Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 27, Sayfalar 489 - 517 2019-08-31

Stratejik Planların Teoriden Pratiğe Proje Üretim Sürecinin Analizi: Büyükşehir Ulaşım Ana Planları Örneklemi
Analysis of the Project Production Process from Theory to Practice of Strategic Plans: Sample of Great Municipality Transportation Master Plans

Hayri Ulvi [1]


Ulaşım ana planları, kentsel alanlarda ulaşım sorunları çözmek amacıyla gerçekleştirilen yasal planlama araçlarından birisidir. Günümüzde farklı nitelikteki kentlerin kentsel ulaşım konusunda çektiği sıkıntılar farklılaşsa da yaşanan sorunlara çözüm üretmenin yolu ulaşım ana planının yapılmasına bağlıdır. Ulaşım ana planı yapmayı gündemine alan kurum, kuruluş veya kişilerin ulaşım ana planı çalışmalarını başarılı bir şekilde tamamlamasını sağlaması adına hazırlanmış, kılavuz niteliğinde kullanılması için hazırlanan dokümanlardan biriside Türkiye belediyeler birliği ulaşım çalışma komisyonunun katkılarıyla hazırlanan ulaşım planlama çalışmaları ve ulaşım ana planı hazırlama kılavuzu olarak literatürde yer almaktadır. Bu çalışma kapsamında yapılan değerlendirme Türkiye’de geçmişten günümüze devam eden süreç içerisinde yapılmış ulaşım ana planı çalışmalarına odaklanmaktadır. Türkiye belediyeler birliğinin katkılarıyla hazırlanan kılavuz temel alınarak çalışma kapsamındaki ulaşım ana planlarının kılavuz kapsamında hangi derecede gerçekleştiğine yönelik tespitler yapılmaktadır. Çalışma sonucunda Türkiye’de ulaşım ana planlarının birbirinden farklı olan yönleri ve bahsedilen farklılığa ilişkin değerlerin yanı sıra ulaşım ana planı çalışmalarının daha verimli nasıl yapılabileceğine dair öneriler detaylı yönleri ile ifade edilmektedir.

Transportation master plans are one of the legal planning tools to solve transportation problems in urban areas. Although the problems of different cities in urban transportation are different, the way to produce solutions to the problems is dependent on making the transportation master plan. For organizations, or persons transportation which intended master plan studies prepared on behalf of ensuring the successful completion of documents produced for use in manual nature of someone in Turkey association of municipalities transportation study prepared with the contribution of commission transport planning and transport in the literature as a guide to prepare the master plan is located at. In this study, the assessment made in transportation ongoing process in Turkey from past to present work focuses on the master plan. Turkey prepared with the contribution of municipalities that guide the transportation master plan under the scope of manual work is carried out based on the determinations about what degree of place. aspects that are different from each other and the transportation master plan in Turkey, said the study results as well as differences of values ​​for more efficient transport master plan study recommendations on how it can be done is expressed with detailed directions.

 

