/art/artworks/horn-finger-gloves-t07845 erişildi Resim 7. Beden Takı Heykel Dersi İçerisinde Fotoğraf Bölümü Öğrencisi Ceyhun Atabey tarafından fotoğraflandı. Resim 8. Beden Takı Heykel Dersi İçerisinde Songül Karakoç tarafından fotoğraflandı Resim 9. Beden Takı Heykel Dersi İçerisinde fotoğraflandı Resim 10. Beden Takı Heykel Dersi İçerisinde, Fotoğraf Bölümü Öğrencisi Cüneyt Atabey tarafından fotoğraflandı. Resim 11 Beden Takı Heykel Dersi İçerisinde Fotoğraf Bölümü Öğrencisi, Doğan Özdemir tarafından fotoğraflandı. Resim 12. Beden Takı Heykel Dersi İçerisinde, Fotoğraf Bölümü Öğrencisi Ozan Kurnaz tarafından fotoğraflandı Resim 13. Beden Takı Heykel Dersi İçerisinde, Fotoğraf Bölümü Öğrencisi Ozan Kurnaz fotoğraflandı Resim 14. Beden Takı Heykel Dersi İçerisinde Fotoğraf Bölümü Öğrencisi, Ozan Kurnaz fotoğraflandı Resim 15. Beden Takı Heykel Dersi İçerisinde, Fotoğraf Bölümü Öğrencisi Rıza Ertürk tarafından fotoğraflandı Resim 16. Beden Takı Heykel Dersi İçerisinde Fotoğraf Bölümü Öğrencisi, Rıza Ertürk tarafından fotoğraflandı Resim 17. Beden Takı Heykel Dersi İçerisinde, Fotoğraf Bölümü Öğrencisi Rıza Ertürk tarafından fotoğraflandı Resim 18. Beden Takı Heykel Dersi İçerisinde Fotoğraf Bölümü Öğrencisi, Cüneyt Atabey tarafından fotoğraflandı

Bir Kaide Olarak Beden: İçim Dışım Bir

Yıl 2020, Cilt , Sayı 6, 447 - 464, 15.03.2020
https://doi.org/10.21733/ibad.666682

Öz

Geçtiğimiz yüzyıldan bu yana, insan bedeninin adeta yeniden keşfedildiği ve bedene olan ilgi ve tecrübelerin hiç olmadığı kadar genişleyen bir alana doğru açıldığına tanıklık etmekteyiz. Sanat farklı disiplinler ile olan ilişkilerini çoğaltırken, değişen yapısı ile birlikte bedene olan yaklaşımı ve aktarımları da değişmiştir. Sanatın sorumluluk alanlarını genişleten sanatçı, kendi özgürlük alanlarının da genişletmesi yönünde bedene yönelirken, onu bir mekâna ya da bir kaideye dönüştürmektedir. Bu çalışma, değişen beden algısını felsefe ve sosyal içerikleri bakımından araştırmakta ve Çağdaş Sanatın beden ile kurduğu ilişkileri tarihsel boyutta değerlendirmektedir. Bu eksen dâhilinde, Kocaeli üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü seçmeli alan dersi kapsamında, tarafımdan yürütülen ‘Beden Takı Heykel’ dersi içerisinde ‘İçim Dışım Bir’ kavramı bağlamında ortaya çıkan üretimler üzerinden konuyu aktarmayı ve tartışmayı amaçlamıştır. Bu örnekler, hem öğrenci çalışmalarının literatüre kazandırılması, hem de konunun sanat eğitimi ile ne türden ilişki örüntüleri kurduğunu ortaya koymayı hedeflemektedir.

