Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Öğrenci hemşirelerde öz yeterlik ile üniversite yaşamına uyum arasındaki ilişkinin incelenmesi

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1, 1 - 8, 31.05.2022
https://doi.org/10.52538/iduhes.1001834

Öz

Amaç: Araştırma öğrenci hemşirelerde öz yeterlik ile üniversite yaşamına uyum arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yürütülmüştür. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde 2018-2019 eğitim ve öğretim gören 292 öğrenciyle yapılmıştır. Araştırma verileri, Kişisel Bilgi Formu, Akademik Öz Yeterlik Ölçeği ve Üniversite Yaşamına Uyum Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistikler ve Pearson korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamaları 20.81±1.36 olup, öğrencilerin %90.4’ünün kadın, %26.7’sinin birinci sınıf, %24.3’nün ikinci sınıf, %26’sının üçüncü sınıf, %22.9’unun dördüncü sınıf olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin Akademik Öz Yeterlik Ölçeği puan ortalamaları 18,5±3,4’dür. Öğrencilerin Üniversite Yaşamına Uyum Ölçeği toplam puan ortalaması 214.0±31.3, “Kişisel Uyum” alt boyutu puan ortalaması68,8±12,5 “Sosyal Uyum” alt boyutu puan ortalamaları 77,0±12,4 ve “Akademik Uyum” puan ortalaması 68,2±12,8’dir. Öğrencilerin akademik öz yeterlik düzeyi ile üniversite yaşamına uyum düzeyleri arasında anlamlı, pozitif yönde zayıf bir ilişki belirlenmiştir (r=0,426, p<0,05). Sonuç: Araştırmaya katılan öğrenci hemşirelerin akademik öz yeterlikleri ve üniversite yaşamına uyum düzeyleri yüksektir ve doğrusal bir ilişki vardır. Bugünün öğrenci hemşirelerinin öz yeterlik ve uyum durumlarının belirlenmesi ve geliştirilmesi, geleceğin sağlık profesyoneli olarak verecekleri bakımın kalitesini etkileyeceği öngörüsüyle oldukça önemlidir

Kaynakça

 • Aktaş Y. Üniversite Öğrencilerinin Uyum Düzeylerinin İncelenmesi: Uzunlamasına Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 1997;13:107-110.
 • Albayrak Okçin F, Gerçekoğlu G. Öğrencilerin Öz-Etkililik-Yeterlilik Algıları ve Sosyal Destek Düzeylerinin İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2013;2(1):40-51.
 • Aslan S. Üniversite Yaşamına Uyum Ölçeği'nin Geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015;30(4):132-145.
 • Cimete G. Öğrenci-Öğretim Elemanı Etkileşimine Yönelik Kalitatif Bir Çalışma, C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 1998;2 (1), 9–19.
 • Erdoğan S, Şanlı HS, Şimşek Bekir H. Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum Durumları. 2005;13(2):479-496.
 • Hemşirelik Terimleri Sözlüğü Ed.Temel AB, Yakıncı C, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara. 2015;S.514
 • İkiz FE, Mete Otlu B. Üniversite Yaşamına Uyum Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Başa Çıkma Yolları. CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi. 2015;13(4):35-52.
 • Karadağ E, Aksoy Derya Y, Ucuzal M. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Öz Etkililik-Yeterlik Düzeyleri. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi. 2011;4(1):13-20.
 • Kızılcı S, Mert H, Küçükgüçlü Ö, Yardımcı T. Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Öz Etkilik Düzeyinin Cinsiyet Açısından İncelenmesi. DEUHFED.2015;8(2):95-100.
 • Konakçı G, Özgürsoy Uran BN, Uran HA. Hemşirelik Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyumunu Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi. Yükseköğretim Dergisi. 2021;2(1):321-330.
 • Korkmaz İ. Sosyal Öğrenme Kuramı. İçinde (Ed. Yeşilyaprak B) Eğitim Psikolojisi. Gelişim, Öğrenme, Öğretim. 2010. Pegem Akademi, Ankara.
 • Mert A, Çetiner P. Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Yaşamında Uyum ile Benlik Ayrımlaşması Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education. 2018;8(3):190-204.
 • Özkan S, Yılmaz E. Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum Durumları (Bandırma Örneği). Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2010;5(13):153-171.
 • Softa HK, Kaya S. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin depresyon düzeylerini etkileyen faktörlerin incelenmesi. Gümüşhane University Journal of Health Sciences 2013;2(2): 214-229.
 • Tabak RS. İnsanları Anlamaya Yönelik Psikolojik Yaklaşımlar. İçinde Upton D. Hemşireler ve Sağlık Profesyonelleri için Psikolojiye Giriş. 2017. Palme, Ankara.
 • Yılmaz, M., Gürçay, D., ve Ekici, G. Akademik Özyeterlik Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007;33:253-259.
 • Yiğitbaş Ç, Yetkin A. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Öz-Etkililik-Yeterlik Düzeyinin Değerlendirilmesi. C.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 2003;7(1):6-13.
 • Zengin N. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Öz-Etkililik-Yeterlilik Algısı ve Klinik Uygulamada Yaşanılan Stresle İlişkisinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2007;10(1):49-57.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hemşirelik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Berna DOKUYAN Bu kişi benim
İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesi
0000-0001-8580-5737
Türkiye