 • Önder, H.G, Akdemir, F. (2019). Türkiye’deki kentiçi raylı toplu taşıma sistemlerinin ulaşım ana planları bağlamında değerlendirilmesi. Demiryolu Mühendisliği Dergisi, 10, 23-37.
 • Akbulut, F. (2016). Kentsel ulaşım hizmetlerinin planlanması ve yönetiminde sürdürülebilir politika önerileri. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(1), 336-355.
 • Ayataç, H. (2016). Kentsel ulaşım planlaması ve İstanbul. İTÜ Vakfı Dergisi, 71, 31-35.
 • Hamurcu, M., ve Eren, T. (2018). Kent içi ulaşım için bulanık ahp tabanlı vikor yöntemi ile proje seçimi. Engineering Sciences, 13(3), 217-228.
 • Hamamcıoğlu, C. (2009). Ulaşım ağının kentsel hizmet alanlarının yerseçimine etkilerinin istanbul tarihi yarımada örneğinde değerlendirilmesi. Doktora tezi.YÖK tez merkezi. (243869).
 • Akman, G., ve Alkan, A. (2016). İzmit kent içi ulaşımda alternatif toplu taşıma sistemlerinin aksiyomlarla tasarım yöntemi ile değerlendirilmesi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, 22(1), 54-63.
 • Oral, M. Y. (2011). Şehirlerde yetki alanı ve arazi kullanışlarındaki değişimlerin ulaşım planlama süreci üzerindeki olası etkileri-izmir örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 3 (1), 73-85.
 • Özalp, M., ve Öcalır, E. V. (2008). Türkiye'deki kentiçi ulaşım planlaması çalışmalarının deǧerlendirilmesi. METU Journal of the Faculty of Architecture, 25(2), 71-97.
 • Türkiye Belediyeler Birliği. (2014). Ulaşım planlama çalışmaları ve ulaşım ana planı hazırlama kılavuzu. Ankara, TBB Yayınları.
 • Manisa Büyükşehir Belediyesi-Mescioğlu Mühendislik Müşavirlik A.Ş. (2014). Manisa ulaşım ana planı (2014-2034). Manisa, Manisa Büyükşehir Belediyesi
 • Gaziantep Büyükşehir Belediyesi-Boğaziçi Proje Mühendislik Planlama İnş. San, ve Tic. Ltd. Şti. (2015). Gaziantep ulaşım ana planı (2015-2030). Gaziantep, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
 • Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi-Boğaziçi Proje Mühendislik Planlama İnş. San, ve Tic. Ltd. Şti. (2011). Diyarbakır ulaşım ana planı (2011-2014). Diyarbakır, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
 • Bursa Büyükşehir Belediyesi. (2010). Bursa ulaşım ana planı (2010-2030). Bursa, Bursa Büyükşehir Belediyesi.
 • Mersin Büyükşehir Belediyesi-Boğaziçi Proje Mühendislik Planlama İnş. San, ve Tic. Ltd. Şti. (2010). Mersin ulaşım ana planı (2010-2025). Mersin, Mersin Büyükşehir Belediyesi.
 • Gazi Üniversitesi AUAP Ofisi - Ankara Büyükşehir Belediyesi. (2013). Ankara UAP - Ankara metropoliten alanı ve yakın çevresi ulaşım ana planı (2013). Ankara, Gazi Üniversitesi AUAP Ofisi - Ankara Büyükşehir Belediyesi.
 • Kocaeli Büyükşehir Belediyesi. (2010). Kocaeli ulaşım ana planı açıklama raporu. Kocaeli, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi.
 • Sakarya Büyükşehir Belediyesi - Mescioğlu Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Sakarya UAP. (2011). Sakarya ulaşım ana planı (2011-2023). Sakarya, Sakarya Büyükşehir Belediyesi.
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi. (2009). İzmir ulaşım ana planı. İzmir, İzmir Büyükşehir Belediyesi.
 • Erzurum Büyükşehir Belediyesi- Boğaziçi Proje Mühendislik Planlama İnş. San, ve Tic. Ltd. Şti. (2013). Erzurum ulaşım ana planı. Erzurum, Erzurum Büyükşehir Belediyesi.
 • Konya Büyükşehir Belediyesi - Yüksel Proje ve Ulaşım Art. (2016). Konya büyükşehir alanı kentiçi ve yakın çevre ulaşım master planı (2001). Konya, Konya Büyükşehir Belediyesi.
 • Kayseri Büyükşehir Belediyesi. (2016). Kayseri ulaşım ana planı (2016-2040). Kayseri , Kayseri Büyükşehir Belediyesi.
 • Gazi Üniversitesi KUTEM - Erzincan Belediyesi. (2017). Erzincan ulaşım ana planı (2017). Erzincan, Erzincan Belediyesi.