Kaynakça

  • KAYNAKÇA
  • Antmen, A . (2010). 20.Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. İstanbul: Sel Yayıncılık. Baker, U. (2014). Sanat ve Arzu. İstanbul: İletişim Yayınları. Baecque A., (2013). Bedenin Tarihi 3 Bakıştaki Değişim:20. YY. (Çev. Saadet Özen), Bölüm 2. Perdeler Sinemada Beden. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Bard, A. Söderqvis, S. (2015). Makine Bedenler.(Çev.Melih Tumen). İzmir: Karakalem Yayınları. Battaglglia A. (2006). Helenistik Beden Kavrayışı ve Hristiyan Toplumsal Etiğindeki Mirasçı, Bedenler, Dinler ve Toplumsal Cinsiyet (Çev. Özbudun, Şafak, Cayla). Ankara: Ütopya Yayınları. Cevizci, A. (2005). Paradigma Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayınları. Deluze ,G. (2000). Spinoza Üzerine On Bir Ders.(Çev. Ulus Baker) .Ankara: Öteki Matbaa. Descartes R. (2015). Aklın Yönetimi İçin Kurallar (Çev. Engin Sunar). İstanbul: Say Yayınları. Eisenman,F.S(2007). Ebu Graib Etkisi Batı Sanatında Şiddetin Kökenleri.(Çev.Işıl Özbek). İstanbul:Versus Kibaroğlu, S. (1997). Beuys Joseph Eczacıbaşı Sanat Ansiklobedisi. (c.1,s:232).İstanbul: YEM Yayınları Kern, S. (2013). Zaman ve Uzam Kültürü(1880-1918) (Çev. Ali Selman). İstanbul: İletişim Yayınları Lynton, N. (1991). Modern Sanatın Öyküsü. (Çev. Çapan, S. Öziş). İstanbul: Remzi Kitapevi McNaill W. (1985). Dünya Tarihi (Çev. Alaattin Şenel). İstanbul: Kaynak Yayınları. Michaud, Y. (2013). Bedenin Tarihi 3 Bakıştaki Değişim:20. YY. (Çev. Saadet Özen), Bölüm 4. Görselleştirme Beden ve Görsel Sanatlar. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Moulin, M.A. (2013). Bedenin Tarihi 3 Bakıştaki Değişim:20. YY. (Çev. Saadet Özen), Bölüm 1. Tıbbın Karşısında Beden. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Parten A. (2017). Kent ve Sessizlik, İstanbul Aydın Üni., GSF Dergisi, 3/5. 1-12. Ponty M.M., (2017). Cogito. Dünyamız Tamamlanmamış Bir Eser… (c88 s.,22). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Sennet, R. (2008). Ten ve Taş. (Çev. Tuncay Birkan). İstanbul: Metis Yayınları. Spinoza. (2011). Etika.(Çev. Hilmi Ziya Ülken).Ankara: Dost Yayınları Ory, 2013, Bedenin Tarihi 3 Bakıştaki Değişim:20. YY. (Çev. Saadet Özen), Bölüm 2. Sıradan Beden. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Öğdül R. (2013). Hayati Keçeleştirelim, 9 Mayıs 2013. http://rahmiogdulbirgun.blogspot.com/2013/05/hayati-kecelestirelim.html adresinden erişildi. Uzunöz Ü. Ş. (2014). Beden Üzerine Kavram Biçim İlişkisi, Sanat Tasarım Dergisi , Sayı 5, 43-46. Yaycıoğlu M. (2001), Pablo Picasso:Şair,Oyun Yazarı, Sahne ve Kostüm Tasarımcısı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Dergisi 45,1, 95-113.
  • Resimler Kaynakçası
  • Resim 1. 26.12.2019 tarihinde https://www.wikiwand.com/en/Parade_(ballet) Resim 2. 24.12.2019 tarihinde https://romanialibera.ro/cultura/balerina-care-l-a-inspirat-pe-constantin-brancusi-711856 adresinden erişildi. Resim 3. 22.12.2019 tarihinden http://feymag.com/Haberler/Detay/Sanat/Joseph-Beuys-ve-Sanati adresinden arişildi. Resim 4. 22.12.2019 tarihinde http://artperformance.over-blog.fr/article-27716374.html adresinden erişildi. Resim 5. 23.12.2019 tarihinde http://www.medienkunstnetz.de/works/bleistiftmaske/ adresinden erişildi. 27.12.2019 tarihinde https://www.tate.org.uk/art/artworks/horn-pencil-mask-t07847adresinden erişildi. Resim 6. 23.12.2019 tarihinde https://3x3artxwork.wordpress.com/2017/12/11/artwork-rebecca-horn-finger-gloves-1972/, adresinden erişildi. 23.12.2019 tarihinde , https://www.tate.org.uk/art/artworks/horn-finger-gloves-t07845 erişildi Resim 7. Beden Takı Heykel Dersi İçerisinde Fotoğraf Bölümü Öğrencisi Ceyhun Atabey tarafından fotoğraflandı. Resim 8. Beden Takı Heykel Dersi İçerisinde Songül Karakoç tarafından fotoğraflandı Resim 9. Beden Takı Heykel Dersi İçerisinde fotoğraflandı Resim 10. Beden Takı Heykel Dersi İçerisinde, Fotoğraf Bölümü Öğrencisi Cüneyt Atabey tarafından fotoğraflandı. Resim 11 Beden Takı Heykel Dersi İçerisinde Fotoğraf Bölümü Öğrencisi, Doğan Özdemir tarafından fotoğraflandı. Resim 12. Beden Takı Heykel Dersi İçerisinde, Fotoğraf Bölümü Öğrencisi Ozan Kurnaz tarafından fotoğraflandı Resim 13. Beden Takı Heykel Dersi İçerisinde, Fotoğraf Bölümü Öğrencisi Ozan Kurnaz fotoğraflandı Resim 14. Beden Takı Heykel Dersi İçerisinde Fotoğraf Bölümü Öğrencisi, Ozan Kurnaz fotoğraflandı Resim 15. Beden Takı Heykel Dersi İçerisinde, Fotoğraf Bölümü Öğrencisi Rıza Ertürk tarafından fotoğraflandı Resim 16. Beden Takı Heykel Dersi İçerisinde Fotoğraf Bölümü Öğrencisi, Rıza Ertürk tarafından fotoğraflandı Resim 17. Beden Takı Heykel Dersi İçerisinde, Fotoğraf Bölümü Öğrencisi Rıza Ertürk tarafından fotoğraflandı Resim 18. Beden Takı Heykel Dersi İçerisinde Fotoğraf Bölümü Öğrencisi, Cüneyt Atabey tarafından fotoğraflandı

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Arzu PARTEN ALTUNCU (Sorumlu Yazar)
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HEYKEL BÖLÜMÜ
0000-0002-7852-8003
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Mart 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt , Sayı 6

Kaynak Göster

APA Parten Altuncu, A. (2020). Bir Kaide Olarak Beden: İçim Dışım Bir . IBAD Sosyal Bilimler Dergisi , (6) , 447-464 . DOI: 10.21733/ibad.666682

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi / IBAD Journal of Social Sciences / IBAD

IBAD, EBSCO, SCOPUS, E-SCI ve TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT tarafından DİZİNLENMEK ÜZERE değerlendirme sürecindedir.


15376           15385                                                                                                                15386