Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Çevresel Sorunların Çözümünde Motorlu Taşıtlar Vergisine Bakış: Ab Üyesi Ülke Örnekleri

Yıl 2017, Cilt: 17 Sayı: 3, 54 - 70, 21.10.2017

Öz

Çevre sorunlarının her geçen gün artması, ülkelerin birtakım önlemler almalarını zorunlu kılmaktadır. Bu noktada ülkeler yönlendirici bir araç olan vergilerden yararlanarak çevre sorunlarıyla mücadele etmeye çalışmaktadır. Bugün 20 Avrupa Birliği üyesi ülke motorlu

taşıtlar vergisini CO2 emisyonuna dayandırarak çevre dostu yakıt ve araçların kullanımını özendirmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda Türkiye’de de son yıllarda motorlu taşıtlar vergisinin CO2 emisyonunu üzerine yeniden düzenlenmesi çalışmalarına başlanmıştır.

Bu çalışmada başta Türkiye’nin model ülke olarak düşündüğü Almanya ve İngiltere olmak üzere, diğer AB ülke uygulamaları açıklanmaya çalışılmaktadır.

Kaynakça

  • Ağca, B., 2003. Küresel Kamu Malları, Uluslararası Ekonomik Sorunlar, (11), http://www.mfa.gov.tr/kuresel-kamu-mallari.tr.mfa, (Erişim Tarihi: 21.06.2016).
  • Alp, A., 2013. Havayı Kirleten Araç Sahipleri Yandı. Hürriyet, , http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/24971448.asp, (Erişim Tarihi: 20.06.2016).
  • Angloinfo Germany. Vehicle Tax, https://www.angloinfo.com /germany/howto/ page/germany-money-german-taxes-vehicle-tax, (Erişim Tarihi: 20.06.2016).
  • Boyce, C., 2016. Changes to the car tax system in 2017. Saga, https://www.saga.co.uk/magazine/motoring/cars/using/2016/ved-car-tax-changes- 2017/2, (Erişim Tarihi: 04.11.2016).
Toplam 4 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Sayı
Yazarlar

Hakkı Odabaş

Betül Hayrullahoğlu Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 21 Ekim 2017
Gönderilme Tarihi 21 Ekim 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 17 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Odabaş, H., & Hayrullahoğlu, B. (2017). Çevresel Sorunların Çözümünde Motorlu Taşıtlar Vergisine Bakış: Ab Üyesi Ülke Örnekleri. Kastamonu Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(3), 54-70.