Cilt: 5 Sayı: 1, 31.05.2022

Yıl: 2022

Makaleler

Sayın Araştırmacı;

İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (IDUHeS) hakemli, multidisiplinlerarası uluslararası bir dergi olarak yüksek kaliteli makale, derleme, kritik, vaka çalışmaları,editöre mektup gibi sağlık alanlarıyla ilgili tüm dalları (Tıp, Eczacılık, Veteriner Hekim Bilimleri, Beslenme ve Diyetetik, Diş Hekimliği, Fizyoterapi-Rehabilitasyon, Hemşirelik, Ebelik, Spor Bilimleri,Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Dil ve Konuşma Terapisi) kapsamaktadır. IDUHeS açık erişimli bir dergi olarak Türkçe ve İngilizce makaleleri kabul etmektedir. Sayılar yılda üç kez Mayıs-Eylül-Aralık aylarında yayınlanmaktadır. Dergimiz Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index)' ne kayıtlıdır.

Dergi başvuruları orijinal ve güncel konularda önemli düzeyde ve bilimsel tüm çalışmalara açıktır. Değerlendirmeye alınan makaleler daha önce basılmamış ve farklı bir dergide değerlendirmeye alınmamış olacaktır.

Makalenizi DergiPark üzerinden, dergi ana sayfamızda bulunan "makale gönder" sekmesi ile gönderebilirsiniz. Hızlı basım olarak yazarlar iki hafta sonra makalelerinin durumu hakkında bilgilendirilecek ve makaleler derginin gelecek sayısında yayınlanacaktır.

Makale gönderilmeden önce;

Derginin kuralları dikkatle incelenmeli ve kurallara uygun hazırlanmalıdır. http://dergipark.gov.tr/iduhes adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Saygılarımla

Baş Editör

Prof. Dr. Reyhan İrkin

İzmir Demokrasi Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
E-mail: reyhan.irkin@idu.edu.tr
Tel: 0232 2601001-703

İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (IDUHeS) hakemli, multidisiplinlerarası uluslararası bir dergi olarak yüksek kaliteli makale, derleme, kritik, vaka çalışmaları,editöre mektup gibi sağlık alanlarıyla ilgili tüm dalları (Tıp, Eczacılık, Veteriner Hekim Bilimleri,Beslenme ve Diyetetik, Diş Hekimliği, Fizyoterapi-Rehabilitasyon, Hemşirelik, Ebelik, Spor Bilimleri,Sağlık Kurumları Yöneticiliği, İş Sağlığı ve Güvenliği, Dil ve Konuşma Terapisi) kapsamaktadır. IDUHeS açık erişimli bir dergi olarak Türkçe ve İngilizce makaleleri kabul etmektedir.

Yazım Kuralları ve Yayın Koşulları, Yazarlar İçin Uluslararası Standartlar, Editörler İçin Uluslararası Standartlar ana sayfamızda ayrı birer sekme olarak yer almaktadır.

Izmir Democracy University Health Sciences Journal- IDUHES makalenin gönderilmesi ve yayınlanması dahil olmak üzere hiçbir aşamada herhangi bir ücret talep etmemektedir. Dergimiz, bilimsel araştırmaları okuyucuya ücretsiz sunma ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Dergimiz Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index)' ne kayıtlıdır.

IDUHES dergisinin hiç bir aşamasında yazar ve okuyuculardan ücret talep edilmemektedir.

227151960619606                 19629                   19630 1995319957 

19952  19958  20682 

20686


23848