Yazım Kuralları

Dergimizde İSNAD2 atıf sistemi kullanılmaktadır. 


İdrak’te yayımlanacak makale ve eserler, başta akademisyenler olmak üzere tüm bilim dünyasına hitap edeceği için üslup ve ifade bakımından sade ve anlaşılır bir dille; ilmî ve nitelikli bir mahiyette kaleme alınmaları gerekmektedir. Yazımda güncel dil ve gramer kuralları dikkate alınmalı, Türk dilinin yapısına ve gramerine uymayan kelime, ifade ve terkiplere yer verilmemelidir. Yabancı dildeki terimlerin varsa Türkçe çevirilerinin kullanılması; Türkçe ifadenin terimi tam karşılamaması halinde orijinal terimin kullanılması ve gerekli hallerde açıklamasının verilmesi tercih edilmelidir.


İdrak’e gönderilen araştırma makalesi ve diğer eserlerin yazımında güncel İSNAD atıf Sistemi (The Isnad Citation Style) kullanılmalıdır. Ayrıca İSNAD atıf sisteminde değinilmeyen imla ve transkripsiyon kurallarında DİA (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi) imla kuralları esas alınmalıdır. Makale başlıklarının yazımında da bu imla ve transkripsiyon kurallarına uygun hareket edilmelidir. 


1. Araştırma Makalesi

Kelime Sayısı: Öz ve Kaynakça dâhil azami 8000 kelime olmalıdır. (Özel nitelikli çalışmalar yayın kurulunun görüşü ile yayınlanabilir).
Makale bileşenleri sırasıyla aşağıdaki niteliklerle hazırlanmalıdır:
1. Makale Başlığı: Font: Palatino Linotype; punto: 12; yazı tipi: kalın (bold) ve küçük harflerle satırda ortaya hizalanarak yazılmalıdır.
2. Öz: Font: Palatino Linotype; punto: 10; 150-200 kelime aralığında olmalıdır.
3. Anahtar Kelimeler: Font: Palatino Linotype; punto: 10; en az 5 kelimeden oluşmalıdır.
4. İngilizce Makale Başlığı: Font: Palatino Linotype; punto: 12; yazı tipi: kalın (bold) ve küçük harflerle satırda ortaya hizalanarak yazılmalıdır.
5. Abstract: Font: Palatino Linotype; punto: 10; 150-200 kelime aralığında olmalıdır.
6. Keywords: Font: Palatino Linotype; punto: 10; en az 5 kelimeden oluşmalıdır.
7. Gövde Metni:
   • Alt Başlıklar: Font: Palatino Linotype; punto: 11; yazı tipi: kalın (bold) ve küçük harflerle, paragrafa hizalanarak İSNAD’a uygun yazılmalıdır.
   • Başlık numaralandırma sistemi: Rakamla ve otomatik, mesela: 1.; 2.; 3.; 1.1.1.; 1.1.2.; 1.1.3.; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3. şeklinde olmalıdır.
   • Font: Palatino Linotype.
   • Punto: 11.
   • Sayfa Kenar Boşlukları: Üst: 3 cm, Alt: 3 cm, Sol: 3 cm, Sağ: 3 cm.
   • Hizalama: İki yana yasla.
   • Satır Aralığı: 1,25.
   • Paragraf Aralığı: Önce 6 nk, sonra: 6 nk.
   • Paragraf Girintisi: İlk satır: 1 cm.
   • Alıntı: Üç satırdan az alıntılar “çift tırnak” ile metin içinde verilmelidir. Alıntı içindeki alıntılarda ise ‘tek tırnak’ kullanılır. Alıntı üç satırdan fazla ise ayrı paragraf halinde ve çift tırnak kullanmadan, Palatino Linotype, 10 punto ile sayfanın sağ ve sol tarafından birer (1) cm içeride olacak şekilde yazılmalıdır.
   • Dipnot:
      - Font: Palatino Linotype.
      - Punto: 9.
      - Satır Aralığı: Tek (1 cm).
      - Paragraf Girintisi: Asılı 0,25.
      - Paragraf Aralığı: Yok.
      - Dipnot metni iki yana yaslı yazılmalıdır.
8. Kaynakça: Gövde metni ölçülerinde İSNAD’a uygun, soyad veya meşhur isim küçük ve kalın (bold) harflerle yazılmalıdır.
Diğer Hususlar:
   • Paragraf aralarına boşluk ve/veya metnin herhangi bir yerine gereksiz herhangi bir karakter eklenmemelidir.
   • Başlıklar, gövde metninin paragraf başları ve alıntı metinleri hariç makalenin tüm bölümleri iki yana yaslı bir şekilde yazılmalıdır.
   • Arapça metin neşrinde: Okan Kadir Yılmaz’a ait İSAM Tahkikli Neşir Kılavuzu esaslarına riayet edilmelidir.
   • Arapça metin ve ifadelerin yazımında:
      - Ana Başlık: Font: Traditional Arabic, punto: 16
      - Gövde Metni: Font: Traditional Arabic, punto: 16
      - Dipnot: Font: Traditional Arabic, punto: 14
   • Dergimize gönderilen yazılarda Zotero, Mendeley, Endnote vb. yardımcı programlar kullanılabilir.


