Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ÜÇ KAVRAM BİR DÜNYA: KURAL DIŞI DURUM VE SİYASETİN İMKANI

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1, 1 - 17, 30.06.2022

Öz

Kavramlar, dünyayı anlamanın anahtarlarıdır. Her bir kavramın ortaya çıkmadan önceki tarihi, ortaya çıkışı ve zaman içerisinde geçirdiği anlama dair değişimler çeşitli anlam kümelerinden oluşan serüvenler ortaya çıkarır. Bu serüvene kulak vermek, birçok alanda olduğu gibi siyasi ve sosyal alanda da çeşitli imkânlar yaratır. Bu çalışma, kavramların konselasyonuyla ortaya çıkan kavram setlerinin sunduğu imkânlarla, egemenlik teorisi üzerinden politikanın günümüzdeki durumunu tahlil etme ve gelecek projeksiyonu çizmenin potansiyelini açığa çıkarmaya çalışacaktır. Hareket noktasını oluşturan kavram seti “kararcılık, karar verilemezlik ve kurumsalcılık” kavramlarından oluşurken, bu seti başka setlerle buluşturarak yeni konselasyonlar ve imkânlar yaratmaya dönük tartışmalar yapılacak ve kural dışı durumu yeniden düşünmeye dönük tartışmalar içerisine girecektir. Çalışma son olarak Covid-19 pandemisinin ortaya çıkardığı kaotik halin kararcılık, karar verilemezlik ve kurumsalcılık üzerine yeniden düşünme şansını yaratıp yaratmadığını ve farklı kavram setlerinin bir araya getirerek başka bir dünya mümkün olup olmadığını tartışmaktadır.

Kaynakça

 • Alan Sümer B. (2014), Derrida’da Kararverilemezlik ve Sorumluluk İlişkisi, FLSF Dergisi, Sayı: 18.
 • Benjamin W. (2010), Şiddetin Eleştirisi Üzerine, Hazırlayan: Aykut Çelebi, Şiddetin Eleştirisi içinde, çev. Zeynep Direk, Metis Yayınevi: İstanbul.
 • Crouch C. (2016), Post-Demokrasi, Çev. A. Emre Zeybekoğlu, Dost Yayınevi: Ankara.
 • Çelebi A. (2001), Kuraldışı Durumlarda Karar Vermek, Defter Dergisi, Sayı 42, İstanbul.
 • Derrida J. (2010), Yasanın Gücü Otoritenin Mistik Temeli, Hazırlayan: Aykut Çelebi, Şiddetin Eleştirisi içinde, çev. Zeynep Direk, Metis Yayınevi: İstanbul.
 • Erdal C. (2007), Paradokslar ve Karar Verilemezlik, Ankara Barosu Dergisi, 2007, Ankara.
 • Foucault M. (2013), Güvenlik, Toprak, Nüfus, Çev. Ferhat Taylan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları: İstanbul.
 • Marx, K. (2010), Louis Bonaparte’ın On Sekiz Brumaire’i, Çev. Tanıl Bora, İletişim Yayınları: İstanbul.
 • Ranciere J. (2007), Siyasalın Kıyısında, Çev. Aziz Ufuk Kılıç, Metis Yayınları: İstanbul.
 • Ranciere J. (2010), Demokrasiye Karşı Demokrasiler, Demokrasi Ne Alemde içinde, Haz. Eric Hazan, Çev. Savaş Kılıç, Metis Yayınevi: İstanbul.
 • Reinhart K. (2013), Kavramlar Tarihi/Politik ve Sosyal Dilin Semantiği ve Pragmatiği Üzerine Araştırmalar, Çev. Atilla Dirim, 2. Basım, İletişim Yayınları: İstanbul.
 • Saygılı A. (2015), Kutsal Canavar Devlet, 3. Baskı, İmaj Yayınevi: Ankara.
 • Schmitt C. (2016), Kanunilik ve Meşruiyet, Çev. Mehmet Cemil Ozansü, İhtaki Yayınevi: İstanbul.
 • Schmitt C. (2001), Siyasi İlahiyat, çev. Emre Zeybekoğlu, 2. Baskı, Dost Yayınevi: Ankara.
 • Schmitt, C. (2005), Somut ve Çağa Bağlı Bir Kavram Olarak Devlet, Cemal Bali Akal (Derl), Devlet Kuram İçinde (s. 245-257), Dost Kitabevi: Ankara.
 • Schmitt, C. (2021), Hukuki Düşüncenin Üç Türü, Çev. Toros Güneş Esgün, Pinhan Yayıncılık, İstanbul.
 • Stiegler B. (2012), Mistagoloji: Çağdaş Sanat Üzerine, Farklı Dünyaları Düşünmek içinde, Haz. J. Backstein, D. Birnbaum, S.O. Wallenstein, Çev. Emine Ayhan, Metis Yayınları, İstanbul.
 • Sevan Nişanyan, Nişanyan Sözlük, Erişim Tarihi: 14.05.2016 http://nisanyansozluk.com/?k=karar&x=0&y=0
 • Slavoj Zizek, Coronavirus situation is way too serious to be in panic, Erişim Tarihi: 09.02.2022, https://www.youtube.com/watch?v=HabyJi66l0w&list=WL&index=30&t=0s
 • Oğuzhan Başıbüyük, Erişim Tarihi: 14.05.2016, https://oguzhanbasibuyuk.files.wordpress.com/2015/08/siyaset_sosyolojisi_hafta4.pdf
 • David Bates, Crisis Between the Wars: Derrida and the Origins of Undecidability, Erişim Tarihi: 14.05.2016, http://rhetoric.berkeley.edu/files/derrida.pdf
 • Şebnem Oğuz, Kurumsalcı Bir Kurgu Olarak Kalkınmacı Devlet: Tarihsel ve Kuramsal Bir Eleştiri, Amme İdaresi Dergisi, Erişim Tarihi: 15.05.2016, http://www.todaie.edu.tr/resimler/ekler/05d9617119505a4_ek.pdf?dergi=Amme%20Idaresi%20Dergisi
 • Giorgio Agamben, Hukuk Devletinden Güvenlik Devletine, Erişim Tarihi: 15.05.2016, http://medyascope.tv/2015/12/27/giorgio-agamben-hukuk-devletinden-guvenlik-devletine/
 • Giorgio Agamben, Covid-19: Gerekçesiz bir acil durumun yarattığı istisna hali, Erişim Tarihi: 09.02.2022. https://terrabayt.com/covid19/covid-19-gerekcesiz-bir-acil-durumun-yarattigi-istisna-hali/
 • Hayrettin Kahraman, İslam Hukukunda Zaruret Hali, Erişim Tarihi: 12.062016. http://www.hayrettinkaraman.net/kitap/meseleler/0177.htm

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Siyasi Bilimler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hasan KILIÇ> (Sorumlu Yazar)
Bir kuruma bağlı değildir
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Kılıç, H. (2022). ÜÇ KAVRAM BİR DÜNYA: KURAL DIŞI DURUM VE SİYASETİN İMKANI . Izmir Democracy University Social Sciences Journal , 5 (1) , 1-17 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/idusos/issue/70962/1071804