Gönül ÖZGÜR>
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
0000-0002-6539-3496
Türkiye


Elif Deniz KAÇMAZ> (Sorumlu Yazar)
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7630-3532
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Mayıs 2022
Başvuru Tarihi 29 Eylül 2021
Kabul Tarihi 23 Ocak 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { iduhes1001834, journal = {Izmir Democracy University Health Sciences Journal}, eissn = {2651-4575}, address = {iduhes@idu.edu.tr}, publisher = {İzmir Demokrasi Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {5}, number = {1}, pages = {1 - 8}, doi = {10.52538/iduhes.1001834}, title = {Öğrenci hemşirelerde öz yeterlik ile üniversite yaşamına uyum arasındaki ilişkinin incelenmesi}, key = {cite}, author = {Dokuyan, Berna and Özgür, Gönül and Kaçmaz, Elif Deniz} }
APA Dokuyan, B. , Özgür, G. & Kaçmaz, E. D. (2022). Öğrenci hemşirelerde öz yeterlik ile üniversite yaşamına uyum arasındaki ilişkinin incelenmesi . Izmir Democracy University Health Sciences Journal , 5 (1) , 1-8 . DOI: 10.52538/iduhes.1001834
MLA Dokuyan, B. , Özgür, G. , Kaçmaz, E. D. "Öğrenci hemşirelerde öz yeterlik ile üniversite yaşamına uyum arasındaki ilişkinin incelenmesi" . Izmir Democracy University Health Sciences Journal 5 (2022 ): 1-8 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iduhes/issue/70107/1001834>
Chicago Dokuyan, B. , Özgür, G. , Kaçmaz, E. D. "Öğrenci hemşirelerde öz yeterlik ile üniversite yaşamına uyum arasındaki ilişkinin incelenmesi". Izmir Democracy University Health Sciences Journal 5 (2022 ): 1-8
RIS TY - JOUR T1 - Öğrenci hemşirelerde öz yeterlik ile üniversite yaşamına uyum arasındaki ilişkinin incelenmesi AU - BernaDokuyan, GönülÖzgür, Elif DenizKaçmaz Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.52538/iduhes.1001834 DO - 10.52538/iduhes.1001834 T2 - Izmir Democracy University Health Sciences Journal JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 8 VL - 5 IS - 1 SN - -2651-4575 M3 - doi: 10.52538/iduhes.1001834 UR - https://doi.org/10.52538/iduhes.1001834 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Izmir Democracy University Health Sciences Journal Öğrenci hemşirelerde öz yeterlik ile üniversite yaşamına uyum arasındaki ilişkinin incelenmesi %A Berna Dokuyan , Gönül Özgür , Elif Deniz Kaçmaz %T Öğrenci hemşirelerde öz yeterlik ile üniversite yaşamına uyum arasındaki ilişkinin incelenmesi %D 2022 %J Izmir Democracy University Health Sciences Journal %P -2651-4575 %V 5 %N 1 %R doi: 10.52538/iduhes.1001834 %U 10.52538/iduhes.1001834
ISNAD Dokuyan, Berna , Özgür, Gönül , Kaçmaz, Elif Deniz . "Öğrenci hemşirelerde öz yeterlik ile üniversite yaşamına uyum arasındaki ilişkinin incelenmesi". Izmir Democracy University Health Sciences Journal 5 / 1 (Mayıs 2022): 1-8 . https://doi.org/10.52538/iduhes.1001834
AMA Dokuyan B. , Özgür G. , Kaçmaz E. D. Öğrenci hemşirelerde öz yeterlik ile üniversite yaşamına uyum arasındaki ilişkinin incelenmesi. IDUHeS. 2022; 5(1): 1-8.
Vancouver Dokuyan B. , Özgür G. , Kaçmaz E. D. Öğrenci hemşirelerde öz yeterlik ile üniversite yaşamına uyum arasındaki ilişkinin incelenmesi. Izmir Democracy University Health Sciences Journal. 2022; 5(1): 1-8.
IEEE B. Dokuyan , G. Özgür ve E. D. Kaçmaz , "Öğrenci hemşirelerde öz yeterlik ile üniversite yaşamına uyum arasındaki ilişkinin incelenmesi", Izmir Democracy University Health Sciences Journal, c. 5, sayı. 1, ss. 1-8, May. 2022, doi:10.52538/iduhes.1001834

227151960619606                 19629                   19630 1995319957 

19952  19958  20682 

20686


23848