Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

YAPAY ZEKA UYGULAMALARININ MUHASEBE ALANINDA KULLANILABİLİRLİĞİ: CHATGPT VE BARD ÖRNEĞİ

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 2, 143 - 163, 31.12.2023
https://doi.org/10.61127/idusos.1398652

Öz

Zamanın değerinin gün geçtikçe arttığı, iş gücünün ve insani hataların minimuma indirilmeye çalışıldığı dijitalleşme sürecinden, her alan payına düşeni almaktadır. 1950’li yıllardan bu yana gelişen dijital dönüşüm, gerek blok zinciri, gerek makine öğrenmesi ve son olarak yapay zeka uygulamaları ile gelişimini sürdürmektedir. Her geçen gün insanların konforlarını sağlamak, hatasız iş yapmak, maliyetleri azaltmak gibi amaçlar ile geliştirilen yapay zeka uygulamalarının yenileri hayatımıza girmektedir. Bunlardan en ulaşılabilir ve bilinir olan ChatGPT ve Bard yapay zeka uygulamaları günümüzde kullanılmaktadır. Bir çok konu ve alan hakkında geniş bilgiye sahip olan bu uygulamaları muhasebenin temel fonksiyonlarından biri olan kaydetme fonksiyonunun uygulanabilirliği açısından değerlendirmek amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Araştırmanın konusu dijital dönüşümden geçen ve yerini yapay zeka uygulamalarına bırakacağı konuşulan muhasebenin kaydetme fonksiyonu için seçilen uygulamaların test edilmesidir. Bu bağlamda muhasebe bilgisi ve finansal muhasebe konularındaki temel düzey sorular her iki yapay zeka uygulamasına da sorulmuş ve bulgular elde edilmiştir. Cevaplarda iki uygulama da farklı konularda birbirinden daha başarılı ve başarısız olmuştur. Her iki uygulama da ilk aşamadaki bilgi edinme sorularına doğru ve net cevaplar vermiştir. İstenilen muhasebe kayıt sorularında her iki uygulama da borç-alacak ilişkisini doğru bir şekilde kuramamıştır. Bard uygulaması, tek düzen hesap planına hakimiyet ve borç-alacak ilişkisi kullanımında ChatGPT’ye göre daha başarılı sonuçlar vermektedir. Ancak KDV’li işlemlerde ChatGPT doğru sonuçlar verirken, Bard yanlış hesaplamalarda ve mükerrer kayıtlı işlemlerde bulunmuştur. Envanter çeşitleri hakkında doğru bilgiler veren uygulamalar, bilgiler muhasebe kaydı olarak istendiğinde aynı şekilde başarılı olamamışlardır. Her iki uygulama da muhasebenin temel kavramına ilişkin soruyu uygulamaya doğru bir şekilde yansıtmıştır. Çalışma, dünyada bilinirlik ve uygulanabilirlik açısından en çok tercih edilen yapay zeka uygulamalarından alınan cevaplar ile sonuca varmıştır. Uygulamalar muhasebe alanındaki temel bilgileri net ve doğru bir biçimde aktarabilirken, muhasebenin temel fonksiyonlarından biri olan kaydetme fonksiyonuna yönelik istenilen sorulara aynı doğrulukta cevap verememektedirler. Bu bulgulardan hareketle araştırmada incelenen yapay zeka uygulamalarının bilgiyi muhakeme ederek kullanabilme özelliklerinin zayıf olduğu sonucu çıkarılabilmektedir.

Kaynakça

 • EU Commission, (2018). The European Commission’s High-Level Expert Group on Artificial Intelligence The European Commission’s A Definition of AI: Main Capabilities And Scientific Discipliınes.
 • Gacar, A. (2019). Yapay zekâ ve yapay zekânın muhasebe mesleğine olan etkileri: Türkiye’ye yönelik fırsat ve tehditler. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 8, 389-394.
 • Igou, A., Power, D. J., Brosnan, S., & Heavin, C. (2023). Digital Futures for Accountants. Journal of Emerging Technologies in Accounting, 20(1), 39-57.
 • Jin, Huiquan, Jin, Lei, Qu, Changxiao, Fan, Changjun, Liu, Shou ve Zhang, Yongjin. (2022). The Impact of Artificial Intelligence on the Accounting Industry. Proceedings of the 2022 8th International Conference on Humanities and Social Science Research.
 • Karaca, H. (2023). Muhasebe Uygulamalarının Dijitalleşmesi: Kil Tabletlerden Akıllı Muhasebe Uygulamalarına. In Finansal Piyasaların Evrimi-II (pp. 119-138). Özgür Yayın Dağıtım.
 • Küçüker, M. (2023). Muhasebede Yapay Zekâ Uygulamaları: Chatgpt’nin Muhasebe Sınavı. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 33(2), 875-888.
 • Mijwel, M. (2016). Yapay Zekâ Nedir?. (Erişim: 10.11.2019), https://www.researchgate.net/publication/323292529_Yapay_Zeka_Nedir.
 • Serçemeli, M. (2018). Muhasebe Ve Denetim Mesleklerinin Dijital Dönüşümünde Yapay Zekâ. Electronic Turkish Studies, 13(30).
 • Varzaru, A. A. (2022). Assessing artificial intelligence technology acceptance in managerial accounting. Electronics, 11(14), 2256.
 • Yücel, G., & Adiloğlu, B. (2019). Dijitalleşme-yapay zeka ve muhasebe beklentiler. Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, (17), 47-60.
 • Zhang, C., Zhu, W., Dai, J., Wu, Y., & Chen, X. (2023). Ethical impact of artificial intelligence in managerial accounting. International Journal of Accounting Information Systems, 49, 1006
Toplam 11 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sigorta Muhasebesi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ruhan Aydın

Doğuş Ektik 0000-0001-7095-6364

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 30 Kasım 2023
Kabul Tarihi 27 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Aydın, R., & Ektik, D. (2023). YAPAY ZEKA UYGULAMALARININ MUHASEBE ALANINDA KULLANILABİLİRLİĞİ: CHATGPT VE BARD ÖRNEĞİ. Izmir Democracy University Social Sciences Journal, 6(2), 143-163. https://doi.org/10.61127/idusos.1398652