2. Kitap/Sempozyum Değerlendirmesi ve Araştırma Notu

Kelime Sayısı: Kitap ve sempozyum değerlendirmelerinin 1000-1500 kelime, araştırma notlarının ise 3000-4000 kelime aralığında olması tercih edilmektedir.
1. Ana Başlık: Font: Palatino Linotype; punto: 12; yazı tipi: kalın (bold) ve küçük harflerle satırda ortaya hizalanarak yazılmalıdır.
2. Gövde Metni:
   • Alt Başlıklar: Font: Palatino Linotype; punto: 11; yazı tipi: kalın (bold) ve küçük harflerle, paragrafa hizalanarak İSNAD’a uygun yazılmalıdır.
   • Başlık Numaralandırma Sistemi: Rakamla ve otomatik, mesela: 1.; 2.; 3.; 1.1.1.; 1.1.2.; 1.1.3.; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3. şeklinde olmalıdır.
   • Font: Palatino Linotype.
   • Punto: 11.
   • Sayfa Kenar Boşlukları: Üst: 3 cm, Alt: 3 cm, Sol: 3 cm, Sağ: 3 cm.
   • Hizalama: İki yana yasla.
   • Satır Aralığı: 1,25.
   • Paragraf Aralığı: Önce 6 nk, sonra: 6 nk.
   • Paragraf Girintisi: İlk satır: 1 cm.
   • Alıntı: Üç satırdan az alıntılar çift tırnak ile metin içinde verilmelidir. Alıntı içindeki alıntılarda ise tek tırnak kullanılır. Alıntı üç satırdan fazla ise ayrı paragraf halinde ve çift tırnak kullanmadan, Palatino Linotype, 10 punto ile sayfanın sağ ve sol tarafından birer (1) cm içeride olacak şekilde yazılmalıdır.
   • Dipnot:
      - Font: Palatino Linotype.
      - Punto: 9.
      - Satır Aralığı: Tek (1 cm).
      - Paragraf Girintisi: Asılı 0,25.
      - Paragraf Aralığı: Yok
      - Dipnot metni iki yana yaslı yazılmalıdır.
   • Arapça metin ve ifadelerin yazımında:
      - Ana Başlık: Font: Traditional Arabic, punto: 16
      - Gövde metni: Font: Traditional Arabic, punto: 16
      - Dipnot: Font: Traditional Arabic, punto: 14


3. Çeviri

Orijinal kaynağı tam ve açık bir şekilde ifade edilmek koşuluyla bir makalenin başka bir dilde çeviri türünde yayımlanması yayın etiği açısından herhangi bir sorun teşkil etmemektedir. (Bkz: Committee On Publication Ethics Guidelines On Good Publication Practice)
1. Çeviri Başlığı: Font: Palatino Linotype; punto: 12; yazı tipi: kalın (bold) ve küçük harflerle satırda ortaya hizalanarak yazılmalıdır.
2. Öz: Font: Palatino Linotype; punto: 10; 150-200 kelime aralığında olmalıdır.
3. Anahtar Kelimeler: Font: Palatino Linotype; punto: 10; en az 5 kelimeden oluşmalıdır.
4. İngilizce Başlık: Font: Palatino Linotype; punto: 12; yazı tipi: kalın (bold) ve küçük harflerle satırda ortaya hizalanarak yazılmalıdır.
5. Abstract: Font: Palatino Linotype; punto: 10; 150-200 kelime aralığında olmalıdır.
6. Keywords: Font: Palatino Linotype; punto: 10; en az 5 kelimeden oluşmalıdır.
7. Gövde Metni:
   • Alt Başlıklar: Font: Palatino Linotype; punto: 11; yazı tipi: kalın (bold) ve küçük harflerle, paragrafa hizalanarak İSNAD’a uygun yazılmalıdır.
   • Başlık Numaralandırma Sistemi: Rakamla ve otomatik, mesela: 1.; 2.; 3.; 1.1.1.; 1.1.2.; 1.1.3.; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3. şeklinde olmalıdır.
   • Font: Palatino Linotype.
   • Punto: 11.
   • Sayfa Kenar Boşlukları: Üst: 3 cm, Alt: 3 cm, Sol: 3 cm, Sağ: 3 cm.
   • Hizalama: İki yana yasla.
   • Satır Aralığı: 1,25.
   • Paragraf Aralığı: Önce 6 nk, sonra: 6 nk.
   • Paragraf Girintisi: İlk satır: 1 cm.
   • Alıntı: Üç satırdan az alıntılar “çift tırnak” ile metin içinde verilmelidir. Alıntı içindeki alıntılarda ise ‘tek tırnak’ kullanılır. Alıntı üç satırdan fazla ise ayrı paragraf halinde ve çift tırnak kullanmadan, Palatino Linotype, 10 punto ile sayfanın sağ ve sol tarafından birer (1) cm içeride olacak şekilde yazılmalıdır.
   • Dipnot:
      - Font: Palatino Linotype.
      - Punto: 9.
      - Satır Aralığı: Tek (1 cm).
      - Paragraf Girintisi: Asılı 0,25.
      - Paragraf Aralığı: Yok.
      - Dipnot metni iki yana yaslı yazılmalıdır.
8. Kaynakça: Gövde metni ölçülerinde İSNAD’a uygun, soyad veya meşhur isim küçük ve koyu (bold) harflerle yazılmalıdır.
Diğer Hususlar
   • Çeviri başlığı, çevrilen metnin başlığı olmalıdır.
   • Çeviri başlığında yazarın ismi olmamalıdır.
   • Çevirinin ana metninde çevirmenin ismi ve bilgileri yazılmamalıdır.
   • Arapça metin ve ifadelerin yazımında:
      - Ana Başlık: Font: Traditional Arabic, punto: 16
      - Gövde metni: Font: Traditional Arabic, punto: 16
      - Dipnot: Font: Traditional Arabic, punto: 14

Not: Gönderilen makalenin dergi yazım kurallarına uygunluğu için hazır makale şablonundan yararlanılabilir. Makale şablonu için linke tıklayınız.


idrak, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır. 27540