 • Eskişehir Büyükşehir Belediyesi-İstanbul Teknik Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi. (2016). Eskişehir ulaştırma ana planı revizyonu sonuç raporu. Eskişehir, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi.
 • Malatya Büyükşehir Belediyesi- Altyapı Mühendislik Bilişim Dan. Taah ve Tic Ltd. Şti. (2017). Malatya ulaşım ana planı (2017-2035). Malatya, Malatya Büyükşehir Belediyesi.
 • Samsun Büyükşehir Belediyesi. (2001). Samsun kentiçi ulaşım ana planı ve toplu taşım fizibilite etüdü. Samsun, Samsun Büyükşehir Belediyesi.
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü. (2011). İstanbul UAP - İstanbul metropoliten alan kentsel ulaşım ana planı. İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
 • Antalya Büyükşehir Belediyesi- Boğaziçi Proje Mühendislik Planlama İnş. San, ve Tic. Ltd. Şti. (2017). Antalya ulaşım ana planı (2017-2040). Antalya, Antalya Büyükşehir Belediyesi.
 • Hatay Büyükşehir Belediyesi. (2016). Hatay ulaşım ana planı. Hatay, Hatay Büyükşehir Belediyesi.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2988-6215
Yazar: Hayri Ulvi (Sorumlu Yazar)
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { idealkent565839, journal = {İDEALKENT}, issn = {1307-9905}, eissn = {2602-2133}, address = {Nasuh Akar Mahallesi 1403. Cad. 110/5 Balgat-Çankaya/Ankara}, publisher = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2019}, volume = {10}, pages = {489 - 517}, doi = {10.31198/idealkent.565839}, title = {Stratejik Planların Teoriden Pratiğe Proje Üretim Sürecinin Analizi: Büyükşehir Ulaşım Ana Planları Örneklemi}, key = {cite}, author = {Ulvi, Hayri} }
APA Ulvi, H . (2019). Stratejik Planların Teoriden Pratiğe Proje Üretim Sürecinin Analizi: Büyükşehir Ulaşım Ana Planları Örneklemi. İDEALKENT , 10 (27) , 489-517 . DOI: 10.31198/idealkent.565839
MLA Ulvi, H . "Stratejik Planların Teoriden Pratiğe Proje Üretim Sürecinin Analizi: Büyükşehir Ulaşım Ana Planları Örneklemi". İDEALKENT 10 (2019 ): 489-517 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/idealkent/issue/49423/565839>
Chicago Ulvi, H . "Stratejik Planların Teoriden Pratiğe Proje Üretim Sürecinin Analizi: Büyükşehir Ulaşım Ana Planları Örneklemi". İDEALKENT 10 (2019 ): 489-517
RIS TY - JOUR T1 - Stratejik Planların Teoriden Pratiğe Proje Üretim Sürecinin Analizi: Büyükşehir Ulaşım Ana Planları Örneklemi AU - Hayri Ulvi Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31198/idealkent.565839 DO - 10.31198/idealkent.565839 T2 - İDEALKENT JF - Journal JO - JOR SP - 489 EP - 517 VL - 10 IS - 27 SN - 1307-9905-2602-2133 M3 - doi: 10.31198/idealkent.565839 UR - https://doi.org/10.31198/idealkent.565839 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İDEALKENT Stratejik Planların Teoriden Pratiğe Proje Üretim Sürecinin Analizi: Büyükşehir Ulaşım Ana Planları Örneklemi %A Hayri Ulvi %T Stratejik Planların Teoriden Pratiğe Proje Üretim Sürecinin Analizi: Büyükşehir Ulaşım Ana Planları Örneklemi %D 2019 %J İDEALKENT %P 1307-9905-2602-2133 %V 10 %N 27 %R doi: 10.31198/idealkent.565839 %U 10.31198/idealkent.565839
ISNAD Ulvi, Hayri . "Stratejik Planların Teoriden Pratiğe Proje Üretim Sürecinin Analizi: Büyükşehir Ulaşım Ana Planları Örneklemi". İDEALKENT 10 / 27 (Ağustos 2019): 489-517 . https://doi.org/10.31198/idealkent.565839
AMA Ulvi H . Stratejik Planların Teoriden Pratiğe Proje Üretim Sürecinin Analizi: Büyükşehir Ulaşım Ana Planları Örneklemi. İDEAL KENT. 2019; 10(27): 489-517.
Vancouver Ulvi H . Stratejik Planların Teoriden Pratiğe Proje Üretim Sürecinin Analizi: Büyükşehir Ulaşım Ana Planları Örneklemi. İDEALKENT. 2019; 10(27): 517-489.